Dtac
พลิกไทย
รูปไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับ ตะบันน้ำ 4.0

เมื่อมหาอุทกภัยเกิดขึ้นเพราะพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรม
และนั่นไม่ใช่เรื่องของคนต้นน้ำเพียงลำพัง

ร่วมบริจาค
รูปเครื่องตะบันน้ำ

ด้วยนวัตกรรมง่ายๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาและการทดลองของ ชาวบ้านใน ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ทำให้ได้เครื่องตะบันน้ำราคาเพียง 5,000 บาท
ที่สามารถช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำสำหรับการเกษตร
สร้างรายได้ให้ครัวเรือน และไม่ต้องกลับไปปลูกพืชเศรษฐกิจตามกระแสนิยมที่เป็นต้นเหตุป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม

ร่วมบริจาค

มาช่วยชาวบ้านเปลี่ยนวิธีการเกษตร แบบดั้งเดิมที่ใช้สารเคมี และเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก สู่การเกษตรแบบพึ่งพิงป่า ที่สามารถลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยตามแนวแม่น้ำป่าสัก

ร่วมบริจาค รูปหมู่บ้านบนภูเขา

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้
91,557 บาท
โครงการสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2561

เป้าหมาย

100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 91%
เหลืออีก 40 วัน จำนวนผู้บริจาค 31
ร่วมบริจาค

บริจาค 2,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ dtac reward
(เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น)

บริจาคให้
ตะบันน้ำ 4.0

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

บริจาค 2,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ dtac reward (เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น) เพิ่มเติม คลิก
บริจาคผ่าน USSD Code เฉพาะลูกค้าดีแทค กด *405*12# (ครั้งละ 50 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน