project เด็กและเยาวชน

ข้าวสาร 3 มื้อ ช่วยเด็กถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย (ปี2)

ช่วยเด็กบ้านวางใจ 45 คน ที่ถูกทอดทิ้ง ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยการให้ข้าวสาร 3 มื้อ เพื่อต่อชีวิตเด็กให้เติบโตขึ้นอีก 1 ปี

ระยะเวลาโครงการ 01 มี.ค. 2566 ถึง 31 พ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (บ้านพักวางใจ ตำบลเจดีย์หลวง)

ยอดบริจาคขณะนี้

71,905 บาท

เป้าหมาย

64,020 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 112%
จำนวนผู้บริจาค 203

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

จัดซื้อข้าวสารให้เด็กๆบ้านพักวางใจ เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 66

16 มิถุนายน 2023

โครงการข้าวสาร 3 มื้อ ช่วยเด็กถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย (ปี2) มีแผนในการจัดซื้อข้าวสารให้เด็กๆ ทุก 3 เดือน โดยมีกำหนดการจัดซื้อข้าวสาร ต่อไปนี้

  • ครั้งที่ 1 เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 
  • ครั้งที่ 2 เดือน กันยายน-พฤศจิกายน 
  • ครั้งที่ 3 เดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 
  • ครั้งที่ 4 เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 

หลังจากปิดการรับริจาค โครงการได้ดำเนินการจัดซื้อข้าวสารให้เด็กๆบ้านพักวางใจ ในครั้งที่ 1 เพื่อดูแลเด็กทั้งหมด 45 คน ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 66 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ช่วยเด็กบ้านวางใจ 45 คน ที่ถูกทอดทิ้ง ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยการให้ข้าวสาร 3 มื้อ เพื่อต่อชีวิตเด็กให้เติบโตขึ้นอีก 1 ปี

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

บ้านพักวางใจ ดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่ยากจน อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ถูกทำร้าย มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2553 โดยมีนาย ฤทธา พงศ์จิตติกรและภรรยาเป็นผู้ดูแลหอพัก 
ปัจจุบันยังไม่มีผู้สนับสนุนหลักในการดูแลเด็กทั้งค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ และอาศัยอยู่ในหอพักที่อดีตมีผู้บริจาคเป็นผู้อนุเคราะห์พื้นที่ให้ 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กเหล่านี้ จึงตกเป็นความยากลำบากของผู้ที่ดูแลเสมอมา โดยการจัดการด้านค่าอาหารที่เป็นปัจจัยหลักของการดูแลเด็ก ผู้ดูแลได้การช่วยเหลือมาจาก 2 ช่องทาง คือ 1.ผู้ปกครองเด็กบางคนที่บริจาคเงินช่วยเพียงเล็กน้อย 2.มาจากผู้รู้จักบริจาคเป็นครั้งคราว ดังนั้นข้าวสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับเด็กทุกคนที่นี่ 

เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา บ้านพักวางใจได้รับการช่วยเหลือจากผู้บริจาคเพจเทใจเป็นอย่างดีทำให้เด็กจำนวน 44 คนได้รับข้าวสารครบทั้ง 3 มื้อตลอดระยะเวลา 1 ปี 
ทำให้ผู้ดูแลได้รับกำลังใจในการดูแลเด็ก และตัวเด็กเองได้มีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนปริมาณข้าวสารที่ยังขาดอยู่  
อีกทั้งการบริจาคเพื่อมอบข้าวสารครั้งนั้นทำให้เด็กๆได้เป็นที่รู้จักของคนในสังคมมากขึ้น เป็นโอกาสให้น้องๆได้รับการช่วยเหลือด้านอื่นๆที่ขาดเหลืออยู่ด้วยเช่นกัน 

ในครั้งนี้ น้องจำนวน 45 คนที่กำลังอยู่ในบ้านพักวางใจ ยังต้องต้องดำเนินชีวิตเพื่อเติบโตต่อไป แต่เนื่องจากบ้านพักยังไม่สามารถหาผู้บริจาคในการสนับสนุนข้าวสารให้เด็กๆเป็นหลักประจำต่อเนื่องได้ จึงทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้อีกครั้ง 

ประวัติหอพักเด็กวางใจ 
"บ้านพักวางใจ" อดีตเคยเป็นมูลนิธิฯศูนย์ชีวิตใหม่ ดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 4 ขวบ - 20 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากครอบครัวแตกแยก ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว และครอบครัวประสบปัญหาความยากจน แต่เมื่อปี 2560 ชีวิตเด็กต้องเจอกับข่าวร้าย เมื่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีคำสั่งให้ปิดศูนย์เนื่องจากผู้สนุบสนุนไม่วามารถช่วยเหลือต่อไปได้

ทำให้ผู้ดูแลเด็กในขณะนั้นคือ นายฤทธา พงค์จิตติกร พร้อมภรรยา ต้องออกจากศูนย์และแจ้งให้ผู้ปกครองเด็กและเด็กบางส่วนที่ไม่มีผู้ปกครองให้ออกจากศูนย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนับว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่หดหู่ใจมากในขณะนั้น เพราะเด็กบางคนไม่มีแม้แต่พ่อแม่ให้ติดต่อและรับกลับไปดูแล

ตั้งแต่ปี 2560 ผู้ดูแลจึงตัดสินใจดำเนินการดูแลเด็กต่อโดยให้ผู้ปกครองบางส่วนได้มีส่วนช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้ อาทิ การบริจาคเงินครั้งละ 500-1000 บาท การบริจาคพืชผลทางการเกษตร การบริจาคสัตว์เพื่อเลียงเป็นค่าอาหาร โดยบ้านพักยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงทำให้ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาผู้ดูแลเด็กและเด็กต้องอยู่อย่างประหยัดและทำทุกอย่างด้วยตนเองให้ผ่านพ้นวิกฤติในแต่ละช่วงไปได้

ปัจจุบันบ้านพักวางใจ มีเด็กที่ต้องได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด 45 คน ตั้งอยู่ที่ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และยังคงมีเด็กหลายคนที่ผู้ปกครองมาขอความช่วยเหลือด้วยซึ่งมีทั้งกรณีที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน และปฏิเสธการช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีเงินสนับสนุนในการดูแลเด็กให้เพียงพอทุกกรณี

"ผมและภรรยาเห็นเด็กๆ เขาอายุตั้งแต่ 3-4 ขวบ แต่เมื่อเจอมูลนิธิฯเขาไม่ดูแลเราต่อ ผมต้องใช้ความอดทน และทำทุกอย่างให้ที่นี่ไปต่อให้ได้ เพราะเด็กจะไปอยู่ต่อที่ไหน บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่เขาคือใคร และบางครั้งผมไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาซื้ออาหารให้พ้นเดือนนี้ไปได้ยังไง แต่ผมพยายามทุกทาง ปลูกกาแฟขาย ปลูกผักขาย ช่วยเหลือกันไป กินด้วยกัน นอนด้วยกันกับเด็ก และตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ ยังไม่มีเด็กแม้แต่คนเดียวที่ผมทิ้งเขาไปครับ"
เสียงสัมภาษณ์จากนายฤทธา พงศ์จิตติกร ผู้ดูแลเด็กบ้านวางใจที่เล่าด้วยน้ำตาคลอ

ประเภทของเด็ก

ขอแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่1 ครอบครัวยากจนและเด็กได้รับความรุนแรง อาทิ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ถูกใช้แรงงาน ถูกคุกคามทางเพศ

กลุ่มที่2 ครอบครัวแตกแยก ต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวใหม่ และฐานะครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้

กลุ่มที่3 เด็กที่มีพ่อแม่  แต่ลูกอยู่ในหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกี่ยวพันกับยาเสพติด ความรุนแรง และอยากให้ลูกไปเรียนในที่ที่ มีคนคอยอบรมสั่งสอนและมีเพื่อนที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยครับ
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ดำเนินการซื้อข้าวสารเป็นประจำทุกเดือน โดยเฉลี่ยเดือนละ 5 กระสอบ ทั้งหมดเป็นระยะเวลา 1 ปี

ทั้งหมด 60 กระสอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 1,080 มื้อต่อเด็ก 45 คน


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มานาทิพย์ ณ เชียงใหม่             ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฤทธา พงค์จิตติกร                     ผู้ดูแลบ้านพักวางใจ

เฉลา ณ เชียงใหม่                     ผู้ให้คำปรึกษาศูนย์บ้านพักวางใจ


จัดซื้อข้าวสารให้เด็กๆบ้านพักวางใจ เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 66

16 มิถุนายน 2023

โครงการข้าวสาร 3 มื้อ ช่วยเด็กถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย (ปี2) มีแผนในการจัดซื้อข้าวสารให้เด็กๆ ทุก 3 เดือน โดยมีกำหนดการจัดซื้อข้าวสาร ต่อไปนี้

  • ครั้งที่ 1 เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 
  • ครั้งที่ 2 เดือน กันยายน-พฤศจิกายน 
  • ครั้งที่ 3 เดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 
  • ครั้งที่ 4 เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 

หลังจากปิดการรับริจาค โครงการได้ดำเนินการจัดซื้อข้าวสารให้เด็กๆบ้านพักวางใจ ในครั้งที่ 1 เพื่อดูแลเด็กทั้งหมด 45 คน ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 66 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ข้าวสาร 1,080 มื้อต่อเด็ก 44 คน เป็นเวลา 1 ปี 60 กระสอบ 57,000.00
2 ค่าขนส่ง 100 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี 12 ครั้ง 1,200.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
58,200.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,820.00

ยอดระดมทุน
64,020.00