project เด็กและเยาวชน

อุปกรณ์กีฬาให้น้องโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ แรงบันดาลใจ สมรรถภาพทางด้านร่างกาย และอนาคตให้น้องๆ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 จ.นครราชสีมา

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 ม.5 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ยอดบริจาคขณะนี้

5,605 บาท

เป้าหมาย

18,084 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 31%
8 วัน จำนวนผู้บริจาค 14

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 จ.นครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งหมด 63 คน คณะครูอาจารย์ 7 คน ทางโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาที่ดีและมีคุณภาพ


กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้ทำการสำรวจและได้พูดคุยกับทางโรงเรียนพบว่าอุปกรณ์กีฬาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การใช้งานเป็นอย่างยิ่ง และมีอุปกรณ์บางส่วนที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ต่อได้อีก


งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาทางโรงเรียนต้องเป็นฝ่ายจัดหางบในการจัดซื้อเอง ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ได้เป็นประจำ น้องๆ จึงไม่มีอุปกรณ์กีฬาที่ดีใช้เหมือนตอนระยะแรกเพราะทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณในส่วนนี้

พวกเราจึงอยากจะขอให้ทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชุดใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่น้องๆ เพื่อให้น้องๆ ได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกาย และพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเล่นกีฬา รวมถึงให้กีฬาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการต่อยอดเป็นนักกีฬาตัวน้อยในอนาคต   

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ระยะที่1 สำรวจโรงเรียนที่ขาดแคลนและเลือกโรงเรียนที่จะทำโครงการ

ระยะที่2 สอบถามถึงสิ่งที่ทางโรงเรียนขาดแคลนและต้องการ

ระยะที่3 กำหนดบประมาณในการใช้จ่าย

ระยะที่4 ระดมทุนและจัดหางบประมาณ

ระยะที่5 จัดซื้อสิ่งที่ต้องการ (อุปกรณ์กีฬา)

ระยะที่6 นำสิ่งของที่จัดซื้อไปมอบให้แก่ทางโรงเรียน และร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ

สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้เป็นระยะๆทาง Facebook fanpage : ปันน้ำใจ Punnamjai

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการของน้องๆ ผ่านการเล่นกีฬา สร้างความสนุกสนานตามวัย
  2. เพื่อให้น้องมีอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพใช้
  3. ช่วยสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการต่อยอดทางนักกีฬาอาชีพในอนาคต

สมาชิกภายในทีม

  1. นางสาวณัฐณิชา บุญจันทร์  E-mail : 1800111111014@live4.utcc.ac.th
  2. นางสาวนภัสสร บัวแก้ว  E-mail : 1810111111002@live4.utcc.ac.th
  3. นางสาวสกายดาว ชาวคำเขตร์  E-mail : 1810111111008@live4.utcc.ac.th
  4. นางสาวสลักจิตร พิมพิสาร  E-mail : 1810111111036@live4.utcc.ac.th
  5. นางสาวสภัทร์พร เหมทานนท์  E-mail : 1810111111073@live4.utcc.ac.th

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.ฟุตบอล3 ลูก2,700
2.วอลเลย์บอล3 ลูก2,640
3.ตะกร้อ3 ลูก600
4.แบดมินตัน5 คู่1,500
5.ลูกขนไก่3 แถว870
6.ตาข่ายประตูฟุตบอล2 ผืน4,000
7.ฟุตซอล2 ลูก1,800
8.แชร์บอล2 ลูก800
9.ตะกร้าแชร์บอล2 ใบ440
10.ลูกแก่นเปตอง2 ลูก50
11.เครื่องสูบลม1 เครื่อง800
12.ตาข่ายใส่บอลรวม2 ผืน240
13.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

1,644
รวมเป็นเงิน
18,084


บริจาคให้
อุปกรณ์กีฬาให้น้องโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน