เด็กผู้หญิงอุ้มน้องชาย

#กลุ่มลูกเหรียง

ร่วมกันเยียวยาเด็กๆ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้มีเงินเพียงพอในการดำรงชีวิต มีการศึกษา และเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติภาพในระยะยาว

ในปี 2560 ยังมีเด็กอีก 40 คน ที่ยังรอการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนในการดำเนินชีวิต

15 คน

ระดับประถมศึกษา
คนละ 32,000 บาท

14 คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ 40,000 บาท

8 คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช
คนละ 45,000 บาท

3 คน

ระดับอุดมศึกษา, ปวส
คนละ 53,000 บาท

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้ 280,229 บาท
โครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

เป้าหมาย

1,559,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 17%
เหลืออีก 20 วัน จำนวนผู้บริจาค 75

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้วทั้งหมด 16 คน

เด็กที่เรียนจบทุนการศึกษา

ทุกคนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง บางคนมีโอกาสไปเรียนในต่างประเทศและศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่สำคัญ เด็กๆเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ตั้งแต่การไปช่วยเหลือและเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั่วพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ และทำโครงการร่วมกับโรงเรียนและชุมชนรอบๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกัน จนเกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริงแล้ว อย่างน้อย 8 พื้นที่

ทำไม?
ต้องช่วยกลุ่มลูกเหรียง

ในปี 2560 กลุ่มลูกเหรียงได้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆ จำนวน 174 คน โดยมีกองทุนเทพณรงค์ วราน้อย วิริยะกุล, กลุ่มนักศึกษาหลักสูตร ABC รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กลุ่มนักธุรกิจไดม่อน แอนด์ เฟรน, บริษัทเดสทิเนชั่น เอเชีย สนับสนุนเด็กแล้วจำนวน 134 คน ยังมีเด็กอีก 40 คน ที่ยังรอการสนับสนุนจากกลุ่มลูกเหรียงอยู่

นอกจากนี้ กลุ่มลูกเหรียงยังทำงานช่วยเหลือเยียวยาให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงอีกกว่า 1,000 คน ให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติและช่วยเหลือเยียวยากันและกันต่อไป

ร่วมบริจาค

เด็กๆ ลูกเหรียงตอนมาอยู่กับเราเล็กๆ เหมือนจะไม่มีอนาคตอะไรเลย แต่พอเค้าอยู่กับเราซักพักนึงเค้าก็เข้มแข็งขึ้น เราเห็นพัฒนาการของเค้าคล้ายๆ กับต้นลูกเหรียงที่ค่อยๆเติบใหญ่ พอเติบใหญ่มากๆก็จะให้ร่มเงาแก่คนอื่นได้

วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ

นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

เกิดขึ้นอะไรขึ้น?
กับเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้

เป็นเวลา 13 ปีแล้วที่ความรุนแรงได้เปลี่ยนชีวิตเด็กไปแล้วกว่า 48,000 คน ทำให้เขาต้องสูญเสียพ่อแม่และคนใกล้ตัว มีชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัว ต้องหยุดเรียนหนังสือ ในใจเต็มไปด้วยความแค้นที่เมื่อเด็กๆเติบโตขึ้น มีความเสี่ยงถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการก่อความรุนแรงอย่างไม่รู้จบ

กลุ่มลูกเหรียงเป็นเหมือนครอบครัวใหม่ที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆ ให้ทุนการศึกษาและเงินสำหรับดำรงชีวิตจนเด็กสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและจัดกระบวนการเยียวยาโดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือให้เด็กได้ปลดปล่อยความแค้น ยุติความรุนแรง และเติบโตขึ้นเป็นผู้นำเยาวชนในการสร้างสันติภาพในพื้นที่ต่อไป

รูปประกอบ รูปประกอบ

บัณฑิต อึ้งรังษี

อาจารย์ของอาจารย์, บุคคลระดับโลก (ด้านคอนดักเตอร์)

ผมได้ไปเยี่ยม น้องๆ ในกลุ่มลูกเหรียงด้วยตัวเอง ที่จังหวัดยะลา เพราะประทับใจในอุดมการณ์ของผู้นำ (น้องชมพู่ วรรณกนก) และการทำจริง ที่จะช่วยเหลือน้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ...ผมเองก็ได้ขอมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือน้องๆ ทุกคน โดยได้ให้ทุนการศึกษากับทุกคนที่ต้องการ ...เพื่อพวกเขา จะได้เป็นสำเร็จสูง เป็นคนที่สร้างคุณค่าให้สังคมต่อไป

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือกลุ่มเหรียง

เกิดจากการรวมตัวของเด็กและเยาวชนที่ทำงานประเด็นเอดส์ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้สมาชิกของกลุ่มลูกเหรียงหลายคนต้องสูญเสียผู้เป็นที่รักไป พวกเราจึงรวมตัวขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมเยียวยาตนเอง และทำกิจกรรมเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ

# กลุ่มเหรียง

ในปี 2560 ยังมีเด็กอีก 40 คน ที่ยังรอการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนในการดำเนินชีวิต

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้ 280,229 บาท
โครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

เป้าหมาย

1,559,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 17%
เหลืออีก 20 วัน จำนวนผู้บริจาค 75
ร่วมบริจาค

องค์กรที่ร่วมสนับสนุน

ผู้สนับสนุน : ฐิติพร โรจน์สุรกิตติ , Nattapa Apiromsanee , จิตชนก สุขวิสุทธิ์ , อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ , เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ , ณัทกร เกษมสำราญ , ณภัทร ทรายแก้ว , Th Triphop , พระมหาวีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์ , Apichit Tonchoun and more

บริจาคให้
ร่วมกันเยียวยาเด็กๆ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ลูกเหรียง)

จำนวนเงิน
ประเภทการบริจาค

การบริจาคให้โครงการทุกๆ เดือนจะช่วยสนับสนุนการทำงานที่ต่อเนื่อง

ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน