project อื่นๆ

"โอกาส” งานสำหรับผู้พ้นโทษ

“โอกาส” พื้นที่ที่จะให้ผู้พ้นโทษทุกคนกลับใจ ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ถูกต้อง ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถประกอบอาชีพและประพฤติตนในทางที่ถูกต้องอีกครั้ง เราอยากชวนคุณมอบ “โอกาส” ให้กับผู้พ้นโทษ 5-10 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพภายใน

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ยอดบริจาคขณะนี้

77,315 บาท

เป้าหมาย

65,334 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 118%
จำนวนผู้บริจาค 61

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

จัดอรบรมสร้างพลังใจในการทำงานให้ผู้พ้นโทษ 6 คน

10 มิถุนายน 2019

โครงการ "โอกาส" จัดอบรมสร้างพลังใจในการทำงานให้แก่ผู้พ้นโทษ ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 62 ซึ่งมีวิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้พ้นโทษ

ภาพกิจกรรม

พูดคุยกับวิทยากร

สร้างพลังใจให้กับตนเองผ่านกิจกรรม

ภาพวาดจากกิจกรรมของผู้พ้นโทษ ทั้ง 6

แลกเปลี่ยนทัศนคติ

ผู้พ้นโทษทั้ง 6 ท่าน ผ่านการอบรมและพร้อมทำงาน

กิจกรรมมีผู้พ้นโทษเข้าร่วมอบรมจำนวน 6 คน หลังจากการอบรม โครงการได้ดำเนินการจัดหางานและให้ข้อมูการทำงานให้ทั้ง 6 ท่าน ข้อมูลถึงวันที่ 9 มิถุนายน 62 มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 1. คุณธิดารัตน์ ศักดิ์คำดวง : เป็นผู้พ้นโทษที่ร่วมโครงการกับเราตั้งแต่ครั้งที่1 และโครงการได้สนับสนุนทักษะอาชีพกระเป๋าผ้าเย็บมือที่เธอถนัด โครงการได้ร่วมสนับสนุนการหาตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันธิดารัตน์ เธอยังคงทำกระเป๋าจำหน่ายในนามโครงการโอกาส และรับงาน Part-time เพื่อหารายได้เสริมจากหารจัดหาของโครงการเป็นระยะๆ
 2. คุณพรกมล ลามอ : มีฝีมือด้านการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ โครงการได้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และจัดหาตลาดให้ต่อไป นอกจากนี้พรกมล ยังสนใจทำงาน Call center ซึ่งโครงการมีเครือข่ายนายจ้าง และประสานการรับเข้าทำงานต่อไป
 3. คุณภัทราพร คืนดี : ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จ.หนองบัวลำภู ทางโครงการได้ติดต่องาน part-time ที่สามารถทำในพื้นที่ของตนเองได้
 4. คุณฐิติกา นิลเลิศ : ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จ.ขอนแก่น ทางโครงการได้ติดต่องาน part-time ที่สามารถทำในพื้นที่ของตนเองได้
 5. คุณนที มณีโชติ : ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จ.หนองบัวลำภู ทางโครงการได้ติดต่องาน part-time ที่สามารถทำในพื้นที่ของตนเองได้
 6. คุณหิรัญ คิดอ่าน : ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ จ.เชียงราย และเขาอาสาช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการให้แก่ผู้พ้นโทษในเขตภาคเหนือได้

สัมภาษณ์ผู้พ้นโทษที่ได้รับโอกาส


ฐิติกา นิลเลิศ  

“ถ้าใครได้เข้ามาร่วมโครงการนี้ จะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกว่า มันภูมิใจและดีใจค่ะว่า มันยังมีจุดๆ นึงที่ทำให้เรามีที่ยืนได้ สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ ถ้าเราไม่รู้จักชื่นชมตัวเอง ไม่เคยมองเห็นความดีในตัวเราเลย มันก็จะไม่มีคุณค่า แล้วเราจะให้คนอื่นมาเห็นคุณค่าในตัวเราได้อย่างไร เราต้องเห็นคุณค่าในตัวเราก่อน จึงอยากขอบคุณโครงการนี้ ที่เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ ทำให้เราเห็นศักยภาพตัวเราเองมากขึ้น ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ” 


 นที มณีโชติ

“สิ่งที่อาจารย์สอน ไม่ได้สอนแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เราเคยผ่านมา ไม่ใช่เรียนรู้ถูกผิด แต่นี่เราเรียนตรงจากประสบการณ์จริง ทำให้เรากลับมาทบทวนตัวเองว่า สิ่งที่เราทำผ่านมา เราได้ประโยชน์อะไรบ้าง นี่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เรากลับไปทบทวนตัวเอง” 


 ธิดารัตน์ ศักดิ์คำดวง

“ลองเปิดใจเข้ามาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดู แล้วจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องดีที่อยากให้คุณเปิดใจเข้ามา สิ่งดีๆ ที่ได้กลับบ้านไป คุณจะอมยิ้มแล้วบอกว่ารู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้ว”

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังมากกว่า 350,000 คน เมื่อรับโทษและถูกปล่อยตัว มีอัตราการกระทำผิดซ้ำ 23.74% ส่วนหนึ่งของปัญหาการทำผิดซ้ำคือ ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และหาเลี้ยงตัวเองในวิถีสุจริตได้

โครงการ “โอกาส” มีจุดมุ่งหมายให้ผู้พ้นโทษมีงานทำเลี้ยงชีพตัวเองได้อย่างยั่งยืน และลดการทำผิดซ้ำ เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยมากขึ้น โดยเปิดรับสมัครผู้พ้นโทษที่สนใจเข้าโครงการ ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมฟื้นฟูศักยภาพภายใน ปรับทัศนคติ พร้อมสำหรับการทำงาน ก่อนส่งต่อให้กับนายจ้างที่สนใจให้โอกาสในการทำงานกับกลุ่มคนเหล่านี้

“โอกาส" ร่วมมือกับ อาจารย์/วิทยากร/กระบวนกร จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้ต้องขัง ได้จัดการอบรมศักยภาพผู้พ้นโทษภายใน ก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบการทำงานในสังคม

การอบรมจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา  มีผู้พ้นโทษสนใจเข้าร่วมอบรม 6 คน

ผลของการอบรมครั้งนั้น

: ผู้พ้นโทษมีงานทำ 4 คน และอีก 2 คน มีคดีติดค้างต้องกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป 

: ทุกคนบอกกับพวกเราว่า ความคิดเปลี่ยน ความรู้สึกเปลี่ยน มีความมั่นใจ และเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้  

 ผู้ผ่านการอบรม 


คนเรา ถ้าเคยทำอะไรผิดพลาดในชีวิต คงไม่ใช่ทุกครั้งที่เราได้โอกาสเริ่มต้นใหม่ 

ขอให้ทุก “โอกาส” ที่เกิดขึ้นที่นี่ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโอกาสดีๆในชีวิตของทุกคนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นผู้รับ หรือผู้ให้ก็ตาม

ครั้งนี้เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษ 5-10  คนนี้ได้ร่วมการอบรมกับเรา โดย

 1. เปิดรับสมัครผู้พ้นโทษที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง  วันที่ 30 เมษายนเพื่อเข้าร่วมการอบรม
 2. ขณะเดียวกัน เราก็เปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจให้โอกาสรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน (ปัจจุบัน มีองค์กรให้ความสนใจ 8 องค์กร)
 3. จัดการอบรม ที่ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (7-10 พฤษภาคม 2562)
 4. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook : OKASThailand


ตารางการอบรม

วันกิจกรรม
7 พ.ค. 62

เช้า  ==>  สมาธิภาวนา/โยคะ • แนะนำตัว • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ แนะนำเนื้อหา/กระบวนการเรียนรู้

บ่าย  ==> การจัดการความเครียด(ผ่อนพักตระหนักรู้) •การฟังด้วยหัวใจ การรู้จักตัวเอง (เส้นทางชีวิตที่ผ่านมา)

เย็น  ==>  ศิลปะบำบัด

8 พ.ค. 62

เช้า ==>  สมาธิภาวนา/โยคะ การรู้จักตัวเองผ่านกรอบแนวคิดเรื่องสัตว์ 4 ทิศ

บ่าย ==>  การจัดการความเครียด(ผ่อนพักตระหนักรู้) การใช้ชีวิตร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง

เย็น ==>  โยคะหัวเราะ

9 พ.ค. 62

เช้า ==>   สมาธิภาวนา/โยคะ กรอบวิเคราะห์เรื่องอำนาจ 3 แบบ

บ่าย ==>  การจัดการความเครียด(ผ่อนพักตระหนักรู้) • กรอบวิเคราะห์เรื่องระบบเพศ(Gender) ที่ถูกหล่อหลอมจากสังคมและวัฒนธรรม อัตตลักษณ์

                กระแสหลักและชายขอบที่มีผลต่อการเข้าถึงสิทธิ โอกาส อำนาจของอดีตผู้ต้องขัง
เย็น ==>  ดนตรี

10 พ.ค. 62เช้า ==>  สมาธิภาวนา/โยคะ เป้าหมายชีวิต
บ่าย ==> • การจัดการความเครียด(ผ่อนพักตระหนักรู้) สรุปการเรียนรู้และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ผู้พ้นโทษมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงชีพ และปรับตัวเข้าสู่ระบบการทำงานได้อย่างเป็นปกติ
 2. ลดปัญหาการทำผิดซ้ำ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้พ้นโทษรายอื่นๆ
 3. กระตุ้นองค์กรให้เปิดโอกาสแก่ผู้พ้นโทษ และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อการจ้างผู้พ้นโทษมาทำงาน
 4. สามารถประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินกระบวนการฟื้นฟูได้ เพื่อพัฒนารูปแบบในการอบรมในครั้งต่อไป

สมาชิกในทีม

สมิหรา ทันต์เจริญกิจ : Thancharoenkit@yahoo.com

ปทุมรัตน์ อินทรพงษ์ : ying.in19@gmail.com

ภาคี

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จัดอรบรมสร้างพลังใจในการทำงานให้ผู้พ้นโทษ 6 คน

10 มิถุนายน 2019

โครงการ "โอกาส" จัดอบรมสร้างพลังใจในการทำงานให้แก่ผู้พ้นโทษ ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 62 ซึ่งมีวิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้พ้นโทษ

ภาพกิจกรรม

พูดคุยกับวิทยากร

สร้างพลังใจให้กับตนเองผ่านกิจกรรม

ภาพวาดจากกิจกรรมของผู้พ้นโทษ ทั้ง 6

แลกเปลี่ยนทัศนคติ

ผู้พ้นโทษทั้ง 6 ท่าน ผ่านการอบรมและพร้อมทำงาน

กิจกรรมมีผู้พ้นโทษเข้าร่วมอบรมจำนวน 6 คน หลังจากการอบรม โครงการได้ดำเนินการจัดหางานและให้ข้อมูการทำงานให้ทั้ง 6 ท่าน ข้อมูลถึงวันที่ 9 มิถุนายน 62 มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 1. คุณธิดารัตน์ ศักดิ์คำดวง : เป็นผู้พ้นโทษที่ร่วมโครงการกับเราตั้งแต่ครั้งที่1 และโครงการได้สนับสนุนทักษะอาชีพกระเป๋าผ้าเย็บมือที่เธอถนัด โครงการได้ร่วมสนับสนุนการหาตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันธิดารัตน์ เธอยังคงทำกระเป๋าจำหน่ายในนามโครงการโอกาส และรับงาน Part-time เพื่อหารายได้เสริมจากหารจัดหาของโครงการเป็นระยะๆ
 2. คุณพรกมล ลามอ : มีฝีมือด้านการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ โครงการได้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และจัดหาตลาดให้ต่อไป นอกจากนี้พรกมล ยังสนใจทำงาน Call center ซึ่งโครงการมีเครือข่ายนายจ้าง และประสานการรับเข้าทำงานต่อไป
 3. คุณภัทราพร คืนดี : ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จ.หนองบัวลำภู ทางโครงการได้ติดต่องาน part-time ที่สามารถทำในพื้นที่ของตนเองได้
 4. คุณฐิติกา นิลเลิศ : ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จ.ขอนแก่น ทางโครงการได้ติดต่องาน part-time ที่สามารถทำในพื้นที่ของตนเองได้
 5. คุณนที มณีโชติ : ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จ.หนองบัวลำภู ทางโครงการได้ติดต่องาน part-time ที่สามารถทำในพื้นที่ของตนเองได้
 6. คุณหิรัญ คิดอ่าน : ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ จ.เชียงราย และเขาอาสาช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการให้แก่ผู้พ้นโทษในเขตภาคเหนือได้

สัมภาษณ์ผู้พ้นโทษที่ได้รับโอกาส


ฐิติกา นิลเลิศ  

“ถ้าใครได้เข้ามาร่วมโครงการนี้ จะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกว่า มันภูมิใจและดีใจค่ะว่า มันยังมีจุดๆ นึงที่ทำให้เรามีที่ยืนได้ สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ ถ้าเราไม่รู้จักชื่นชมตัวเอง ไม่เคยมองเห็นความดีในตัวเราเลย มันก็จะไม่มีคุณค่า แล้วเราจะให้คนอื่นมาเห็นคุณค่าในตัวเราได้อย่างไร เราต้องเห็นคุณค่าในตัวเราก่อน จึงอยากขอบคุณโครงการนี้ ที่เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ ทำให้เราเห็นศักยภาพตัวเราเองมากขึ้น ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ” 


 นที มณีโชติ

“สิ่งที่อาจารย์สอน ไม่ได้สอนแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เราเคยผ่านมา ไม่ใช่เรียนรู้ถูกผิด แต่นี่เราเรียนตรงจากประสบการณ์จริง ทำให้เรากลับมาทบทวนตัวเองว่า สิ่งที่เราทำผ่านมา เราได้ประโยชน์อะไรบ้าง นี่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เรากลับไปทบทวนตัวเอง” 


 ธิดารัตน์ ศักดิ์คำดวง

“ลองเปิดใจเข้ามาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดู แล้วจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องดีที่อยากให้คุณเปิดใจเข้ามา สิ่งดีๆ ที่ได้กลับบ้านไป คุณจะอมยิ้มแล้วบอกว่ารู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้ว”

แผนการใช้เงิน

รายการ

บาท
1. หมวดที่ 1 ค่ากระบวนกร / วิทยากรพิเศษ / เจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ท่าน ตลอด 4 วัน44,800
2.ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าอบรม 10 คน รวม 5 ห้อง จำนวน 3 คืน (ห้องละ 800 บาท)12,000

3. ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจเป็นเงินโดยประมาณ

6,534
รวมเป็นเงิน

65,334