project เด็กและเยาวชน

ละอ่อนน้อยหายใจม่วน2

ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 บุกภาคเหนือ ส่งผลต่อสุขภาพเด็กในพื้นที่ มาร่วมปกป้องละอ่อนเมืองเหนือร่วมติดตั้งสถานีตรวจวัดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศ และชุดเรียนรู้รับมือฝุ่นร่วมกับผู้ปกครอง ใน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาร่วมกันปกป้องเด็กกันเถอะ

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ เชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

300,923 บาท

เป้าหมาย

300,923 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 29

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

รายงานผลละอ่อนน้อยหายใจม่วน2

5 ตุลาคม 2020

รายละเอียดการกิจกรรม 1. จัดหาอุปกรณ์วัดค่าฝุ่น (AirVisual) ติดตั้งใน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ครูสามารถดูข้อมูลสถานการณ์ปริมาณฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็ก และใช้มาตราการดูแลเด็กที่วางไว้ รับมือได้ทันที อาทิ เมื่อฝุ่นในศูนย์เกินมาตราฐานต้องเก็บเด็กไว้ห้อง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จึงต้องเพิ่ม pocket wifi เพื่อให้มีข้อมูลทางออนไลน์)

2. จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ เพื่อช่วยกรองฝุ่นในห้องเรียนและประหยัดงบประมาณ ดีต่อสุขภาพเด็ก ติดตั้งภายในห้องเรียนทั้งหมดของ 5 ศูนย์ จำนวน 23 ห้อง ประกอบด้วย

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จำนวน 4 ห้อง ขนาด 110 ตรม. 45 ตรม. และ 10.5 จำนวน 2 ห้อง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จำนวน 4 ห้อง ขนาด 20 ตรม 1 ห้อง และ 9 ตรม จำนวน 3 ห้อง
 • โรงเรียนสืบนทีธรรม อ.สารภี จำนวน 8 ห้อง ขนาด 36 ตรม.
 • สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ อ.สารภี จำนวน 5 ห้อง ขนาด 86.2 ตรม. จำนวน 2 ห้อง , 73 ตรม. , 60 ตรม. และ 48 ตรม.
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จำนวน 2 ห้อง ขนาด 9 ตรม.

3. จัดทำหนังสือนิทาน สื่อเผยแพร่ข้อมูล และคู่มือปฏิบัติในสถานการณ์ค่าฝุ่นระดับต่างๆ เพื่อเป็นคู่มือสร้างความเข้าใจเรื่อง ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 สำหรับเด็ก คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชน

4. จัดกระบวนเรียนรู้ เพื่อดูแลตัวเอง และครอบครัวแก่ผู้ปกครอง ของเด็ก 5 พื้นที่ อาทิ อาการแบบนี้ ร่างกายของเราส่งสัญญาณเตือนแล้ว, DIY เครื่องฟอกอากาศเพื่อใช้ในบ้าน, รับมือฝุ่นอย่างไร เวลาออกจากบ้าน ,ปัญหานี้เริ่มแก้ที่เรา

ผลกระทบทที่โครงการทำได้จริง

เด็กได้รับการปกป้อง  569 คน และครูอีก 16 คน ประกอบด้วย

1. ศพด.ทต.ท่ากว้าง เด็ก 52 คน ครู 5 คน

2. ศพด.ทต.ท่าวังตาล 47 คน  ครู 4 คน

3. ศพด.บ้านยางเปา อมก๋อย 53 คน  ครู 3 คน

4. รร.สืบนทีธรรม 210 คน   ครู 8 คน

5. ส.บ้านสวนพิมพรรณ 207 คน  ครู 16 คน

ภาพ :การอบรม

ภาพ :การอบรมให้ความรู้เรื่องพิษของฝุ่น

ภาพ : อมรมครู

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ยังบุกเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง และฝุ่นมีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

เทใจดอทคอมจึงทำโครงการ "ละอ่อนหายใจม่วน" ดำเนินการนำร่องไปแล้ว 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายในการสร้างศักยภาพการจัดการตนเองของศูนย์พัฒนาเด็ก เราได้ระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์วัดค่าฝุ่น (AirVisual)  ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และมอบหน้ากากกันฝุ่น ให้ใน 5 ศูนย์แรกเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กจาก AirVisual เว็บไซต์วัดคุณภาพอากาศของทั่วโลกยังแสดงผลบ่อยครั้งว่า ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในเชียงใหม่ยังเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง แม้ย่างเข้าเดือนเมษายนแล้วก็ตาม

เทใจดอทคอมจึงจะขยายพื้นที่ทำโครงการ "ละอ่อนน้อยหายใจม่วน 2" เพิ่มอีก 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เราจึงอยากให้ชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนโครงการ ละอ่อนหายใจม่วนอีกครั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยทางปอดสำหรับเด็ก 

สำหรับ 5 ศูนย์ประกอบด้วย

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อ.สารภี
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี
 3. โรงเรียนสืบนทีธรรม อ.สารภี
 4. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ อ.สารภี
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย


ฝุ่นจิ๋ว ขนาด PM 2.5 ไม่ใช่ปัญหาชั่วครั้งชั่วคราวของพื้นที่นี้ หากไล่ดูข้อมูลสรุปด้านอากาศจาก Green Peace พบว่าวิกฤตนี้ปกคลุมเชียงใหม่มากกว่า 12 ปีแล้ว หลักฐานที่เราพบ นั่นคือ

ปี 2559 : เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีปัญหาฝุ่นอันดับ 1 วัดค่าสูงสุดได้ 144 เฉลี่ยทั้งปีที่ 42
ปี 2560 : เชียงใหม่ ติดอันดับ 5 วัดค่าสูงสุดได้ 115 เฉลี่ยทั้งปีที่ 29
ปี 2561 : เชียงใหม่ ติดอันดับ 4 วัดค่าสูงสุดได้ 108 เฉลี่ยทั้งปีที่ 29

ขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่น PM 2.5 ไว้ที่ไม่เกิน 25 และค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทุกครั้งที่มีการเผาทั้งในไทยและต่างประเทศ  และเมื่อผนวกกับความกดอากาศสูง ทำให้ฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศไม่สามารถลอยตัวสูงขึ้นได้ และลมสงบ การสะสมตัวของฝุ่นละอองในบรรยากาศเข้มข้นขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยอย่างไร

• องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้ PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง อาทิ ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือ โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ตั้งแต่ปี 2556 และยังเป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

• กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า กลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ 1.เด็ก 2.หญิงตั้งครรภ์ 3.ผู้สูงอายุ และ 4.กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหืด โรคปอด โรคถุงลมอักเสบ และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน  


เราจึงอยากให้ชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนโครงการ ละอ่อนหายใจม่วนอีกครั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยทางปอดสำหรับเด็ก  โดยการดำเนินการ 4 ขั้นตอน

1. จัดหาอุปกรณ์วัดค่าฝุ่น (AirVisual) ติดตั้งใน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ครูสามารถดูข้อมูลสถานการณ์ปริมาณฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็ก และใช้มาตราการดูแลเด็กที่วางไว้ รับมือได้ทันที อาทิ เมื่อฝุ่นในศูนย์เกินมาตราฐานต้องเก็บเด็กไว้ห้อง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จึงต้องเพิ่ม pocket wifi เพื่อให้มีข้อมูลทางออนไลน์)

2. จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ เพื่อช่วยกรองฝุ่นในห้องเรียนและประหยัดงบประมาณ ดีต่อสุขภาพเด็ก ติดตั้งภายในห้องเรียนทั้งหมดของ 5 ศูนย์ จำนวน 23 ห้อง ประกอบด้วย 

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อ.สารภี  จำนวน 4 ห้อง ขนาด 110 ตรม.,45 ตรม. และ 10.5 จำนวน 2 ห้อง 
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวังตาล  อ.สารภี จำนวน 4 ห้อง ขนาด 20 ตรม 1 ห้อง และ 9 ตรม จำนวน 3 ห้อง
 • โรงเรียนสืบนทีธรรม อ.สารภี จำนวน 8 ห้อง ขนาด 36 ตรม. 
 • สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ อ.สารภี จำนวน 5 ห้อง ขนาด 86.2 ตรม. จำนวน 2 ห้อง , 73 ตรม. , 60 ตรม. และ 48 ตรม.
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จำนวน 2 ห้อง ขนาด 9 ตรม.

3. จัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล และคู่มือปฏิบัติในสถานการณ์ค่าฝุ่นระดับต่างๆ เพื่อเป็นคู่มือสร้างความเข้าใจเรื่อง ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 สำหรับเด็ก คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

4. จัดกระบวนเรียนรู้ เพื่อดูแลตัวเอง และครอบครัวแก่ผู้ปกครอง ของเด็ก 5 พื้นที่ อาทิ อาการแบบนี้ ร่างกายของเราส่งสัญญาณเตือนแล้ว, DIY เครื่องฟอกอากาศเพื่อใช้ในบ้าน, รับมือฝุ่นอย่างไร เวลาออกจากบ้าน ,ปัญหานี้เริ่มแก้ที่เรา

ภาพเครื่องวัดฝุ่น AirVisual ที่ได้จากการระดมทุนครั้งที่ 1
ภาพถ่ายจริงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นเปาและแม่ปูคา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 62

เครื่องวัดฝุ่น จะทำให้คุณครูรู้ข้อมูลค่าฝุ่นในปัจจุบัน หากค่าฝุ่นอยู่ในระดับอันตรายคุณครูจะสามารถดูแลนักเรียน พร้อมแจ้งผู้ปกครองได้ทันที และเนื่องจากเครื่องวัดฝุ่น AirVisual ส่งข้อมูลออนไลน์แบ่งปันให้กับคนทั่วโลก จึงช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ทราบค่าฝุ่นที่ถูกต้องด้วย


ประโยชน์ของโครงการ

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กจะมีศักยภาพในการจัดการและดูแลตนเอง
 2. มีสถานีตรวจวัดในเชียงใหม่มากขึ้น ทำให้ทราบข้อเท็จจริงถึงความเสี่ยงต่อเด็กในเชียงใหม่มากขึ้น
 3. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 5 ศูนย์ จะได้รับการป้องกันจากฝุ่น PM2.5 ทันที 
 4. เกิดชุดความรู้และคู่มือในการป้องกันตัวเอง และครอบครัว ซึ่งสามารถขยายไปยังคนหมู่มากได้
 5. เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และราคาถูกที่ประชาชนสามารถนำไปทำเองได้

ภาคี

 • ผู้ปกครอง 
 • ครู 
 • แกนนำชุมชน 
 • ผู้บริหารท้องถิ่น 
 • ผู้นำท้องที่ 
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
-อาสาสมัครสาธารณสุข
 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย COACT
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4)

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

รายงานผลละอ่อนน้อยหายใจม่วน2

5 ตุลาคม 2020

รายละเอียดการกิจกรรม 1. จัดหาอุปกรณ์วัดค่าฝุ่น (AirVisual) ติดตั้งใน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ครูสามารถดูข้อมูลสถานการณ์ปริมาณฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็ก และใช้มาตราการดูแลเด็กที่วางไว้ รับมือได้ทันที อาทิ เมื่อฝุ่นในศูนย์เกินมาตราฐานต้องเก็บเด็กไว้ห้อง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จึงต้องเพิ่ม pocket wifi เพื่อให้มีข้อมูลทางออนไลน์)

2. จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ เพื่อช่วยกรองฝุ่นในห้องเรียนและประหยัดงบประมาณ ดีต่อสุขภาพเด็ก ติดตั้งภายในห้องเรียนทั้งหมดของ 5 ศูนย์ จำนวน 23 ห้อง ประกอบด้วย

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จำนวน 4 ห้อง ขนาด 110 ตรม. 45 ตรม. และ 10.5 จำนวน 2 ห้อง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จำนวน 4 ห้อง ขนาด 20 ตรม 1 ห้อง และ 9 ตรม จำนวน 3 ห้อง
 • โรงเรียนสืบนทีธรรม อ.สารภี จำนวน 8 ห้อง ขนาด 36 ตรม.
 • สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ อ.สารภี จำนวน 5 ห้อง ขนาด 86.2 ตรม. จำนวน 2 ห้อง , 73 ตรม. , 60 ตรม. และ 48 ตรม.
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จำนวน 2 ห้อง ขนาด 9 ตรม.

3. จัดทำหนังสือนิทาน สื่อเผยแพร่ข้อมูล และคู่มือปฏิบัติในสถานการณ์ค่าฝุ่นระดับต่างๆ เพื่อเป็นคู่มือสร้างความเข้าใจเรื่อง ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 สำหรับเด็ก คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชน

4. จัดกระบวนเรียนรู้ เพื่อดูแลตัวเอง และครอบครัวแก่ผู้ปกครอง ของเด็ก 5 พื้นที่ อาทิ อาการแบบนี้ ร่างกายของเราส่งสัญญาณเตือนแล้ว, DIY เครื่องฟอกอากาศเพื่อใช้ในบ้าน, รับมือฝุ่นอย่างไร เวลาออกจากบ้าน ,ปัญหานี้เริ่มแก้ที่เรา

ผลกระทบทที่โครงการทำได้จริง

เด็กได้รับการปกป้อง  569 คน และครูอีก 16 คน ประกอบด้วย

1. ศพด.ทต.ท่ากว้าง เด็ก 52 คน ครู 5 คน

2. ศพด.ทต.ท่าวังตาล 47 คน  ครู 4 คน

3. ศพด.บ้านยางเปา อมก๋อย 53 คน  ครู 3 คน

4. รร.สืบนทีธรรม 210 คน   ครู 8 คน

5. ส.บ้านสวนพิมพรรณ 207 คน  ครู 16 คน

ภาพ :การอบรม

ภาพ :การอบรมให้ความรู้เรื่องพิษของฝุ่น

ภาพ : อมรมครู

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1.อุปกรณ์วัดค่าฝุ่น สามารถรายงานผลออนไลน์ได้5 เครื่อง52,500
2.pocket wifi 1900 บาท และ internet 24 เดือนสำหรับ อ.อมก๋อย เฉลี่ยเดือนละ 99 บาท1 เครื่อง4,276

3.เครื่องฟอกอากาศ

  3.1เครื่องฟอกอากาศ xiaomi mi air purifier 2s สำหรับห้องขนาด 21-37 ตารางเมตร ราคาเครื่องละ 4,990 บาท จำนวน 15 เครื่อง

  3.2เครื่องฟอกอากาศ xiaomi mi air purifier pro สำหรับห้องขนาด 35-60 ตารางเมตร ราคาเครื่องละ 7,990 บาท จำนวน 2 เครื่อง

  3.3เครื่องฟอกอากาศ xiaomi mi air purifier Max สำหรับห้องขนาด 70-120 ตารางเมตร ราคาเครื่องละ 13,990 บาท จำนวน 4 เครื่อง 

24 เครื่อง146,790
3.สื่อเผยแพร่ข้อมูล และคู่มือปฏิบัติ  500 ชุด 500 ชุด 10,000

4.Mask ป้องกัน PM 2.5 สำหรับเด็กในศูนย์ ชิ้นละ 10 บาท

1,000 ชิ้น10,000
5.กิจกรรมทำเครื่องฟอกอากาศ DIY พื้นที่ละ 10,000 บาท 5 พื้นที่50,000
6.ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ
27,357
 รวม
300,923

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้