project เด็กและเยาวชน

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน

อาคารเป็นไม้มีความเสื่อมโทรมโดนปลวกกัดทำลาย ทำให้ตัวอาคารผุพัง ซึ่งเป็นอันตรายด้านความปลอดภัยต่อนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นเรียนด้านล่าง จึงอยากชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนค่าปรับปรุงอาคารเรียนให้เด็กในโรงเรียนบ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะเวลาโครงการ 01 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: โรงเรียนบ้านโนนสำโรง (ม.10 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110)

ยอดบริจาคขณะนี้

220,000 บาท

เป้าหมาย

220,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 1

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งชุดอุปกรณ์การเรียนและพละศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านโนนสำโรง จ.ศรีสะเกษ

8 มิถุนายน 2023

จากการระดมทุนแรกโครงการตั้งใจจะปรับปรุงอาคารเรียน แต่ด้วยการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อลงพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นทางโครงการจึงปรับงบประมาณเป็นการจัดซื้ออุปกรณที่จำเป็นให้แก้โรงเรียนบ้านโนนสำโรงแทน

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอ พร้อมคณะ จากบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ได้เมตตาเดินทางมาเยี่ยมและมอบอุปกรณ์การศึกษา มูลค่า 200,000บาท พร้อมทั้ง รองเท้านักเรียน ขวดน้ำรักษ์โลก และสิ่งของบริจาคอื่นๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำโรง จำนวน 52 คน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำโรง ขอขอบพระคุณคุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอ พร้อมคณะ จากบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ที่ได้มามอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆเด็กๆทุกคนดีใจและชื้นชอบของทุกๆอย่างที่ทางคณะมอบให้

ในส่วนของอุปกรณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทางโรงเรียนได้จัดสรรอุปกรณ์ให้ทุกชั้นเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ความหลากหลาย นักเรียนเกิดความสนใจและเอาใจใส่ในการเรียนมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือครั้งถัดไป คือ ทางโรงเรียนบ้านโนนสำโรงขาดแคลนห้องเรียนและอาคารเรียน จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบควบชั้น ทั้งอาคารเรียนและห้องเรียนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนได้ จึงขอให้ทางบริษัท ซีเมนส์ จำกัด พิจารณาถึงความขาดแคลนนี้ในครั้งต่อไป

ความประทับใจจากครูและนักเรียน


หนูชอบรองเท้ามากค ขอบคุณค่ะ
เด็กหญิงชยานันต์ เรื่อนฝาง น้องแตงโม ชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง


หนูขอบคุณ บ. ซีเมนส์ แก้วน้ำสวยมากค่ะ หนูดีใจมากค่ะ
เด็กหญิงปารมี อำพะลัก น้องปาร์ม ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง


ขอขอบพระคุณ ทาง บ.ซีเมนส์ จํากัด ที่สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ให้เด็กๆ ได้เกิดการพัฒนาและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ
ขอขอบพระคุณแทนเด็กๆด้วยนะคะ

นางปาริษา สมบัติ ครูปลา โรงเรียนบ้านโนนสำโรง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง52 คนนักเรียนทุกได้รับอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนรู้เกิดความหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจและเอาใจใส่ในการเรียนมากยิ่งขึ้น
คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสำโรง5 คนคณะครูมีอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง1 โรงเรียนโรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาส่งเสริมทางการศึกษาได้อย่างรอบด้าน

ภาพประกอบ


ภาพ: เด็กๆตื่นเต้นมานั่งรอคณะ จากซีเมนส์แต่เช้า


ภาพ: คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เป็นเกียรติมาร่วมต้อนรับคณะซีเมนส์อย่างอบอุ่น


ภาพ: เด็กๆ ร่วมต้อนรับคณะซีเมนส์ด้วย


ภาพ: คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอ พบปะพูกคุยกับเด็กๆ


ภาพ: มอบของบริจาค


ภาพ: ของเยอะมาก ถือไม่ไหวเลยครับ


ภาพ: ถ่ายภาพร่วมกัน


ภาพ: เด็กๆชอบร้องเท้ากับขวดน้ำมากๆเลยค่ะ


ภาพ: เลยตั้งใจทำการ์ดให้แทนคำขอบคุณ


ภาพ: ขอบคุณนะครับ/ขอบคุณนะคะ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

อาคารเป็นไม้มีความเสื่อมโทรมโดนปลวกกัดทำลาย ทำให้ตัวอาคารผุพัง ซึ่งเป็นอันตรายด้านความปลอดภัยต่อนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นเรียนด้านล่าง จึงอยากชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนค่าปรับปรุงอาคารเรียนให้เด็กในโรงเรียนบ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนบ้านโนนสำโรง ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีนักเรียน จำนวน 63 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน มีอาคารเรียนทั้งหมด 2 อาคารประกอบไปด้วย อาคารสปช102/26ก่อสร้างเมื่อพ.ศ.2534และอาคาร ศก04 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2520 ซึ่งมีความเสื่อมโทรมทางด้านอาคารเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพื้นอาคารเป็นไม้โดนปลวกกัดทำลาย โรงเรียนจึงได้แจ้งไปยังต้นสังกัดเพื่อทำเรื่องขอรื้อและรองบประมาณจากภาครัฐ เนื่องจากระยะเวลาที่โรงเรียนรอจัดสรรทำให้ตัวอาคารผุพัง ซึ่งเป็นอันตรายด้านความปลอดภัยต่อนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นเรียนด้านล่าง

โรงเรียนบ้านโนนสำโรงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อระดมทุนทรัพย์ซ่อมแซมอาคารเรียนเนื่องจากโรงเรียนมีความสำคัญรองจากบ้านนักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึงจำเป็นต้องมีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสม เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำโรงมีอาคารเรียนที่ปลอดภัย

2) เพื่อสร้างความรักและศรัทธาให้นักเรียนรักสถาบันการศึกษาของตน

3) เพื่อให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นระเบียบ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

วิธีการดำเนินโครงการ

1. วางแผน (plan)

- ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ร่วมรับทราบแนวทาง และมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตัวชี้วัด ความสำเร็จ เครื่องมือ วิธีการกำหนดแผนงาน/ปฏิทิน

2. การดำเนินงาน (Do)

  - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

  - กำหนดเวลาที่ชัดเจนในการทำงานแต่ละขั้นตอน

3. ประเมินผล (Check)

  - ตรวจสอบติดตามทุกระยะของการทำกิจกรรม

 4. การปรับปรุงพัฒนา (Act)

  - นำผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนางาน

กิจกรรมดำเนินโครงการ

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1 ประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติ

    - ชี้แจงรายละเอียด มีนาคม 2565 

2 วางแผนการปฏิบัติงาน สิงหาคม 2565 

3 ดำเนินงานตามแผนงาน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตุลาคม 2566

5 สะท้อนผลการปฏิบัติงาน พฤศจิกายน 2566 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวเตชินีญาย์  ใจประเสริฐ

นางสาวสุดารัตน์  สุขจันทร์

ส่งชุดอุปกรณ์การเรียนและพละศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านโนนสำโรง จ.ศรีสะเกษ

8 มิถุนายน 2023

จากการระดมทุนแรกโครงการตั้งใจจะปรับปรุงอาคารเรียน แต่ด้วยการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อลงพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นทางโครงการจึงปรับงบประมาณเป็นการจัดซื้ออุปกรณที่จำเป็นให้แก้โรงเรียนบ้านโนนสำโรงแทน

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอ พร้อมคณะ จากบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ได้เมตตาเดินทางมาเยี่ยมและมอบอุปกรณ์การศึกษา มูลค่า 200,000บาท พร้อมทั้ง รองเท้านักเรียน ขวดน้ำรักษ์โลก และสิ่งของบริจาคอื่นๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำโรง จำนวน 52 คน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำโรง ขอขอบพระคุณคุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอ พร้อมคณะ จากบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ที่ได้มามอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆเด็กๆทุกคนดีใจและชื้นชอบของทุกๆอย่างที่ทางคณะมอบให้

ในส่วนของอุปกรณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทางโรงเรียนได้จัดสรรอุปกรณ์ให้ทุกชั้นเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ความหลากหลาย นักเรียนเกิดความสนใจและเอาใจใส่ในการเรียนมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือครั้งถัดไป คือ ทางโรงเรียนบ้านโนนสำโรงขาดแคลนห้องเรียนและอาคารเรียน จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบควบชั้น ทั้งอาคารเรียนและห้องเรียนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนได้ จึงขอให้ทางบริษัท ซีเมนส์ จำกัด พิจารณาถึงความขาดแคลนนี้ในครั้งต่อไป

ความประทับใจจากครูและนักเรียน


หนูชอบรองเท้ามากค ขอบคุณค่ะ
เด็กหญิงชยานันต์ เรื่อนฝาง น้องแตงโม ชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง


หนูขอบคุณ บ. ซีเมนส์ แก้วน้ำสวยมากค่ะ หนูดีใจมากค่ะ
เด็กหญิงปารมี อำพะลัก น้องปาร์ม ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง


ขอขอบพระคุณ ทาง บ.ซีเมนส์ จํากัด ที่สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ให้เด็กๆ ได้เกิดการพัฒนาและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ
ขอขอบพระคุณแทนเด็กๆด้วยนะคะ

นางปาริษา สมบัติ ครูปลา โรงเรียนบ้านโนนสำโรง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง52 คนนักเรียนทุกได้รับอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนรู้เกิดความหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจและเอาใจใส่ในการเรียนมากยิ่งขึ้น
คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสำโรง5 คนคณะครูมีอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง1 โรงเรียนโรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาส่งเสริมทางการศึกษาได้อย่างรอบด้าน

ภาพประกอบ


ภาพ: เด็กๆตื่นเต้นมานั่งรอคณะ จากซีเมนส์แต่เช้า


ภาพ: คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เป็นเกียรติมาร่วมต้อนรับคณะซีเมนส์อย่างอบอุ่น


ภาพ: เด็กๆ ร่วมต้อนรับคณะซีเมนส์ด้วย


ภาพ: คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอ พบปะพูกคุยกับเด็กๆ


ภาพ: มอบของบริจาค


ภาพ: ของเยอะมาก ถือไม่ไหวเลยครับ


ภาพ: ถ่ายภาพร่วมกัน


ภาพ: เด็กๆชอบร้องเท้ากับขวดน้ำมากๆเลยค่ะ


ภาพ: เลยตั้งใจทำการ์ดให้แทนคำขอบคุณ


ภาพ: ขอบคุณนะครับ/ขอบคุณนะคะ

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 สัปดาห์ 200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
200,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
20,000.00

ยอดระดมทุน
220,000.00