project สัตว์

มุ้งเพื่อม้า ปลอดภัยจากกาฬโรคแอฟริกา

จัดหามุ้งให้ม้าของเกษตรกร และผู้เลี้ยงม้าที่ขาดแคลน 400 ตัว เพื่อหยุดยั้งการระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงในขณะนี้ 1,500 บาท ซื้อมุ้งต่อชีวิตม้า 1 ตัว

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชลบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

667,770 บาท

เป้าหมาย

660,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 457

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ติดตั้งมุ้งตาข่ายสีขาว ขนาด 32 ตา 750 หลัง ป้องกันยุงและแมลงอันเป็นพาหะนำโรคแอฟริกาในม้าให้แก่เกษตรกรที่ขาดแคลน

18 มิถุนายน 2020

ชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคม้าแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการติดมุ้งตาข่ายสีขาว ขนาด 32 ตา ป้องกันยุงและแมลงอันเป็นพาหะนำโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness : AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรง แก่ม้าเกษตรกรและผู้เลี้ยงม้าที่ขาดแคลนในจังหวัด สระบุรี นครราชสีมา สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และปราจีนบุรี เพื่อหยุดยั้งการระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS)

จำแนกค่าใช้จ่ายและรายการซื้อผ้ามุ้งขาว 32 ตา ดังนี้

วันที่ส่งมอบจังหวัดจำนวน(มุ้ง)
14 เมษายน 2563ราชบุรี 485
20  เมษายน 2563ประจวบคีรีขันธ์ 64
21  เมษายน 2563สระแก้ว ปราจีนบุรี120
22  เมษายน 2563เพิ่มตกในกลุ่มตกสำรวจ8
27  เมษายน 2563สระบุรี73
รวม
750


**หมายเหตุการติดตั้งมุ้งแต่ละคอกมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดของคอกม้า**

"รู้สึกประทับใจในทีมงานเทใจ ที่ใส่ใจ รวดเร็ว จริงใจ กระตือรือร้น อยากขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อซื้อมุ้งช่วยม้าเกษตรกรที่ขาดแคลน เพื่อป้องกันยุงและแมลงอันเป็นพาหะนำโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness : AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรง และไม่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยมาก่อน" สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร

 

ขอบคุณที่ปกป้องม้าไปด้วยกันค่ะ


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด
 ม้าในเมืองไทยได้ล้มตายกว่า 300 ตัว ในระยะเวลา 3 อาทิตย์ (เฉลี่ย อาทิตย์ละ 100 ตัว)

เราต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งการระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงในขณะนี้ให้ได้

กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS)  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มาจากสัตว์ป่าในทวีปแอฟริกา โดยมีริ้นเป็นพาหะ

ร้อยละ 95 จากม้าที่ติดเชื้อจะไม่มีทางรักษา และเสียชีวิตในที่สุด!

ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ที่เลี้ยงม้าเพื่อใช้งาน เพื่อดำรงชีพเช่น ม้าชายหาด ม้าแห่นาค เป็นอย่างมาก

อีกทั้งหากเกิดการระบาดในวงกว้าง จะส่งผลให้ม้าไทยที่เป็นม้าสายพันธุ์โบราณ สายพันธุ์เดียวกับม้าป่ามองโกเลีย ม้าไทยแค่เป็นมรดกไทย แต่เป็นมรดกโลกสูญพันธ์ุอีกด้วย


บรรยายภาพ : มุ้งสีฟ้าที่ราคาไม่แพงชาวบ้านเลยนำมาใช้แต่มีขนาดความถี่ที่ไม่สามารถป้องกันริ้นได้ ในภาพแม้จะกางมุ้งริ้นก็เข้าไปกัดทำให้ม้าตายไปแล้ว 1ตัว อีก2 ตัวร่วมคอกก็ติดเชื้อด้วยและจะตายภายใน1-3 วัน

เราสามารถตัดวงจรด้วยการดำเนินการดังนี้

 1. งดการเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ม้าลาย ตามที่กรมปศุสัตว์ประกาศ เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของริ้นที่เป็นพาหะ
 2. กางมุ้งที่คอกม้า พร้อมน้ำยาฉีดพ่นทั่วบริเวณมุ้งและตัวม้า เพื่อให้ริ้นที่เป็นพาหะตาย
 3. เร่งฉีดวัคซีนให้ม้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 

อย่างไรก็ตามวัคซีนเมื่อฉีดแล้วม้าต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการหยุดยั่งการติดเชื้อ การกางมุ้งที่มีความถี่ 32 ตา 1 หลัง ราคา 1,500 บาท ต่อม้า 1 ตัว จะได้ผลว่องไวที่สุด

วันนี้หลายภาคส่วนต้องทำงานแข่งกับเวลา เราจึงชวนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อมุ้งให้เกษตรกรไทยกันเถอะ


บรรยายภาพ : มุ้งสีขาวที่มีความถี่ 32 ตาทำให้ริ้นผ่านไม่ได้ เมื่อบินชนมุ้งที่มีการฉีดพ่นยาจะทำให้ริ้นตาย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 • ทำงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและหมอม้าเอกชน นำผ้ามุ้งที่ได้บริจาคแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ขาดแคลน
 • หากเงินบริจาคเหลือ นำไปใช้เพื่อซื้อน้ำยาพ่นฆ่าแมลง พ่นบริเวณมุ้งและตัวม้า

ประโยชน์ของโครงการ

 • ระงับโรคระบาดร้ายแรงในม้าและลดการสูญเสีย
  รักษาปริมาณม้าพื้นเมืองไทย หรือ สายพันธุ์ไทยที่ยังไม่ได้รับการตรวจ DNA

เจ้าของโครงการ

ชมรมสัตวบำบัดโรคม้าแห่งประเทศไทย

ภาคี

 • สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร
 • กรมปศุสัตว์
 • หมอม้าเอกชน
 • สัตวแพทย์บำบัดโรคม้า
 • สัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล


ติดตั้งมุ้งตาข่ายสีขาว ขนาด 32 ตา 750 หลัง ป้องกันยุงและแมลงอันเป็นพาหะนำโรคแอฟริกาในม้าให้แก่เกษตรกรที่ขาดแคลน

18 มิถุนายน 2020

ชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคม้าแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการติดมุ้งตาข่ายสีขาว ขนาด 32 ตา ป้องกันยุงและแมลงอันเป็นพาหะนำโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness : AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรง แก่ม้าเกษตรกรและผู้เลี้ยงม้าที่ขาดแคลนในจังหวัด สระบุรี นครราชสีมา สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และปราจีนบุรี เพื่อหยุดยั้งการระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS)

จำแนกค่าใช้จ่ายและรายการซื้อผ้ามุ้งขาว 32 ตา ดังนี้

วันที่ส่งมอบจังหวัดจำนวน(มุ้ง)
14 เมษายน 2563ราชบุรี 485
20  เมษายน 2563ประจวบคีรีขันธ์ 64
21  เมษายน 2563สระแก้ว ปราจีนบุรี120
22  เมษายน 2563เพิ่มตกในกลุ่มตกสำรวจ8
27  เมษายน 2563สระบุรี73
รวม
750


**หมายเหตุการติดตั้งมุ้งแต่ละคอกมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดของคอกม้า**

"รู้สึกประทับใจในทีมงานเทใจ ที่ใส่ใจ รวดเร็ว จริงใจ กระตือรือร้น อยากขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อซื้อมุ้งช่วยม้าเกษตรกรที่ขาดแคลน เพื่อป้องกันยุงและแมลงอันเป็นพาหะนำโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness : AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรง และไม่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยมาก่อน" สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร

 

ขอบคุณที่ปกป้องม้าไปด้วยกันค่ะ


แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.ช่วยซื้อมุ้งต่อชีวิตม้า1 ตัว 1500 บาท400 ตัว600,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% 
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

60,000
รวม
660,000