project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง

Shield+ สเปรย์หน้ากากผ้ากรองฝุ่น กันไวรัส เพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด-19

ทีมสตาร์ทอัพจากจุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมสเปรย์หน้ากากผ้ากรองฝุ่น กันไวรัส Shield+ Protecting Spray สำหรับพ่นหน้ากากผ้า มอบให้บุคลากรเบื้องหลังที่ทำงานหนักเพื่อดูแลประชาชน ได้แก่ พนักงานเก็บขยะ ตำรวจ ทหาร รวมถึงทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

706,959 บาท

เป้าหมาย

1,155,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 61%
จำนวนผู้บริจาค 1,125

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบสเปรย์เพิ่มจำนวน 738 ขวด

9 มิถุนายน 2020


“ ได้รับสเปรย์เรียบร้อยแล้วค่ะ และได้ดำเนินการแจกให้อสม. และประธานอสม. หมอประจำบ้านแจกต่อพร้อมสาธิตการใช้และประโยชน์โดยท่านสสอ. ได้ร่วมออกแจกทุกรพ.สต. อสม.ใช้และออกคัดกรองได้อย่างมั่นใจถึงไม่มีหน้ากากทางการแพทย์”

1. ดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์ Shield+ protecting spray ทั้งหมด เพิ่มเติมจำนวน 738 ขวด

รวมยอดบริจาคทั้งหมด 6,375 ขวด โดยจำนวน 738 ขวด มีรายละเอียดดังนี้

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

 • โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 300 ขวด
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 ขวด
 • โรงพยาบาลชัยโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 20 ขวด
 • โรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 ขวด
 •  หน่วยพัฒนาบุคลากร ออกช่วยเหลือการแพทย์ สามเสน จำนวน 20 ขวด
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย จำนวน 10 ขวด
 • โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 20 ขวด
 • แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านผือ จำนวน 120 ขวด


วันที่ 6 มิถุนายน 2563

 • สภากาชาดไทย จำนวน 158 ขวด

2. ดำเนินการส่งมอบสเปรย์ Shield+ protecting spray ให้กับผู้ร่วมบริจาค 500 คนแรก

ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูง


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 เป็นวงกว้างทั่วโลก ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนหน้ากากทางการแพทย์สำหรับหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรค

ทีมสตาร์ทอัพในการบ่มเพาะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงพัฒนาสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า ช่วยกรองฝุ่น กันไวรัส ได้ดีขึ้น เป็นนวัตกรรมทางเลือกของหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน ที่ช่วยให้ประชาชนมั่นใจและกล้าใช้หน้ากากผ้า ให้ทุกคนสามารถมีหน้ากากสำหรับป้องกันการติดต่อ และ ป้องกันการแพร่เชื้อ

สเปรย์หน้ากาก ชีลด์พลัส โพรเทคติ้ง สเปรย์ (Shield+ Protecting Spray) เป็นงานวิจัยที่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub), ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท แนบโซลูท จำกัด (Startup ในการบ่มเพาะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมวิจัยพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพ และ บริษัท ปวีณ์มล จำกัด ร่วมสนับสนุนการผลิตระดับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน GMP

ความร่วมมือทั้งหมดนี้ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานออกมาแก้ปัญหาบรรเทาสถานการณ์โรคระบาดนี้ได้


คุณสมบัติหน้ากากผ้าหลังพ่นสเปรย์ Shield+ Protecting Spray

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ละอองเชื้อโรค ทั้งจากอากาศและสารคัดหลั่ง
 2. ช่วยผลักฝุ่นและไวรัส ไม่ให้เกาะที่หน้ากาก
 3. ระบายอากาศได้ดีออกซิเจนซึมผ่านได้ หายใจได้สะดวก
 4. ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ


ประโยชน์ของโครงการ

ดำเนินการผลิต Shield+ Protecting Spray สเปรย์หน้ากากผ้า กรองฝุ่น กันเชื้อโรค จำนวน 10,000 ขวด ซึ่งเท่ากับหน้ากากจำนวน 240,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กับบุคลากรเบื้องหลังที่ทำงานหนักเพื่อช่วยหยุดเชื้อเพื่อชาติ ประกอบด้วย พนักงานเก็บขยะที่ช่วยดูแลจัดการของเสียจากครัวเรือน ตำรวจและทหารประจำด่านสกัด COVID-19 รวมถึงทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์ พนักงานขับรถส่งของให้กับโรงพยาบาล

นอกจากนี้ทางโครงการขอมอบ Shield+ protecting spray ให้ผู้บริจาค 500 ท่านแรก ท่านละ 1 ขวด ไปช่วยท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปลอดภัย และเป็นการตอบแทนน้ำใจของท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศไทยในการดูแลตนเอง และ ดูแลผู้อื่น ช่วยสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน 


รายละเอียดเพิ่มเติม: www.nabsolute.co.th 

สมาชิกภายในทีม 

ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล ผู้วิจัยและพัฒนา

ภญ. พุทธิมน ศรีบนฟ้า

นสภ. ณิชาภัทร ตั้งทวีสุข

“ทางทีมงานตั้งใจอยากให้งานวิจัยเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน งานวิจัย ดีๆไม่ควรอยู่แต่ในห้องแลป แต่ควรเป็นสิ่งที่ทุกคนจับต้องได้ และใช้เพื่อแก้ปัญหาของคนหมู่มากได้จริง”

ภาคี


ส่งมอบสเปรย์แล้ว 5,637 ขวด

19 พฤษภาคม 2020

สเปรย์พ่นหน้ากากผ้าช่วยกันเชื้อโรคโควิด นวัตกรรมทางเลือกของหน้ากากทางการแพทย์ที่ขาดแคลน เพื่อคนไทยใช้หยุดการแพร่กระจายเชื้อ

วันนี้เราขอรายงานผลการทำงาน ขณะนี้เราจัดการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปบริจาคกับโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP รองรับ ทำการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งถึงมือผู้รับบริจาค โดยเป้าหมายผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปบริจาคมีจำนวนทั้งสิ้น 10,000 ขวด

เดือนที่ผ่านมาเราได้ทำการติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังกวัด รวมไปถึงหน่วยงานที่ต้องทำงานในช่วงที่รัฐบาลประกาศมาตรการฉุกเฉิน เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเขตต่างๆ บุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และสอบถามความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ จากนั้นทำการรวบรวมข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการจัดจำหน่าย จากนั้นทำการประสานงานกับบริษัทที่ทำการขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์ไปให้สถานที่ต่างๆตามที่ผู้ประสานงานได้ขอรับบริจาคมา อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลสมุครสาคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สน. ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การส่งมอบ

วันที่ 23 เมษายน 2563

 • สน. ปทุมวัน จำนวน 300 ขวด


วันที่ 27 เมษายน 2563

 • ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 60 ขวด
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 ขวด


วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

 • โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 180 ขวด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

 • พนักงานเก็บขยะสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,500 ขวด
 • กระจายให้กับด่านตำรวจทั่วกรุงเทพมหานคร 1,500 ขวด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 238 ขวด
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 859 ขวด


เราวางแผนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้สถานที่ที่ขอรับบริจาค ได้แก่

 • โรงพยาบาลจุฬาฯ 1,000 ขวด
 • โรงพยาบาลตำรวจ 250 ขวด
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1,000 ขวด
 • โรงพยาบาลหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 30 ขวด
 • โรงพยาบาลชัยโย จ.อ่างทอง 20 ขวด 
 • แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลสงขลา 10 ขวด 
 • หน่วยพัฒนาบุคลากร ออกช่วยเหลือการแพทย์ 20 ขวด
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง ต้องการขอรับบริจาคมากว่า 10,000 ขวด ทางทีมได้จัดสรรให้เบื้องต้น 1,098 ขวด ซึ่งเงินบริจาคที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อการผลิตเพื่อจัดสรรให้
 • พนักงานเก็บขยะเฉพาะในกทม. มีจำนวนเกือบ 20,000 คน ที่ยังต้องทำงานหนักและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งทางทีมได้จัดสรรไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน จำนวน 1,500 ขวด แต่ยังไม่ทั่วถึง

ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้มีการบริจาคไปแล้ว 5,637 ขวด แต่ยังไม่พอกับความต้องการที่ขอรับบริจาคที่มีเข้ามาจำนวนมาก

ส่งมอบสเปรย์เพิ่มจำนวน 738 ขวด

9 มิถุนายน 2020


“ ได้รับสเปรย์เรียบร้อยแล้วค่ะ และได้ดำเนินการแจกให้อสม. และประธานอสม. หมอประจำบ้านแจกต่อพร้อมสาธิตการใช้และประโยชน์โดยท่านสสอ. ได้ร่วมออกแจกทุกรพ.สต. อสม.ใช้และออกคัดกรองได้อย่างมั่นใจถึงไม่มีหน้ากากทางการแพทย์”

1. ดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์ Shield+ protecting spray ทั้งหมด เพิ่มเติมจำนวน 738 ขวด

รวมยอดบริจาคทั้งหมด 6,375 ขวด โดยจำนวน 738 ขวด มีรายละเอียดดังนี้

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

 • โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 300 ขวด
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 ขวด
 • โรงพยาบาลชัยโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 20 ขวด
 • โรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 ขวด
 •  หน่วยพัฒนาบุคลากร ออกช่วยเหลือการแพทย์ สามเสน จำนวน 20 ขวด
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย จำนวน 10 ขวด
 • โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 20 ขวด
 • แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านผือ จำนวน 120 ขวด


วันที่ 6 มิถุนายน 2563

 • สภากาชาดไทย จำนวน 158 ขวด

2. ดำเนินการส่งมอบสเปรย์ Shield+ protecting spray ให้กับผู้ร่วมบริจาค 500 คนแรก

ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูง


แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.ค่าผลิตภัณฑ์10,000 ขวด1,000,000
2.ค่าบริหารจัดการส่งมอบ
50,000
3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

105,000
รวม
1,155,000