project เด็กและเยาวชน

พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง เพื่อ 28 โรงเรียน

โรงเรียนขาดแคลนทั้งงบประมาณและโอกาสในการเข้าถึงหนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือเดิมที่มีในห้องสมุดเก่ามากแล้ว

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ 28 โรงเรียนทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

211,244 บาท

เป้าหมาย

200,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 106%
จำนวนผู้บริจาค 248

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

รวมภาพและคำขอบคุณจากน้องๆ 8 โรงเรียนที่ได้รับหนังสือ

17 พฤศจิกายน 2021

1. โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จ.บึงกาฬ

2. โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช


3. โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง จ.บึงกาฬ


4. โรงเรียนบ้านนาคอเรือ จ.เชียงใหม่

5. โรงเรียนบ้านละอุบ จ.แม่ฮ่องสอน

6. โรงเรียนบ้านห้วยบง จ.น่าน

7. โรงเรียนราษฎร์บำรุง จ.นครราชสีมา

8. โรงเรียนวัดบางเคียน จ.นครสวรรค์


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เพราะความรู้รอบตัวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ การสอนให้เด็กๆ รู้จักธรรมชาติ และเอาการตัวรอดจากการอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับเด็กๆ จะทำอย่างไร? อาทิเช่น แผ่นดินไหว สึนามิ ฝุ่น PM2.5 น้ำท่วม แห้งแล้ง ฯลฯ เด็กๆควรเรียนรู้วิธีรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน เพราะอุบัติเหตุและอุบัติภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัว

เด็กๆ เรียนรู้ได้จากหนังสือ แต่โรงเรียนขาดแคลนทั้งงบประมาณและโอกาสในการเข้าถึงหนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือการ์ตูนความรู้ชุด 'เอาชีวิตรอด' จากธรรมชาติที่ทุกห้องสมุดควรมีเนื้อหาที่แทรกไปด้วยความรู้ ที่จะสอนให้เด็กๆ สามารถประยุกต์ใช้สิ่งของรอบตัวมาทำให้เกิดประโยชน์

จึงขอเชิญชวนร่วมมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ด้วยการมอบหนังสือใหม่ หนังสือดีที่เหมาะกับวัย หนังสือชุดเอาชีวิตรอดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิความรู้ สติปัญญา ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้วิธีเอาตัวรอด และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในอนาคต

ประโยชน์ของโครงการ

 • นักเรียนได้อ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือนิทานภาพสองภาษา หนังสือการ์ตูนความรู้ หนังสือเสริมความรู้ หนังสือวรรณกรรมเยาวชน ฯลฯ เป็นการเปิดโลกจินตนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ๆ 
 • นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการอ่านและค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ 

โครงการจะจัดส่งหนังสือไปให้โรงเรียนโดยตรง ประสานงานผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อกระจายโอกาสการอ่านอย่างทั่วถึง โรงเรียนที่เรามอบให้จำนวน 28 โรงเรียน

จำนวนหนังสือที่โรงเรียนจะได้รับจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียน

 • โรงเรียนที่นักเรียนมากกว่า 100 คน จะได้รับหนังสือชุดใหญ่มูลค่า 10,000 บาท (ประมาณ 100 เล่ม) มีจำนวน 12 โรงเรียน
 • โรงเรียนที่นักเรียนน้อยกว่า 100 คน จะได้รับหนังสือชุดใหญ่มูลค่า 5,000 บาท (ประมาณ 50 เล่ม) มีจำนวน 16 โรงเรียน

การคัดเลือกโรงเรียน

นานมีบุ๊คส์ได้เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยเชิญชวนให้คุณครูมาบอกเล่าเรื่องราวของห้องสมุดในโรงเรียนของตัวเอง ซึ่งมีโรงเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจและส่งคำตอบมากันมากมาย จึงเปิดการระดมทุนเป็น 2 รอบ คือ ปันบุ๊คส์ 2 ที่ระดมทุนสำเร็จแล้ว จำนวน 27 โรงเรียน และในปันบุ๊คส์ 3 ในปีนี้ ระดมทุนเพิ่มอีก 28 โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียน

 1. โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
 2. โรงเรียนบ้านหนองขาม จังหวัดกำแพงเพชร
 3. โรงเรียนศรีเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น
 4. โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม จังหวัดชัยภูมิ
 5. โรงเรียนบ้านแม่อมลอง จังหวัดเชียงใหม่
 6. โรงเรียนบ้านนาคอเรือ จังหวัดเชียงใหม่
 7. โรงเรียนบ้านเหนือคลอง จังหวัดตรัง
 8. โรงเรียนทุ่งไทรทอง จังหวัดตรัง
 9. โรงเรียนราษฎร์บำรุง จังหวัดนครราชสีมา
 10. โรงเรียนบ้านขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 11. โรงเรียนวัดบางเคียน จังหวัดนครสรรค์
 12. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์
 13. โรงเรียนบ้านห้วยบง จังหวัดน่าน
 14. โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง จังหวัดบึงกาฬ
 15. โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จังหวัดบึงกาฬ
 16. โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง จังหวัดปัตตานี
 17. โรงเรียนบ้านหนองผือ จังหวัดมหาสารคาม
 18. โรงเรียนบ้านละอุบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 19. โรงเรียนบ้านหนองสำโรง จังหวัดลพบุรี
 20. โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร จังหวัดศรีสะเกษ
 21. โรงเรียนชาติตระการโกศล จังหวัดสงขลา
 22. โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 จังหวัดสตูล
 23. โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) จังหวัดสมุทรสงคราม
 24. โรงเรียนโรงเรียนวังนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร
 25. โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) จังหวัดสระบุรี
 26. โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ จังหวัดสุรินทร์
 27. โรงเรียนโรงเรียนบ้านคะนา จังหวัดสุรินทร์
 28. โรงเรียนบ้านนาสีดา จังหวัดอำนาจเจริญ

ทีมทำงานเทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

มอบหนังสือให้แล้ว 3 โรงเรียน

17 กรกฎาคม 2020

หลังจากที่โครงการพี่สุขสันต์ปันน้องอิ่มสมองปีที่ 2 เสร็จ เรายังคงดำเนินการโครงการต่ออย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งหลังจากที่ได้รับเงินบริจาคมา เจ้าของโครงการนานมีบุ๊คส์ได้จัดส่งหนังสือไปให้โรงเรียนแล้ว 3 โรงเรียน ดังนี้ค่ะ

 1. โรงเรียนศรีเมืองแอม จ.ขอนแก่น


 2. โรงเรียนบ้านแม่อมลอง จ.เชียงใหม่


 3. โรงเรียนบ้านเหนือคลอง จ.ตรัง
สำหรับปีที่ 3 นี้โครงการมีความตั้งใจมีอยากจะมอบหนังสือให้กับ 22 โรงเรียนค่ะ 

ดูรายละเอียดและร่วมบริจาคได้ที่ https://taejai.com/th/d/punbook3/

รวมภาพและคำขอบคุณจากน้องๆ 8 โรงเรียนที่ได้รับหนังสือ

17 พฤศจิกายน 2021

1. โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จ.บึงกาฬ

2. โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช


3. โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง จ.บึงกาฬ


4. โรงเรียนบ้านนาคอเรือ จ.เชียงใหม่

5. โรงเรียนบ้านละอุบ จ.แม่ฮ่องสอน

6. โรงเรียนบ้านห้วยบง จ.น่าน

7. โรงเรียนราษฎร์บำรุง จ.นครราชสีมา

8. โรงเรียนวัดบางเคียน จ.นครสวรรค์


ไม่มีข้อมูล