project โควิด-19 เด็กและเยาวชน

เทใจช่วยโรงเรียนปลอดภัยจากโควิด

ระดมทุนเพื่อการจัดซื้อสิ่งจำเป็นสำหรับโรงเรียนในการป้องกันเด็กและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนจากโรคโควิด-19 เช่น เจลแอลกอฮอล์ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง ที่เดือดร้อน จำนวน 100 โรงเรียน ทั่วประเทศ

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

60,620 บาท

เป้าหมาย

550,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 11%
จำนวนผู้บริจาค 48

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ช่วยโรงเรียน 17 แห่ง ป้องกันภัยจากโควิด

5 กรกฎาคม 2021

โครงการเทใจช่วยโรงเรียนปลอดจากโควิด ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด จัดซื้อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด อาทิ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย สบู่ล้างมือ ปรอทวัดไข้ เป็นต้น มีโรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 17 โรงเรียน ดังนี้

ภาพประกอบ

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

โรงเรียนบ้านหัววัง  

โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)  

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เปิดเทอมแล้ว !
แต่ปีนี้ การเปิดเทอมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศต้องมีการเตรียมตัวและปรับตัวกันอย่างมากเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เหมือนในหลายประเทศที่มีการเปิดเทอม

นายฌ็อง-มิเชล บล็องเกร์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสบอกกับสื่อท้องถิ่นวานนี้ (18 พ.ค.) ว่า มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด 70 คน ในบรรดาโรงเรียน 40,000 แห่ง ที่กลับมาเปิดสอนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ที่มาจากข่าว PPTV

เกาหลีใต้ปิดโรงเรียน 66 แห่ง ใน 5 เขตเมืองอินชอนอีกรอบ หลังเปิดเรียนวันแรกได้เพียง 2 ชั่วโมง พบเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 2 ราย ที่มาข่าว workpoint

การติดเชื้อในโรงเรียนทำให้โรงเรียนยิ่งต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจเบื้องต้น โครงการฯ พบว่า

"หลายโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์, หน้ากากผ้าสำหรับเด็ก และที่วัดไข้ โดยเฉพาะสิ่งที่ใช้แล้วหมดอย่างเจลแอกอฮอล์ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการคาดคะเนในการจัดทำงบประมาณประจำปีของโรงเรียน หลายโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นปัญหานี้ ต่างพยายามกันสุดความสามารถตามกำลังและทรัพยากรของโรงเรียนและบุคคลากรในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปิดเทอม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลงแรงของเหล่าคุณครูในการทำหน้ากากผ้าสำหรับเด็กเพื่อแจกให้กับกลุ่มนักเรียนที่ขาดแคลน การทำอ่างล่างมือจากกะละมังพลาสติกและโต๊ะนักเรียนเก่า"


สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของความพยายามบางส่วนของเหล่าครูอาจารย์และบุคคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนที่พยายามช่วยกันเพื่อรองรับการศึกษาหน้าที่กำลังมาถึง

ดังนั้นแม้จะมีการพยายามเตรียมกันด้วยตนเองอย่างถึงที่สุดแล้ว แต่หลายโรงเรียนก็ยังขาดแคลนสิ่งจำเป็นอื่นๆ ในการป้องกันนักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งหากโรงเรียนขาดการเตรียมตัวที่ดีแล้ว โรงเรียนอาจเป็นสถานที่เสี่ยงซึ่งนำมาสู่การระบาดครั้งใหม่ของเชื้อโควิด-19 ก็เป็นได้ 

 infoAid  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเทใจดอทคอม จัดระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็น เช่น เจลล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด ที่วัดไข้สำหรับใช้ในโรงเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เฉลี่ย โรงเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 100 โรงเรียน โดย สสส. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนสร้างสุขภาวะทำการสำรวจปัญหาและความต้องการ ระดมความช่วยเหลือ ส่งมอบและติดตามผล


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. รวบรวมความต้องการของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่เข้ารับการสนับสนุน
  2. ทำการระดมทุน และแบ่งความช่วยเหลือไปแต่ละโรงเรียนตามความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน

* เงินที่ระดมได้จะถูกแบ่งให้แต่ละโรงเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ โรงเรียนละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ทางโครงการคาดว่า จะเพียงพอสำหรับการจัดหาเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในโรงเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน


ตัวอย่างโรงเรียน


ประโยชน์ของโครงการ

  • ช่วยให้โรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรัพยากรมีเงินทุนในการเตรียมอุปกรณ์และสถานที่เพื่อป้องกันโควิด-19
  • ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้นในสถานศึกษา
  • ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองของนักเรียนที่ตกงานหรือสูญเสียรายได้จากการระบาดของโควิด-19 ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันและทำความสะอาดเช่น หน้ากากผ้า เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับบุตรหลาน

เจ้าของโครงการช่วยโรงเรียน 17 แห่ง ป้องกันภัยจากโควิด

5 กรกฎาคม 2021

โครงการเทใจช่วยโรงเรียนปลอดจากโควิด ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด จัดซื้อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด อาทิ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย สบู่ล้างมือ ปรอทวัดไข้ เป็นต้น มีโรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 17 โรงเรียน ดังนี้

ภาพประกอบ

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

โรงเรียนบ้านหัววัง  

โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)  

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน (โรงเรียน)จำนวน (บาท)
1.เงินสนับสนุนแต่ละโรงเรียนเฉลี่ย โรงเรียนละ 5,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็น เช่น เจลล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด ที่วัดไข้100500,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% 

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

50,000
รวม
550,000