ของขวัญจากคุณ
สามารถเปลี่ยนชีวิตใครคนหนึ่งได้อย่างถาวร

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอชวนมอบโอกาส
ให้เด็กปากแหว่ง เพดานโหว่

100 คน

ใน 7 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ได้กลับมายิ้มอย่างสดใส ด้วยการสมทบทุน
การผ่าตัดรักษา 30,000 บาท/คน/ครั้ง

ปัญหาของเด็กเหล่านี้ไม่ใช่แค่ใบหน้าที่ไม่เหมือนคนอื่น
ทำให้มีปัญหาการเข้าสังคม...
หากแต่ยังกระทบต่อพัฒนาการต่างๆ เช่น

ไม่สามารถดูดนมแม่
จากเต้าได้ดีเท่าที่ควร

สำลักอาหารมากกว่า
เด็กทั่วไป

การพูด การออกเสียง
และการได้ยินนั้นลำบาก
กว่าเด็กปกติ

ผลที่ตามมาคือ เด็กมีภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่ผิดไปจากปกติ ปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตใจ
เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนการผ่าตัดที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับเด็กคนหนึ่ง
การผ่าตัดเพียง 45 นาที และค่าใช้จ่ายราว 30,000 บาท ต่อราย
สามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งได้ตลอดไป...

ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่จะต้องได้รับการผ่าตัดเฉลี่ย 3-6 ครั้งและจะต้องรับการดูแลรักษาในหลายช่วงอายุ
(ตั้งแต่แรกเกิด - 20 ปี)

ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเพดานที่เคยผ่าตัดนั้น มีการขยายตามวัยจึงมีโอกาสกลับมาโหว่อีกครั้ง

มอบรอยยิ้มให้น้องๆ ด้วยของขวัญจากคุณ

7 โรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการสร้างรอยยิ้ม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มได้เปิดโครงการ “สร้างรอยยิ้ม” ร่วมกับ โรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ขาดทุนทรัพย์ จึงขอระดมทุนเพื่อหางบประมาณสนับสนุนการผ่าตัดตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้กำหนดกับทางโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาตามเวลาที่สะดวก โดยมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำโรงพยาบาลนั้นๆ ได้ให้การผ่าตัดรักษา รวมถึงการดูแลหลังการผ่าตัด

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นตอนที่ 1

พบแพทย์

ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการประเมินผลทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ทันตแพทย์ ฯลฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 2

รอวันนัดผ่าตัด

กำหนดและแจ้งนัดหมายวันผ่าตัดให้ผู้ป่วยทราบ

ขั้นตอนที่ 3

เตรียมพร้อมก่อนผ่า

ผู้ป่วยจะต้องมาถึงโรงพยาบาลก่อนวันผ่าตัด 1 วัน

ขั้นตอนที่ 4

พักฟื้น

หลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล 3-5 วัน (ขึ้นอยู่กับอาการ)

มาร่วมกันสร้างรอยยิ้มให้เด็ก 100 คน ในปี 2562 นี้

30,000 บาท = ค่าผ่าตัดเด็ก 1 คน/ครั้ง

ขณะนี้ได้รับเงินบริจาค 2,408,246 บาท

เด็กจะได้ผ่าตัดแล้ว 80 คน

รายชื่อผู้บริจาค: พิมลพรรณ์ โสรีกุล , ดำรงค์เกียรติ จันทนาลักษณ์ , ปภัสสร กองติเยร์ , ศิรวุฒิ อรรัตนสกุล , ณัฐกุล จันทร์แจ่มหล้า , ปวีณา เส่งตี๋ , daranee borisut , พรพิมล สุคันธวณิช , น.ส.นริศรา เขื่อนควบ , ภัคนิจ เสรีตระกูล ... ดูเพิ่มเติม