Dtac
พลิกไทย
รูปไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับ ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับ

สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยกำลังมีอัตราเร่ง
ที่สูงมาก เมื่อประเทศไทยมีผู้สูงอายุ
ราว 10 ล้านคน ในจำนวนนี้มีประมาณ
70,000 คน ที่นอนติดเตียง
และอีกราว 170,000 คน ที่ต้องอยู่กับบ้าน

ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า
และอาการติดบ้านติดเตียงจะลดลง
หากผู้สูงอายุได้ออกไปมีกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ร่วมบริจาค
รูปผู้สูงอายุออกมร่วมกิจกรรม

ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับ เป็นนวัฒนกรรมที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสก้าวเดินอย่างสะดวก ลดอุปสรรคในการออกไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสังคมและครอบครัว

เป็นสื่อที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมั่นใจ กล้าออกจากบ้าน ได้พบปะเพื่อนฝูง
ไม่เหงา ลดภาวะติดบ้านติดเตียง ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรค
อัลไซเมอร์และโรคซึมเศร้า ช่วยชะลอความความเจ็บป่วย ลดภาวะความต้องการการพึ่งพิงของผู้สูงอายุ กลายเป็นผู้สูงอายุที่สามารถกำหนดคุณภาพชีวิตของตัวเองได้

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของลูกหลานในการดูแลได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน
ไม่กล้าไปไหน ต้องมีผู้ดูแล และหากติดเตียงก็จะมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อีกมากมาย

รูปผู้สูงอายุใช้ Walker

การทำงานของไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับ

ในปัจจุบันผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ จะต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงถึง 2 ตัว ตัวแรกใช้สำหรับทางเรียบ และอีกตัวใช้สำหรับขึ้นบันได ทำให้ไม่มีความคล่องตัวที่ต้องพกพาไม้เท้าถึง 2 ตัว ส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเหล่านั้นไม่อยากออกไปนอกบ้าน และกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปในที่สุด

นวัตกรรมไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับ ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและสามารถพับได้ สามารถปรับระดับการเดินได้ทั้งทางราบและการขึ้น – ลงบันได โดยสามารถปรับ 2 ขาหน้าสำหรับขึ้นบันไดหรือทางลาดชันได้อัตโนมัติ เมื่อผู้สูงอายุกดปุ่มที่อยู่บนที่จับ

นอกจากนี้ ยังเพิ่มระดับความปลอดภัยและดูแลสุขภาพมากขึ้น ด้วยการติดตั้ง IoT (Internet of Thing) หรือระบบ GPS ที่หากผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุ เพียงแค่กดปุ่ม ระบบโครงข่ายก็สามารถแจ้งตำแหน่งของผู้สูงอายุและสามารถติดต่อถึงหน่วยงานทางการแพทย์ ลูกหลาน และญาติ ให้สามารถช่วยเหลือได้ทันเวลา

เจ้าของโครงการ

รูปเจ้าของโครงการ

อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป้าหมายในการระดมทุน

เพื่อผลิตไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับต้นแบบ ที่สามารถปรับระดับการเดินได้ทั้งทางราบและทางต่างระดับ ที่มีระบบ GPS ติดตามผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มแรกได้มีโอกาสทดลองใช้ และนำไปพัฒนาต่อยอดจากผลการใช้งานจริงต่อไป

ยังมีผู้สูงอายุอีกหลายล้านคนที่รอการช่วยเหลือ ร่วมกันสร้างต้นแบบไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุอีกหลายล้านคนได้มีโอกาสเดินอย่างอิสระและช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้ง

ร่วมบริจาค

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้
306,993 บาท
โครงการสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2561

เป้าหมาย

300,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 102%
เหลืออีก 0 วัน จำนวนผู้บริจาค 246
ร่วมบริจาค

บริจาค 2,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ dtac reward
(เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น)

องค์กรที่ร่วมสนับสนุน

logo dtac logo syndacast