เด็กผู้หญิงอุ้มน้องชาย

ทุนลูกเหรียง :
สูญเสีย ไม่เสียศูนย์

ให้ทุนการศึกษากับน้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ปีการศึกษา 2561 กลุ่มลูกเหรียงยังมีเด็ก 23 คน ที่ยังไม่รู้จะได้เรียนต่อหรือไม่

พวกเขายังรอการสนับสนุนทุกการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้เข้าเรียนเหมือนเพื่อนๆ

1 คน

ระดับประถมศึกษา
13,200 บาท/คน/ปี

2 คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22,000 บาท/คน/ปี

12 คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
27,500 บาท/คน/ปี

8 คน

ระดับอุดมศึกษา
29,000 บาท/คน/ปี

เกิดขึ้นอะไรขึ้น?
กับเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้

เป็นเวลา 13 ปีแล้วที่ความรุนแรงได้เปลี่ยนชีวิตเด็กไปแล้วกว่า 48,000 คน ทำให้เขาต้องสูญเสียพ่อแม่และคนใกล้ตัว มีชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัว ต้องหยุดเรียนหนังสือ ในใจเต็มไปด้วยความแค้นที่เมื่อเด็กๆเติบโตขึ้น มีความเสี่ยงถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการก่อความรุนแรงอย่างไม่รู้จบ

กลุ่มลูกเหรียงเป็นเหมือนครอบครัวใหม่ที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆ ให้ทุนการศึกษาและเงินสำหรับดำรงชีวิตจนเด็กสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและจัดกระบวนการเยียวยาโดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือให้เด็กได้ปลดปล่อยความแค้น ยุติความรุนแรง และเติบโตขึ้นเป็นผู้นำเยาวชนในการสร้างสันติภาพในพื้นที่ต่อไป

รูปประกอบ รูปประกอบ

เด็กๆ ลูกเหรียงตอนมาอยู่กับเราเล็กๆ เหมือนจะไม่มีอนาคตอะไรเลย แต่พอเค้าอยู่กับเราซักพักนึงเค้าก็เข้มแข็งขึ้น เราเห็นพัฒนาการของเค้าคล้ายๆ กับต้นลูกเหรียงที่ค่อยๆเติบใหญ่ พอเติบใหญ่มากๆก็จะให้ร่มเงาแก่คนอื่นได้

วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ

นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือกลุ่มเหรียง

เกิดจากการรวมตัวของเด็กและเยาวชนที่ทำงานประเด็นเอดส์ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้สมาชิกของกลุ่มลูกเหรียงหลายคนต้องสูญเสียผู้เป็นที่รักไป พวกเราจึงรวมตัวขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมเยียวยาตนเอง และทำกิจกรรมเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ

# กลุ่มลูกเหรียง

ในปี 2561 ยังมีเด็กอีก 23 คน ที่ยังรอการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนในการดำเนินชีวิต

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้ 1,015,223 บาท
โครงการสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

เป้าหมาย

619,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 113%
เหลืออีก 0 วัน จำนวนผู้บริจาค 425
ร่วมบริจาค
ผู้สนับสนุน : ลลิศรา ชูครุวงศ์ , ณัฏฐิยา พรหมลิขิตชัย , ศศิลักษณ์ ศรีอุปโย , โสภิดา วิบูลย์จักร์ , Ornrawee Chalermchai , อารยัน ตระหง่าน , วิทยา เมตตาวิหารี , ภีรพร เสนาธรรม , พีรพงศ์ เอกวงศ์ , พรทิพย์​ ลีลาพรชัย ... ดูเพิ่มเติม