project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

ห้องสันทนาการเด็ก เพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

เพราะการหาหมอของเด็กแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการรอรับรักษาที่ยาวนาน และยังต้องเผชิญกับความหนาแน่นของจำนวนผู้ป่วยเด็กและครอบครัว ห้องสันทนาการเด็กจึงเป็นพื้นที่พักผ่อนขณะที่เด็กรอระหว่างพบแพทย์ ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการห้องสันทนาการเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

ระยะเวลาโครงการ 27 พ.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค.2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: 290 ถนน เจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (อาคาร 100 ปี ชั้น 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย)

ยอดบริจาคขณะนี้

132,401 บาท

เป้าหมาย

440,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 30%
จำนวนผู้บริจาค 176

สำเร็จแล้ว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เมื่อบุตรหลานเกิดการเจ็บป่วย จนต้องมาพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนใหญ่ต้องใช้ระยะเวลานานในการรอรับรักษา และยังต้องเผชิญกับความหนาแน่นของจำนวนผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่มารอรับการรักษาก่อให้เกิดความเครียดและความกังวลใจทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลกระทบกับความร่วมมือในระหว่างการรักษาของแพทย์และพยาบาล และยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อพ่อแม่ หรือผู้ปกครองอีกด้วย 

สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันแรกเริ่มของสังคม หากสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง สังคมย่อมเข้มแข็งไปด้วย หากบุตรหลานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเกิดอาการเจ็บป่วย ก็จะส่งผลกระทบต่อไปยังครอบครัวด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของบุตรหลาน และเรื่องค่าใช้จ่ายในรักษาให้มีสุขภาพแข็งแรง จะเห็นได้ว่าสุขภาพอนามัยของบุตรหลานนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคนในครอบครัว มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ป่วยเด็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันครอบครัว โดยการสร้างและปรับปรุงห้องสันทนการเด็กให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมแก่ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวระหว่างรอพบแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดังเดิม เจริญเติบโตสมวัย เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ จึงได้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการเด็ก เพื่อให้เด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว หรือเด็กด้อยโอกาส ในสถานดูแลเด็ก ได้มีพื้นที่พักผ่อนหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ระหว่างรอพบแพทย์เพื่อรอรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ปัจจุบันมีห้องดังกล่าว ณ โรงพยาบาลของรัฐและสถานสงเคราะห์เด็ก จำนวน 38 ห้อง ทั่วประเทศ ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวกว่า 340,000 คนต่อปี

ตัวอย่างห้องสันทนการเด็กที่ทำเสร็จแล้ว ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น


ภาพปัจจุบันของห้องที่จะปรับปรุงเป็นห้องสันทนาการ อยู่ที่ อาคาร 100 ปี ชั้น 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :
ออกแบบห้องสันทนาการเด็กให้มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและสภาพพื้นที่

สิงหาคม 2565 :
เสนอแบบห้องสันทนาการเด็กต่อกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารของโรงพยาบาลเพื่อพิจารณา

กันยายน - ตุลาคม 2565 :
เข้าพื้นที่ปรับปรุงห้องสันทนาการเด็ก

ตุลาคม 2565 :
ส่งมอบห้องสันทนาการเด็กให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเปิดใช้บริการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ 

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 งานพื้น (พื้น safety สำหรับเด็ก) 23 ตรม. 57,000.00
2 งานผนัง (ติดตั้งเบาะฟองน้ำหุ้มหนังกันกระแทกรอบห้อง และงานติดตั้งแผ่นพลาสวูดสำหรับติดงานSticker ผนังภายในและนอกห้อง) 18 ตรม. / 10 ตรม. 75,000.00
3 งานสี (ทาสีผนังภายในและนอกห้อง รวมถึงงานซ่อมพื้นผิวผนัง) 40 ตรม. 13,000.00
4 งานเฟอร์นิเจอร์ (ซ่อมอุปกรณ์ฟิตติ้ง บานพับ มือจับตู้บิ้วอิน ติดลามิเนตและทำสีภายในตู้) 15 ตรม. 45,000.00
5 งานอิงค์เจ็ท (ติด Stickerภายในและนอกห้อง) 20 ตรม. 28,000.00
6 งานเครื่องเล่น หนังสือและอุปกรณ์ สำหรับเด็ก (บ้านเด็กเล่น+ม้าโยก+เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก+ชุดหนังสือนิทานสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย+ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้) มากกว่า 50 รายการ 85,000.00
7 งานระบบไฟฟ้าและติดตั้ง TV (ติดตั้ง เปลี่ยนอุปกรณ์ และเคลื่อนย้ายระบบไฟฟ้า) 4 จุด 77,000.00
8 ค่าออกแบบห้องสันทนาการ (งานออกแบบ 3 D เขียนแปลนห้อง และงานกราฟฟิก) 1 20,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
400,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
40,000.00

ยอดระดมทุน
440,000.00