Dtac
พลิกไทย
inskru พื้นที่แบ่งปันเคล็ดลับการสอน

ประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสจาก
"ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา"
เฉลี่ยจังหวัดละ 70,000 คน
มูลค่าความเสียหายกว่า 12,000 ล้านต่อปี

เด็กฟันหลอ
เราเชื่อว่า...ครูที่มีไอเดียดี กระจายอยู่ทั่วประเทศ

ไอเดียที่ดีในมุมนึงของประเทศ สามารถส่งต่อไปให้ครูอีกมุมนึง ของประเทศที่มีบริบทเดียวกันสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้นได้

แผนที่ประเทศไทย
เด็กนักเรียน

เจ้าของโครงการ

รูปเจ้าของโครงการ

คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร
ผู้ก่อตั้ง Saturday School

เป้าหมายในการระดมทุน

เพื่อสร้างออนไลน์แพลทฟอร์มสำหรับครู ไว้แลกเปลี่ยนหลักสูตร แผนการสอน
ยกระดับการเรียนการสอนโดยครูรุ่นใหม่ และลดอัตราการขาดเรียนของเด็ก

ร่วมบริจาค

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้
16,590 บาท
โครงการสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

เป้าหมาย

50,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 33%
เหลืออีก 0 วัน จำนวนผู้บริจาค 16
ร่วมบริจาค

บริจาค 2,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ dtac reward
(เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น)