project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

ขยายหอพักเพื่อรองรับเด็กกลุ่มเสี่ยง 30 คนที่ถูกทำร้าย หมู่บ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

ขยายหอพัก 1 หลัง เพื่อรองรับเด็กกลุ่มเสี่ยงเพิ่มจำนวน 30 คน ที่ถูกทำร้าย ถูกทารุณกรรม ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ณ.หมู่บ้านเข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้เรียนหนังสือ

ระยะเวลาโครงการ 01 ต.ค. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: หมู่บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคารที่พักอาศัย)

ยอดบริจาคขณะนี้

25,936 บาท

เป้าหมาย

682,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 4%
277 วัน จำนวนผู้บริจาค 59

ขยายหอพัก 1 หลัง เพื่อรองรับเด็กกลุ่มเสี่ยงเพิ่มจำนวน 30 คน ที่ถูกทำร้าย ถูกทารุณกรรม ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ณ.หมู่บ้านเข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้เรียนหนังสือ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

กว่า 15 ปี ผ่านมา มูลนิธิเรดิออนอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าช่วยเหลือชุมชนเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากพื้นที่ถูกพบว่ามีปัญหาด้านยาเสพติดสูงที่สุดในประเทศไทย และพบปัญหาอาชญกรรม ความรุนแรง ยาเสพติด และการค้ามนุษย์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก มูลนิธิฯเริ่มต้นจากโครงการ  "Street kid" เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับพวกเขา

นางสาวเคศิยาห์ มัธยสกุล ผู้จัดการบ้านพักเด็กเชียงใหม่ หยิบยกกรณีตัวอย่างของเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มูลนิธิฯได้เข้าไปช่วยเหลือเข้าสู่โครงการเด็กไร้ที่พึ่ง 

"หนึ่งในเด็กโครงการของเรามีประวัติมาจากครอบครัวที่แตกแยก คุณแม่มีสามีใหม่ และสามีใหม่ติดสุราและยาเสพติด นำลูกชายที่ติดกับภรรยา 2 คน เข้าไปขังไว้ในกลางป่าของหมู่บ้าน ล่ามโซ่และปิดขังไว้ เมื่อถึงเวลาที่พ่อเมา มักจะระบายอารมณ์ด้วยการทำร้ายร่างกายลูกทั้ง 2 คน โดยคนเล็กมักถูกต่อยเข้าที่บริเวณใบหน้าอย่างรุนแรงหลายครั้ง ส่วนลูกชายคนโตถูกล่ามโซ่ที่ข้อเท้า เมื่อเจ้าหน้าที่เราไปถึงพบว่า บริเวณข้อเท้านั้นถูกหนอนกำลังกินเข้าไปข้างในเนื้อ เมื่อนำส่งโรงพยาบาลจึงพบว่าหากมาช้า ทางการแพทย์จำเป็นต้องตัดขาของเด็กคนนี้ ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนสำคัญนั้นที่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเด็ก เพราะเด็กทุกคนควอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและออกจากห้วงเวลาของความโหดร้ายทั้งที่เขาไม่ควรได้รับ"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางมูลนิธิเรดิออนฯได้ช่วยกันระดมทุนเพื่อสร้างที่พักอาศัยให้กับเด็กเสี่ยงเหล่านี้ เป็นจำนวน 1 หลัง สามารถรองรับเด็กได้ประมาณ 30 คน โดยเป็นห้องสี่เหลี่ยมออกแบบให้พักอาศัยแบบแคปซูลเพื่อการประหยัดพื้นที่ให้มากที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็ก 

ต่อมาปี 2021-2022 มูลนิธิฯได้รับเรื่องการขอช่วยเหลือเด็กจำนวนที่มากขึ้น จนปัจจุบันมีจำนวนเด็กในโครงการทั้งหมด 45 คน และมีการประกาศรับเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อดูแลเพิ่มขึ้นปีละ 8-10 คน จนทำให้ที่พักของเด็กไม่เพียงพอต่อการเปิดรับความช่วยเหลือเด็กคนอื่นๆ ประกอบกับหอพักในปัจจุบันเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายต้องอยู่รวมกัน ซึ่งมูลนิธิฯเห็นว่าอาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางเพศของเด็ก

มูลนิธิฯจึงอยากขยายพื้นที่การช่วยเหลือนี้ให้กว้างขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือที่ไม่ได้เพียงแต่ในชุมชนเข็กน้อย แต่ยังขยายการช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ ชุมชนทุ่งสมอ ชุมชนเเคมป์สน ชุมชนเขาค้อ ชุมชนริมสีม่วง ชุมชนสะเดาะพง และชุมชนหนองแม่นา 

โครงการขยายที่พัก 1 หลัง เพื่อเด็กอีก 30 ชีวิต ไม่เพียงเป็นการต่อยอดโครงการที่กำลังช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ทางมูลนิธิฯดำเนินการอยู่ แต่เป็นการช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงการช่วยเหลือคนอื่นๆอีกมาก เป็นสร้างชีวิตใหม่ให้กับเด็ก การมอบอาหารที่ถูกสุขอนามัยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง การให้ศึกษาที่ดี ให้โอกาสในการริเริ่มสร้างสรรค์ การลดความเหลื่อมล้ำ และการปลูกฝังวิถีชีวิตใหม่ให้กับเด็กในการอยู่เพื่อเห็นคุณค่าตัวเอง พัฒนาตัวเองและกลับไปช่วยเหลือและพัฒนาเด็กๆคนอื่นๆที่ยังไม่ได้รับโอกาส

         

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. มูลนิธิเรดิออนฯ ดำเนินการจัดการผู้รับเหมาก่อสร้าง
รายละเอียดของอาคาร มีดังนี้ 
- อาคารพักอาศัย 1 ชั้น
- ห้องนอนทั้งหมด 1 ห้องใหญ่
- ห้องน้ำทั้งหมด 3 ห้อง 
2. มูลนิธิเรดิออนฯ ดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน- 1 ปี หรือเร็วที่สุดเพื่อที่สามารถรองรับเด็กกลุ่มเสี่ยงได้เร็วที่สุด 
พร้อมทั้งการจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนให้เพียงพอแต่ละห้อง เพื่อพร้อมการรับเด็กเข้าพัก
3. ดำเนินการตรวสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด 
4. ประกาศรับสมัครเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 7 ตำบลในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติเด็กกลุ่มเสี่ยง และนำเด็กเข้าสู่โครงการตรมกระบวนการต่อไป 

ความยั่งยืนของโครงการครั้งนี้
1. อาคารจะเป็นที่ปลอดภัยให้แก่เด็กกลุ่มเสี่ยงและรองรับจำนวนเด็กได้มากขึ้น ไม่เพียงแต่ ต.เข็กน้อย แต่หมายรวมถึงตำบลอื่นๆและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทย
2. อาคารจะสามารถรองรับเด็กกลุ่มเสี่ยงรุ่นต่อรุ่น ไม่เพียงแต่เด็กในปี 2023 แต่หมายรวมถึงการช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในอนาคตอีกด้วย 
3. อาคารตั้งอยู่ในความรับผิดชอบภายใต้การทำงานมูลนิธิเรดิออนฯ จึงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานหรือครอบครองทรัพย์สินทางกฎหมาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางสาวมานาทิพย์ ณ เชียงใหม่ 
ผู้จัดการประเทศไทย และเจ้าของโครงการ 
2. นางสาวอัจฉรา สุจา
ประชาสัมพันธ์องค์กร และผู้ช่วยประสานงานโครงการ
3. นางสาวเคสิยาห์ สัธยสกุล 
ผู้จัดการบ้านพักเด็กเรดิออน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นางสาวกชพร ก้องไพกุล
ผู้จัดการบ้านพักเด็กเรดิออน ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. นางสาววรนุช สถิตวนา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงินและบัญชี 
6. นางสาววราภรณ์ พิมพ์วรรณธนา
เจ้าหน้าที่ประสานงานก่อสร้างและติดตามผล 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 อาคารที่พัก 1 ห้องใหญ่ 3 ห้องน้ำ 1 หลัง 500,000.00
2 ชุดเตียงนอน 2 ชั้น 5000-/ชุด 15 ชิ้น 75,000.00
3 ที่นอน (ฟูก หมอน ชุดเครื่องนอน) 3000-/ชุด 15 ชุด 45,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
620,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
62,000.00

ยอดระดมทุน
682,000.00

บริจาคให้
ขยายหอพักเพื่อรองรับเด็กกลุ่มเสี่ยง 30 คนที่ถูกทำร้าย หมู่บ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน