project เด็กและเยาวชน อื่นๆ

ซ่อมแซมสุขาโรงเรียนบ้านแม่สะงา จ.แม่ฮ่องสอน

ซ่อมแซมสุขาโรงเรียนบ้านแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ห้อง สำหรับเด็ก 32 คน

ระยะเวลาโครงการ 06 พ.ย. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านแม่สะงา จ.แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

17,376 บาท

เป้าหมาย

55,044 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 32%
116 วัน จำนวนผู้บริจาค 49

ซ่อมแซมสุขาโรงเรียนบ้านแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ห้อง สำหรับเด็ก 32 คน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนบ้านแม่สะงา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนทั้งหมด 32 คน มีครูประจำการทั้งหมด 3 คน มีเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน โดยมีนายอรรถพล ชุมพู เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อาชีพของชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน คือเกษตรกรรม โรงเรียนจึงมีปัญหาและขาดแคลนในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ระบบน้ำดื่มสะอาด ห้องสุขาที่ชำรุด 

ปัญหา : อายุการใช้งานห้องน้ำนาน และมีห้องน้ำเพียงจุดเดียวในโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กขาดงบประมาณ

ต้องการแปรับปรุงให้ดี สะอาด ปลอดภัยในการเข้าใช้ของนักเรียนและคณะครู

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู

2.ระดมทรัพยากร

3.จัดหาแรงงานและวัสดุสำหรับซ่อมแซม

4.รายงานผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายอรรถพล ชุมพู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะงา 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ชักโครกแบบราด รวมค่าแรง 5 ชุด 7,650.00
2 อ่างล้างหน้าแบบแขวนสีขาว 4 อัน 9,200.00
3 ปูนซีเมนต์ 20 ถุง 3,140.00
4 ก๊อกน้ำ รวมค่าแรง 10 ตัว 1,500.00
5 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. 5 ชุด 7,950.00
6 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว 20 ตรม. 7,000.00
7 โถปัสสาวะชาย 2 ชุด 4,200.00
8 กระเบื้องหลังคา กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม 50 แผ่น 3,200.00
9 สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก 132 ตรม. 6,200.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
50,040.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,004.00

ยอดระดมทุน
55,044.00

บริจาคให้
ซ่อมแซมสุขาโรงเรียนบ้านแม่สะงา จ.แม่ฮ่องสอน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน