project เด็กและเยาวชน

เครื่องเล่นสนามให้เด็กดอย

โรงเรียนบ้านผาปูน จัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ประกอบกับเครื่องเล่นในสนามที่มีอยู่ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 30 คนและเด็กในหมู่บ้านผาปูนอีก 20 คน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างครบทุกด้านให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ระยะเวลาโครงการ 16 พ.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนบ้านผาปูน), ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนบ้านผาปูน)

ยอดบริจาคขณะนี้

26,306 บาท

เป้าหมาย

58,465 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 45%
107 วัน จำนวนผู้บริจาค 18

โรงเรียนบ้านผาปูน จัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ประกอบกับเครื่องเล่นในสนามที่มีอยู่ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 30 คนและเด็กในหมู่บ้านผาปูนอีก 20 คน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างครบทุกด้านให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนบ้านผาปูน ตั้งอยู่ในอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เรามีนักเรียนทั้งหมด 161 คน โดบระดับชั้นอนุบาลมีถึง 30 คนและเด็กเล็กๆในหมู่บ้านผาปูนอีก 20 คน ที่ชอบมาวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่น แต่เครื่องเล่นที่เรามีอยู่นั่นมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอกับจำนวนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างครบทุกด้านให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  

เราชวนทุกท่านมาร่วมจัดซื้อ เครื่องเล่น 4 ชิ้นเพื่อให้เด็กมีได้เล่นกัน ประกอบด้วย

1.ชุดรวมสไลเดอร์ ปีนป่ายพร้อมแป้นบาส 1 ชุด 

2. บาร์โหน ชิงช้า 1 ชุด

3. ปีนป่ายรวม บาร์โหน 1 ชุด 

4 ไม้กระดกสปริง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ประชาสัมพันธ์โครงการ

2.จัดชื้อ ชุดเครื่องเล่น

3.ปรับพื้นที่ เทดิน ปูน และทราย 

4. ติดตั้งเครื่องเล่น และส่งมอบสนามเด็กเล่น


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวกันยากาญจน์ แสนใจอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาปูน

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ชุดรวมสไลเดอร์ ปีนป่ายพร้อมแป้นบาส 1 ชุด 13,900.00
2 บาร์โหน ชิงช้า 1 ชุด 15,000.00
3 ปีนป่ายรวม บาร์โหน 1 ชุด 17,250.00
4 ไม้กระดกสปริง 1 ชุด 7,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
53,150.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,315.00

ยอดระดมทุน
58,465.00

บริจาคให้
เครื่องเล่นสนามให้เด็กดอย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน