project สุขภาพ เด็กและเยาวชน

บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่มานอนโรงพยาบาล

ร่วมสนับสนุนครอบครัวผู้ป่วยเด็ก 430 ครอบครัวที่มาจากพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พ่อแม่สามารถเฝ้าและดูแลลูกที่ป่วยขั้นวิกฤตขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ เพียง 300 บาทต่อวัน พ่อแม่เหล่านี้จะมีทั้งที่กินและนอนขณะมาเฝ้าลูกแล้ว

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ 1.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) กรุงเทพ 2.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพ 3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพ 4.โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

2,950 บาท

เป้าหมาย

993,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 0%
87 วัน จำนวนผู้บริจาค 5

“คืนนี้จะนอนที่ไหน” หนึ่งคำถามที่แสนจะดูง่ายดายในการตอบ แต่การหาคำตอบอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด พ่อแม่ผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กหลายคนไม่ทันได้ตั้งตัวกับสถานการณ์ที่ลูกของตนเองต้องถูกส่งตัวเข้ามารับการรักษาที่กรุงเทพฯ หลายคนไม่มีญาติ ไม่มีที่พัก หรืออาจจะไม่มีเงินติดตัวมาเลยด้วยซ้ำ ทำให้หลายครั้งที่เราได้พบเห็นคุณพ่อ คุณแม่ ต้อง "แอบนอน” ตามระเบียง เก้าอี้ หรือพื้นตามซอกตึกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเพียงเพื่อให้ได้พักสายตาและร่างกายที่อ่อนล้า ก่อนไปพบลูกน้อยที่รอคอยอยู่ในวันต่อไป 


จากสถิติผู้มาเข้าพักที่บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กตลอดปีพ.ศ. 2562 พบว่า ตลอดปีพ.ศ. 2562 มีครอบครัวผู้ป่วยเด็กเข้าพักรวม 5,802 คน กว่าร้อยละ 95 ของผู้มาเข้าพักทั้งหมด เป็นครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่มาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ พักเฉลี่ยคนละ 7 คืน แสดงให้เห็นว่ามีครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่มาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจำนวนมากที่ประสพปัญหาในการหาที่พักในกรุงเทพฯ

บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก เปิดให้บริการที่พักชั่วคราวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กขั้นวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งบ้านพักพิงฯ บริหารงานโดยมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคขององค์กรต่าง ๆ และผู้มีจิตเมตตาในการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้ได้อยู่ใกล้ชิดกัน 

ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถทำโครงการได้อย่างยั่งยืน จึงอยากชักชวนคนใจดีมาร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวผู้ป่วยคืนละ 300 บาท แก่ 430 ครอบครัว!

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวผู้ป่วยที่จะเข้าพักบ้านพักพิงฯ นั่น เราจะพิจารณาให้ครอบครัวผู้ยากไร้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและไม่มีที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ แต่ทั้งนี้ หากเป็นครอบครัวของผู้ป่วยเด็กที่กำลังอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต ก็จะได้รับพิจารณาเป็นลำดับแรก รองลงมาคือกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคร้ายแรงและโรคเรื้อรัง โดยแพทย์เจ้าของไข้และพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเข้าพัก และประสานงานกับเจ้าหน้าที่บ้านพักพิงฯ เพื่อให้บริการครอบครัวผู้ป่วยเด็กในลำดับถัดไป 

ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านพักพิงฯ จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดการเข้าพัก ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการเงินและค่าเดินทาง สามารถอยู่ใกล้ชิดกับลูกได้ในช่วงเวลาสำคัญ และยังช่วยให้กระบวนการรักษาครบวงจร แพทย์เจ้าของไข้ผู้ป่วยเด็กสามารถทำการรักษาได้อย่างสะดวกและทันท่วงทีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ลดความกังวลทั้งตัวเด็กและครอบครัว อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการที่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กต้องหาที่นอนในพื้นที่สาธารณะ (ริมทางเดินหรือเก้าอี้) ในโรงพยาบาล  


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. บ้านพักพิงฯ จัดเตรียมสถานที่พักให้มีความพร้อม เพื่อรองรับครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
 2. ครอบครัวที่มีผู้ป่วยเด็กขั้นวิกฤต (อายุไม่เกิน 18 ปี) มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
 3. แพทย์เจ้าของไข้ หรือ พยาบาล พิจารณาอนุมัติการเข้าพักตามคุณสมบัติของผู้เข้าพักที่ได้กำหนดไว้ และทำใบส่งตัวเพื่อลงทะเบียนเข้าพักที่บ้านพักพิงฯ
 4. ผู้เข้าพักนำใบส่งตัวไปลงทะเบียนเพื่อเช็คอินเข้าพัก ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนบ้านพักพิงฯ
 5. ผู้จัดการบ้านพักพิงฯ ทำการปฐมนิเทศผู้เข้าพัก พร้อมทั้งแจ้งกฎระเบียบการเข้าพักให้ผู้เข้าพักทราบ
 6. ผู้จัดการพาชมบ้านและแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน และพาผู้เข้าพักไปส่งที่ห้องพัก
 7. ผู้เข้าพักปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าพักอย่างเคร่งครัด
 8. เมื่อบุตรหลานได้รับการรักษาและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ผู้เข้าพักลงทะเบียนแจ้งออกจากบ้านพักพิงฯ


ภาพประกอบ : ห้องทานอาหาร

ประโยชน์ของโครงการ

 • ช่วยให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กมีที่พักอยู่ใกล้บุตรหลานเวลาที่บุตรหลานเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 • ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก
 • ช่วยลดภาระการเดินทางมาโรงพยาบาล
 • ช่วยลดความเครียด ความกังวลใจของผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องอยู่ไกลกัน
 • ลดปัญหาการหลับนอนในพื้นที่สาธารณะของโรงพยาบาล
 • ช่วยให้กระบวนการรักษาเป็นไปอย่างครบวงจรและทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน 

ภาคี 

 • ศูนย์ประสานงาน โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
 • กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ฝ่ายกุมารบริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทยไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)

1.ช่วยเหลือ

ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของบ้าน รวมถึงประสานงานกับโรงพยาบาลตลอด 24 ชม. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าพัก - ค่าเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด - ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของครอบครัวผู้ป่วยเด็กบ้านพักพิงทั้ง 4 แห่ง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน 

ค่าใช้จ่ายคืนละ 300 บาท จำนวน 3000 คืน (ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้ 430 คน พักเฉลี่ยคนละ 7 คืน) 903,000 
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

90,000
รวม
993,000 


บริจาคให้
บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่มานอนโรงพยาบาล

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน