project สัตว์

มุ้งเพื่อม้า ปลอดภัยจากกาฬโรคแอฟริกา

จัดหามุ้งให้ม้าของเกษตรกร และผู้เลี้ยงม้าที่ขาดแคลน 400 ตัว เพื่อหยุดยั้งการระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงในขณะนี้ 1,500 บาท ซื้อมุ้งต่อชีวิตม้า 1 ตัว

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชลบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

667,520 บาท

เป้าหมาย

660,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 456

สำเร็จแล้ว

 ม้าในเมืองไทยได้ล้มตายกว่า 300 ตัว ในระยะเวลา 3 อาทิตย์ (เฉลี่ย อาทิตย์ละ 100 ตัว)

เราต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งการระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงในขณะนี้ให้ได้

กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS)  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มาจากสัตว์ป่าในทวีปแอฟริกา โดยมีริ้นเป็นพาหะ

ร้อยละ 95 จากม้าที่ติดเชื้อจะไม่มีทางรักษา และเสียชีวิตในที่สุด!

ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ที่เลี้ยงม้าเพื่อใช้งาน เพื่อดำรงชีพเช่น ม้าชายหาด ม้าแห่นาค เป็นอย่างมาก

อีกทั้งหากเกิดการระบาดในวงกว้าง จะส่งผลให้ม้าไทยที่เป็นม้าสายพันธุ์โบราณ สายพันธุ์เดียวกับม้าป่ามองโกเลีย ม้าไทยแค่เป็นมรดกไทย แต่เป็นมรดกโลกสูญพันธ์ุอีกด้วย


บรรยายภาพ : มุ้งสีฟ้าที่ราคาไม่แพงชาวบ้านเลยนำมาใช้แต่มีขนาดความถี่ที่ไม่สามารถป้องกันริ้นได้ ในภาพแม้จะกางมุ้งริ้นก็เข้าไปกัดทำให้ม้าตายไปแล้ว 1ตัว อีก2 ตัวร่วมคอกก็ติดเชื้อด้วยและจะตายภายใน1-3 วัน

เราสามารถตัดวงจรด้วยการดำเนินการดังนี้

 1. งดการเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ม้าลาย ตามที่กรมปศุสัตว์ประกาศ เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของริ้นที่เป็นพาหะ
 2. กางมุ้งที่คอกม้า พร้อมน้ำยาฉีดพ่นทั่วบริเวณมุ้งและตัวม้า เพื่อให้ริ้นที่เป็นพาหะตาย
 3. เร่งฉีดวัคซีนให้ม้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 

อย่างไรก็ตามวัคซีนเมื่อฉีดแล้วม้าต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการหยุดยั่งการติดเชื้อ การกางมุ้งที่มีความถี่ 32 ตา 1 หลัง ราคา 1,500 บาท ต่อม้า 1 ตัว จะได้ผลว่องไวที่สุด

วันนี้หลายภาคส่วนต้องทำงานแข่งกับเวลา เราจึงชวนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อมุ้งให้เกษตรกรไทยกันเถอะ


บรรยายภาพ : มุ้งสีขาวที่มีความถี่ 32 ตาทำให้ริ้นผ่านไม่ได้ เมื่อบินชนมุ้งที่มีการฉีดพ่นยาจะทำให้ริ้นตาย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 • ทำงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและหมอม้าเอกชน นำผ้ามุ้งที่ได้บริจาคแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ขาดแคลน
 • หากเงินบริจาคเหลือ นำไปใช้เพื่อซื้อน้ำยาพ่นฆ่าแมลง พ่นบริเวณมุ้งและตัวม้า

ประโยชน์ของโครงการ

 • ระงับโรคระบาดร้ายแรงในม้าและลดการสูญเสีย
  รักษาปริมาณม้าพื้นเมืองไทย หรือ สายพันธุ์ไทยที่ยังไม่ได้รับการตรวจ DNA

เจ้าของโครงการ

ชมรมสัตวบำบัดโรคม้าแห่งประเทศไทย

ภาคี

 • สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร
 • กรมปศุสัตว์
 • หมอม้าเอกชน
 • สัตวแพทย์บำบัดโรคม้า
 • สัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.ช่วยซื้อมุ้งต่อชีวิตม้า1 ตัว 1500 บาท400 ตัว600,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% 
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

60,000
รวม
660,000