project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

รถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" เพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล

สมทบทุนจัดซื้อรถ 6 ล้อ เพื่อใช้ในโครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ออกหน่วยทำฟันฟรีให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ 27 ก.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

1,273,302 บาท

เป้าหมาย

1,232,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 2,130

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

จัดซื้อรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจรักษาฟันเด็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

30 มิถุนายน 2023

จากการระดมทุนเพื่อจัดหารถ 6 ล้อคันใหม่ เพื่อทดแทนรถคันเก่าที่เสื่อมสภาพและปลดระวางหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่และเหล่าพันธมิตรดังกล่าวนี้ ขับเคลื่อนความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศเดินทางไปยังจังหวัดเหนือสุดจนถึงใต้สุดของประเทศ

และเดินหน้าสานต่อพันธกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการและส่งมอบรอยยิ้มที่สดใสแก่เด็กๆ

โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ใหม่นี้ ได้ออกให้บริการตรวจรักษาฟันเด็กไปแล้วใน 9 พื้นที่ ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้เด็กเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมอย่างทั่วถึง ดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 


รูปภาพกิจกรรม

 ภาพ : มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีออกให้บริการ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล และโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 ภาพ : ภายในหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ มีเตียงให้บริการด้านทันตกรรม 1 เตียง

 ภาพ : นอกจากบนหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ยังมีเตียงบริการด้านทันตกรรมเพิ่มเติมอีก 4 เตียง 

 ภาพ : เด็กนักเรียนเข้าแถวรอรับบริการตรวจและรักษาฟัน จากหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ โดยให้บริการด้านทันตกรรมฟรีแก่เด็กนักเรียนทั้งสิ้น 865 คน คน เมื่อวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 

 ภาพ : ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน และกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระหว่างรอรับการตรวจรักษา

ภาพกิจกรรมในการลงพื้นที่ทั้ง 9 แห่ง

        

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

สมทบทุนจัดซื้อรถ 6 ล้อ เพื่อใช้ในโครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ออกหน่วยทำฟันฟรีให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาพื้นฐานของการเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทย ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ยังพบว่าไม่สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึง

เด็กในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 80% พบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขแบบเร่งด่วนและบูรณาการผสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตร ได้เริ่มออกให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยในระยะที่ 1 ในปี พ.ศ. 2551 ได้แก่โครงการหน่วยรถแว่นตาร่วมกับแว่นท็อปเจริญ ออกให้บริการด้านจักษุ ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาฟรีแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ 99 ทริป ตรวจวัดสายตาเด็กไปกว่า 42,661 คน และมอบแว่นสายตาไปทั้งสิ้น 13,692 อัน


จากความสำเร็จในโครงการระยะที่ 1 จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการช่วยเหลือในระยะที่ 2 โดย ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ร่วมกับ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ พร้อมทั้งทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสาจากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินทร มูลนิธิทันตแพทย์ เอกชน (ประเทศไทย) ได้ทำการปรับหน่วยรถแว่นตาเป็นหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่


ภายในรถทันตกรรมเคลื่อนที่จะมีเตียงทำฟันบนรถ 1 ยูนิต และมีเตียงทำฟันภาคสนาม 4 ยูนิต ให้บริการตรวจรักษาฟัน เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน ถอนฟัน กลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 8-18 ปีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

6 ปีที่ผ่านมาได้ให้บริการตรวจรักษาฟันเด็กมากกว่า 37,000 คนในพื้นที่ห่างไกลใน 56 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งยังช่วยให้เด็กสามารถเข้าถึงการทำฟันอย่างทั่วถึงดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน

กว่าระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา รถให้บริการเคลื่อนที่คันดังกล่าวนี้ได้ขับเคลื่อนความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศเดินทางไปยังจังหวัดเหนือสุดจนถึงใต้สุดของประเทศ ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ บัดนี้ รถคันดังกล่าวได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและถึงเวลาที่ต้องปลดระวาง มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ผู้สนับสนุนโครงการในด้านการจัดหารถเคลื่อนที่ในการดำเนินโครงการจึงจำเป็นต้องจัดหารถ 6 ล้อคันใหม่ทดแทนคันเดิมเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มีผู้สนับสนุนสมทบทุนบางส่วนแต่ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเปลี่ยนรถคันใหม่

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. มูลนิธิฯ จัดหาคุณสมบัติของหัวลากรถ 6 ล้อ
  2. ประสานงานเพื่อขอใบเสนอราคา
  3. จัดหาหัวลากรถ 6 ล้อ
  4. ย้ายตู้คอนเทนเนอร์ทันตกรรมจากหัวลากรถคันเดิมไปติดตั้งยังหัวลากรถคันใหม่
  5. ออกให้บริการ

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย (Ronald McDonald House Charities Foundation Thailand) หรือ RMHC Thailand จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาผ่านกิจกรรม 3 โครงการหลัก ได้แก่

  1. สร้างหรือปรับปรุงห้องสันทนาการ (Ronald McDonald Playroom)
  2. หน่วยบริการเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (Ronald McDonald Care Mobile) และ
  3. บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House)

โครงการนี้ ร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย / กองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนและกรมแพทย์ของทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ / มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล / หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ สำนักงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด / สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด / สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

จัดซื้อรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจรักษาฟันเด็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

30 มิถุนายน 2023

จากการระดมทุนเพื่อจัดหารถ 6 ล้อคันใหม่ เพื่อทดแทนรถคันเก่าที่เสื่อมสภาพและปลดระวางหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่และเหล่าพันธมิตรดังกล่าวนี้ ขับเคลื่อนความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศเดินทางไปยังจังหวัดเหนือสุดจนถึงใต้สุดของประเทศ

และเดินหน้าสานต่อพันธกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการและส่งมอบรอยยิ้มที่สดใสแก่เด็กๆ

โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ใหม่นี้ ได้ออกให้บริการตรวจรักษาฟันเด็กไปแล้วใน 9 พื้นที่ ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้เด็กเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมอย่างทั่วถึง ดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 


รูปภาพกิจกรรม

 ภาพ : มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีออกให้บริการ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล และโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 ภาพ : ภายในหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ มีเตียงให้บริการด้านทันตกรรม 1 เตียง

 ภาพ : นอกจากบนหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ยังมีเตียงบริการด้านทันตกรรมเพิ่มเติมอีก 4 เตียง 

 ภาพ : เด็กนักเรียนเข้าแถวรอรับบริการตรวจและรักษาฟัน จากหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ โดยให้บริการด้านทันตกรรมฟรีแก่เด็กนักเรียนทั้งสิ้น 865 คน คน เมื่อวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 

 ภาพ : ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน และกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระหว่างรอรับการตรวจรักษา

ภาพกิจกรรมในการลงพื้นที่ทั้ง 9 แห่ง

        

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1

ค่าหัวลากรถ 6 ล้อยี่ห้อฮีโน่ 

6-wheeled truck trailer branded HINO

1 คัน 1,120,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,120,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
112,000.00

ยอดระดมทุน
1,232,000.00