project เด็กและเยาวชน

สร้างห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

ห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กคือปัจจัยสำคัญเพื่อสุขอนามัยที่ไม่ควรมองข้าม ร่วมบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อสร้างห้องน้ำใหม่ที่เหมาะสมกับการใช้งานของน้องๆ

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์)

ยอดบริจาคขณะนี้

177,000 บาท

เป้าหมาย

336,526 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 53%
จำนวนผู้บริจาค 150

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เริ่มก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์แล้ว

24 พฤษภาคม 2023

หลังจากที่โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับ ถมหน้าดินให้เรียบ เพื่อเตรียมพร้อมก่อสร้างห้องน้ำเพื่อเด็กนักเรียนนั้น ขณะนี้ผู้รับเหมาได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำแล้ว

ภาพประกอบ


ภาพ: กำลังก่อสร้างห้องน้ำในอาคาร


ภาพ: ด้านข้าง


ภาพ: ด้านหลังอาคาร

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กคือปัจจัยสำคัญเพื่อสุขอนามัยที่ไม่ควรมองข้าม ร่วมบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อสร้างห้องน้ำใหม่ที่เหมาะสมกับการใช้งานของน้องๆ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ห้องน้ำที่โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ขณะนี้มีไม่พอเพียงกับจำนวนเด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 145 คน ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ประกอบกับห้องน้ำในปัจจุบันมี 6 ห้องแต่ใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี มีสภาพทรุดโทรม ประตูเก่าผุผัง หลังคาชำรุด และตั้งอยู่ไกลจากห้องเรียน หลายครั้งที่เด็กในชั้นอนุบาลเดินไปเข้าห้องน้ำไม่ทันถึงกับเลอะเทอะกันทีเดียว

ที่สำคัญด้วยความจำกัดของงบประมาณ โรงเรียนจึงได้แค่ซ่อมแซมได้บางส่วนแต่ยังไม่เพียงพอสำหรับเด็ก จึงได้คิดหาแนวทางในการจัดทำห้องน้ำขึ้นใหม่โดยชื่อโครงการสร้างห้องน้ำสำหรับอนุบาลโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างจึงได้มีการระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะจัดสร้างให้กับเด็กอนุบาลใด้ใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

โดยห้องน้ำที่จะจัดทำขึ้นใหม่นี้เป็นห้องน้ำที่ยืนออกไปนอกห้องเรียนให้นักเรียนสามารถเข้าผ่านภายในห้องได้เลยไม่ต้องเดินออกมาข้างนอกห้องเรียน และมีความปลอดภัยอีกด้วย

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ห้องส้วมทั้งหมด 14 ห้อง ขนาด 1.2x1.5 เมตร แยก ชาย 7 ห้อง หญิง 7 ห้อง

2. ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง ขนาด 1.5x1.5 เมตร พร้อมฝักบัว สำหรับล้างตัวเด็กกรณีเด็กทำเลอะ

3. อ่างล้างหน้าและล้างมือ ทำเป็นแนวยาว 3 เมตร จำนวน 4 จุด จุดละ 10 ก๊อก

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

วางแผนดำเนินกิจกรรม สร้างความตระหนักและความสำคัญของการสุขาภิบาลในโรงเรียน แสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ - พฤษภาคม 2564
1. จัดทำโครงการ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน - พฤษภาคม 2564
2. ทำการระดมทุน - มิถุนายน 2564 – มกราคม 2565
3. ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้ - กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565
4. ติดตามการดำเนินกิจกรรม ประเมินผล - มิถุนายน – กรกฏาคม 2565
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน - สิงหาคม 2565

ปรับหน้าดินสำหรับก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2023

หลักจากโครงการปิดรับการระดมทุนเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการวางแผนในการจัดสร้างห้องน้ำโรงเรียนตามเป้าหมายของโครงการ

แต่เนื่องจากสภาพอากาศของช่วงปีที่แล้วเกิดฝนตกหนัก จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการสร้างห้องน้ำได้

หลังจากฝนหยุดตกก็ได้ดำเนินการถมดินและปรับหน้าดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้าง แต่การทำให้หน้าดินเซ็ทตัวนั้นจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลา

หากพื้นที่ดินดังกล่าวเซ็ทตัวจนสามารถที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างขั้นตอนต่อไปได้ ทางโครงการจะทำการติดต่อผู้รับเหมาเพื่อให้เข้ามาประเมินราคาและการก่อสร้างห้องน้ำของโรงเรียนต่อไป

รูปภาพกิจกรรม


เริ่มก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์แล้ว

24 พฤษภาคม 2023

หลังจากที่โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับ ถมหน้าดินให้เรียบ เพื่อเตรียมพร้อมก่อสร้างห้องน้ำเพื่อเด็กนักเรียนนั้น ขณะนี้ผู้รับเหมาได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำแล้ว

ภาพประกอบ


ภาพ: กำลังก่อสร้างห้องน้ำในอาคาร


ภาพ: ด้านข้าง


ภาพ: ด้านหลังอาคาร

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เสาปูนหน้า 5x3.50 ม. 9 ต้น 5,600.00
2 หิน-ทราย 10-10 9,600.00
3 ทรายละเอียด 5 คิว 2,500.00
4 เหล็ก 3 หุน 40 เส้น 8,000.00
5 เหล็กปอก 10x30x400 - 3,200.00
6 ลวดดำ 5 โล 250.00
7 ปูนเท 50 ลูก 6,500.00
8 เหล็กตะแกง 1 ม้วน 9,000.00
9 บล็อก 1000 ก้อน 6,000.00
10 หัวส้วม 14 หัว 7,000.00
11 เหล็กสี่เหลี่ยม สามนิ้วxหนึ่งนิ้วครึ่ง 35 เส้น 20,300.00
12 เหล็กสี่เหลี่ยม หนึ่งนิ้วxสองนิ้ว 50 เส้น 17,500.00
13 ปูนก่อฉาบปูกระเบื้อง 90 ลูก 10,350.00
14 กระเบื้องปูพื้น 100 กล่อง 15,000.00
15 กระเบื้องปูผนัง 90 กล่อง 14,400.00
16 สันโท 5 เมตร 34 แผ่น 19,933.00
17 คออบช้าง 5 เมตร 2 ตัว 1,200.00
18 ก๊อกน้ำ 40 ตัว 3,600.00
19 อุปกรณ์ปะปา - 3,000.00
20 กระจกเงา 12 บาน 6,000.00
21 น๊อดยิงหลังคา - 1,000.00
22 ประตู PVC 12 บาน 6,000.00
23 วงกบประตูไม้ 14 ชุด 14,000.00
24 ถังส้วมพร้อมฝา 30 วง 4,800.00
25 ไฟฟ้า อุปกรณ์ สี - 20,000.00
26 ฝักบัว 2 ชุด 1,200.00
27 ค่าแรงช่างดำเนินการก่อสร้าง - 90,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
305,933.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,593.30

ยอดระดมทุน
336,526.30