project โควิด-19 เด็กและเยาวชน

ให้ข้าวสาร 3 มื้อ ช่วยเด็กถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย 44 คน ให้ผ่านพ้นวิกฤติ 1ปี

ช่วยเด็กบ้านวางใจ 44 คน ที่ถูกทอดทิ้ง ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยการให้ข้าวสาร 3 มื้อ เพื่อบรรเทาความยากลำบาก ตลอดระยะเวลา 1 ปี

ระยะเวลาโครงการ 15 พ.ค. 2565 ถึง 31 ต.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ เด็กบ้านวางใจ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ยอดบริจาคขณะนี้

64,143 บาท

เป้าหมาย

64,020 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 74

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

จัดซื้อข้าวสารครบทั้ง 4 ครั้ง ตลอด 1 ปี ให้เด็กบ้านวางใจ จ.เชียงราย

9 มีนาคม 2023

จัดซื้อข้าวสารให้กับเด็กๆบ้านวางใจ จำนวน 44 คน มีข้าวสารกินตลอดปี ตลอดโครงการ สามารถจัดซื้อข้าวสารได้ทั้งหมด 64 กระสอบ เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือเด็กๆที่ครอบครัวยากจน และประสบปัญหาครอบครัว ได้มีที่พึ่งพิงที่สามารถทำให้เด็กๆสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

ภาพประกอบ


ภาพ: ข้าวสารที่สั่งซื้อ


ภาพ:
เด็กดีใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีช่วยมอบทุนทรัพย์ในการจัดซื้อข้าวสาร


ภาพ:
อาหารที่เด็กได้กินในทุกๆวัน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด
ข้าวสาร จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับเด็กที่นี่ แม้ไม่มีกับข้าว แต่ข้าวก็ยังพอนำมาทำข้าวต้ม ข้าวผัดให้เด็กๆ มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ 
เพราะเด็กยังคงต้องรับการดูแลและรับการศึกษาที่ดี แม้พวกเขาจะเลือกพ่อแม่ไม่ได้ เลือกให้ชีวิตเกิดมาให้ดีกว่านี้ไม่ได้ แต่อย่างน้อยเมื่อเขาได้อยู่ในบ้านพักวางใจ มีผู้ดูแลที่รักเขา มีข้าวที่ทำให้เขาอุ่นใจว่าอย่างน้อยเขาก็มีข้าวกินทุกมื้อ ก็เป็นช่วงเวลาชีวิตที่เขาจะหวนนึกถึงการได้รับการช่วยเหลือที่มีคุณค่านี้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

"บ้านพักวางใจ" อดีตเคยเป็นมูลนิธิฯศูนย์ชีวิตใหม่ ดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 5 - 20 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากครอบครัวแตกแยก ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกกักขังหน่วงเหยี่ยว และครอบครัวประสบปัญหาความยากจน แต่เมื่อปี 2560 ชีวิตเด็กต้องเจอกับข่าวร้าย เมื่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีคำสั่งให้ปิดศูนย์เนื่องจากผู้สนุบสนุนไม่วามารถช่วยเหลือต่อไปได้ 

ทำให้ผู้ดูแลเด็กในขณะนั้นคือ นายฤทธา พงค์จิตติกร พร้อมภรรยา ต้องออกจากศูนย์และแจ้งให้ผู้ปกครองเด็กและเด็กบางส่วนที่ไม่มีผู้ปกครองให้ออกจากศูนย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนับว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่หดหู่ใจมากในขณะนั้น เพราะเด็กบางคนไม่มีแม้แต่พ่อแม่ให้ติดต่อและรับกลับไปดูแล

ตั้งแต่ปี 2560 ผู้ดูแลจึงตัดสินใจดำเนินการดูแลเด็กต่อโดยให้ผู้ปกครองบางส่วนได้มีส่วนช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้ อาทิ การบริจาคเงินครั้งละ 500-1,000 บาท การบริจาคพืชผลทางการเกษตร การบริจาคสัตว์เพื่อเลี้ยงเป็นค่าอาหาร โดยบ้านพักยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงทำให้ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาผู้ดูแลเด็กและเด็กต้องอยู่อย่างประหยัดและทำทุกอย่างด้วยตนเองให้ผ่านพ้นวิกฤติในแต่ละช่วงไปได้ 


ปัจจุบันบ้านพักวางใจ มีเด็กที่ต้องได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด 44 คน ตั้งอยู่ที่ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และยังคงมีเด็กหลายคนที่ผู้ปกครองมาขอความช่วยเหลือด้วยซึ่งมีทั้งกรณีที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน และปฏิเสธการช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีเงินสนับสนุนในการดูแลเด็กให้เพียงพอทุกกรณี 

"ผมและภรรยาเห็นเด็กๆเขาอายุตั้งแต่ 3-4 ขวบ แต่เมื่อเจอมูลนิธิฯ เขาไม่ดูแลเราต่อ ผมต้องใช้ความอดทน และทำทุกอย่างให้ที่นี่ไปต่อให้ได้ เพราะเด็กจะไปอยู่ต่อที่ไหน บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่เขาคือใคร และบางครั้งผมไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาซื้ออาหารให้พ้นเดือนนี้ไปได้ยังไง แต่ผมพยายามทุกทาง ปลูกกาแฟขาย ปลูกผักขาย ช่วยเหลือกันไป กินด้วยกัน นอนด้วยกันกับเด็ก และตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ ยังไม่มีเด็กแม้แต่คนเดียวที่ผมทิ้งเขาไปครับ"

เสียงสัมภาษณ์จากนายฤทธา พงศ์จิตติกร ผู้ดูแลเด็กบ้านวางใจที่เล่าด้วยน้ำตาคลอ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ดำเนินการซื้อข้าวสารเป็นประจำทุกเดือน โดยเฉลี่ยเดือนละ 5 กระสอบ ทั้งหมดเป็นระยะเวลา 1 ปี 

ทั้งหมด 60 กระสอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 1,080 มื้อต่อเด็ก 44 คน 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มานาทิพย์    ณ เชียงใหม่           ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฤทธา           พงค์จิตติกร            ผู้ดูแลบ้านพักวางใจ
เฉลา            ณ เชียงใหม่           ผู้ให้คำปรึกษาศูนย์บ้านพักวางใจ 

ซื้อข้าวสารให้เด็กบ้านวางใจได้กินอาหารตลอด 3 เดือน

27 มิถุนายน 2022

โครงการได้ระดมทุนสำเร็จแล้ว แต่เนื่องจากเป็นการจัดซื้อข้าวสาร หากซื้อทีเดียวทั้งหมดจะเกิดปัญหาข้าวเก่า มีมอดขึ้น ทางผู้ดูแลจึงวางแผนที่จะทยอยซื้อข้าวทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้เด็กๆ ได้ทานข้าวที่ดี สะอาด โดยหลังจากที่ระดมทุนได้สำเร็จ คุณฤทธา ผู้ดูแลเด็กๆ ที่บ้านวางใจ ได้นำเงินไปจัดซื้อข้าวสารรอบแรกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 15 ถุง ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้มีข้าวทานครบ 3 มื้อ ตลอด 3 เดือน


ซื้อข้าวสาร 16 ถุง ให้เด็กๆบ้านวางใจ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

23 กันยายน 2022

 คุณฤทธา ผู้ดูแลเด็กๆ ได้นำเงินบริจาคไปซื้อข้าวสาร 16 ถุง ให้ เด็ก 44 คน ที่บ้านวางใจ  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อให้เด็กๆที่บ้านวางใจมีอาหารทานครบ 3 มื้อ อย่างต่อเนื่อง

ภาพประกอบ

ข้าวสาร 16 ถุง

อาหารที่เด็กๆทาน

เด็กอิ่มท้องกันทุกคน

เด็ๆมีความสุขที่ได้รับข้าวสารจากพี่ๆ ขอบคุณครับ

จัดซื้อข้าวสารครบทั้ง 4 ครั้ง ตลอด 1 ปี ให้เด็กบ้านวางใจ จ.เชียงราย

9 มีนาคม 2023

จัดซื้อข้าวสารให้กับเด็กๆบ้านวางใจ จำนวน 44 คน มีข้าวสารกินตลอดปี ตลอดโครงการ สามารถจัดซื้อข้าวสารได้ทั้งหมด 64 กระสอบ เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือเด็กๆที่ครอบครัวยากจน และประสบปัญหาครอบครัว ได้มีที่พึ่งพิงที่สามารถทำให้เด็กๆสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

ภาพประกอบ


ภาพ: ข้าวสารที่สั่งซื้อ


ภาพ:
เด็กดีใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีช่วยมอบทุนทรัพย์ในการจัดซื้อข้าวสาร


ภาพ:
อาหารที่เด็กได้กินในทุกๆวัน

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ข้าวสาร 1,080 มื้อต่อเด็ก 44 คน เป็นเวลา 1 ปี 60 กระสอบ 57,000.00
2 ค่าขนส่ง 100 บาทต่อเดือน 12 ครั้ง 1,200.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
58,200.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,820.00

ยอดระดมทุน
64,020.00