project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

ซื้อผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง โดยมูลนิธิสันติสุข

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชน ที่มีฐานะที่ยากจน หาเช้ากินค่ำ ด้วยผ้าอ้อม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ต้องติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และอุบัติเหตุ

ระยะเวลาโครงการ 01 มิ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ชุมชนแออัด), ชุมชนคลองเตย (ชุมชนแออัด), ชุมชนประเวศ 14 ไร่ (ชุมชนแออัด), ชุมชนฉลองกรุง (ชุมชนแออัด), ชุมชนวัชรพล (ชุมชนแออัด), จังหวัดสมุทรสงคราม (ชุมชนแออัด)

ยอดบริจาคขณะนี้

23,383 บาท

เป้าหมาย

274,890 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 9%
63 วัน จำนวนผู้บริจาค 77

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชน ที่มีฐานะที่ยากจน หาเช้ากินค่ำ ด้วยผ้าอ้อม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ต้องติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และอุบัติเหตุ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเข้าห้องน้ำ ถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ เรี่ยราดกระจายอย่างเลอะเทอะ แม้ผ้าอ้อมจะช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลได้ แต่ก็มีราคาสูง เกินที่ครอบครัวมีจะแบกภาระไว้

ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแออัด ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย บางครอบครัว หาเช้ากินค่ำ จึงไม่สามารถแบกรับภาระในด้านสุขอนามัยของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุได้  แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) สามารถป้องกันการติดเชื้อได้  ครอบครัวของผู้ป่วยอยากให้ช่วยอยากต่อเนื่อง  ผู้ป่วย/ผู้พิการขอความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นมูลนิธิสันติสุข จึงเข้าช่วยเหลือและสนับสนุนชุดวัสดุอุปกรณ์คลายทุกข์แก่ผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้ผู้ป่วยติดเตียงได้และค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

ข้อมูลเพิ่มเติม : นอกเหนือจากการช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้นแล้ว มูลนิธิฯ ยังช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อน ที่ขอความช่วยเหลือมาทางสื่อต่างๆของมูลนิธิสันติสุขอีกด้วย

ตัวอย่างเคสขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนแออัดเพื่อคัดกรองและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

2.นำวัสดุอุปกรณ์คลายทุกข์แก่ผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม ) วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ไปมอบให้กับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน

3. ติดตามและเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยคลายเศร้าและมีความหวังที่ดำเนินชีวิตต่อไป

4.ประสานงานกับประธานชุมชน และ อสม.ในชุมชนต่าง ๆ ที่รู้จักผู้ป่วยจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณเลดี้ คะระนันท์เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์

ผู้ประสานงาน : คุณสุรีย์รัตน์ ขันคำ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไอทีและมีเดีย


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ใช้ผ้าอ้อมวันละ 4 ชิ้น/วัน จำนวน 30 วัน (ระยะเวลา 3 เดือน) 120 ชิ้น x 3 เดือน = 360 ชิ้น (1,666 บาท x 3 เดือน ) /1 ครอบครัว หมายเหตุ ขนาดแต่ไซต์ ราคาไม่เท่ากัน เช่น M , L , XL , XXL , XXXL 1,666 บาท x 3 เดือน = 4,998 ต่อครอบครัว ครอบครัวละ 4,998 บาทx50ครอบครัว เป็นเงินทั้งหมด 249,900 บาท 50 ครอบครัว 249,900.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
249,900.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
24,990.00

ยอดระดมทุน
274,890.00

บริจาคให้
ซื้อผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง โดยมูลนิธิสันติสุข

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน