project เด็กและเยาวชน

ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2563

ชีวิตเป็นทุกข์แน่หากต้องนอนป่วยในโรงพยาบาล เราจึงอยากชวนทุกคนสร้างกำลังใจให้เด็กป่วยด้วยการจัดกิจกรรมและมอบของขวัญจำนวน 1,460 ชิ้นในเทศกาลปีใหม่ ให้แก่เด็กป่วยเรื้อรังใน 9 โรงพยาบาล

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ 9 โรงพยาบาล ในกรุงเทพฯ

ยอดบริจาคขณะนี้

151,440 บาท

เป้าหมาย

144,540 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 55

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13

24 กุมภาพันธ์ 2020

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13

กลุ่มเป้าหมาย เด็กป่วยจำนวนเด็กป่วยจำนวน 1,460 คน ใน 9 โรงพยาบาล และ ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้แก่

 1. โรงพยาบาลตำรวจ
 2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช
 6. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 7. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 8. โรงพยาบาลราชวิถี
 9. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 10. ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กำหนดการที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลไว้ ดังนี้

ชื่อกิจกรรมวัน/เดือน/ปีเวลาสถานที่
วันปีใหม่วันที่ 18 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 19 ธ.ค. 6209.00-12.00
13.00-15.30
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
(รพ.เด็ก)

วันที่ 20 ธ.ค. 6209.00-12.00
13.00-15.30
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 24 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช

วันที่ 25 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
วันเด็กวันที่ 9 ม.ค. 6308.00-12.00ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 10 ม.ค. 6309.00-12.00โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ 11 ม.ค. 6308.00-12.00โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 22 ม.ค. 6313.30-15.30โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 ม.ค. 6309.00-12.00ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร

การดำเนินงาน

 1. ประสานงานเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลเพื่อนัดหมายวันทำกิจกรรมและทำหนังสือขอนุญาตเข้าทำกิจกรรมและถ่ายรูปในโรงพยาบาล
 2. ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยแพ็คและห่อของขวัญ จำนวนวันละ 5 คน
 3. จัดหาซื้อของขวัญปีใหม่ ประเภท ตุ๊กตา, ของเล่นเด็ก ชาย- หญิง, ของเล่นเสริมพัฒนาการ
 4. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการแพ็คของขวัญ เช่น ฉลากจับของขวัญ, กระดาษห่อของขวัญ, โบว์ของขวัญ,เทปใส, กาวสองหน้า เป็นต้น และดำเนินการแพ็คของขวัญปีใหม่ จำนวน 1,200 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
 5. ประกาศรับอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม “ ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13 ”จำนวนทั้งหมดประมาณ 15 คน
 6. ดำเนินกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วยปีที่ 13”

บรรยากาศการจัดงาน


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

แทนที่เด็กจะสนุกสนานกับครอบครัวและเพื่อนฝูงในช่วงเวลาปีใหม่

แต่กลับต้องมานอนซมอยู่ในโรงพยาบาล

ชีวิตของเด็กๆ จะหม่นหมองแค่ไหน

ร่างกายเจ็บป่วยย่อมมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือในผู้ใหญ่ 

โดยเฉพาะเด็กที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน   ต้องแยกจากสมาชิกครอบครัว  เด็กเหล่านี้มีโอกาสเกิดกลุ่มอาการของเด็กขาดรัก (Emotional deprivation syndrome)  ซึมเศร้า ไม่มีชีวิตชีวา ไม่รื่นเริง เบื่ออาหาร แยกตัว ไม่อยากเกี่ยวข้องกับใคร ไม่เล่น มักนั่งเงียบ บางรายมีความรู้สึกโกรธ ไม่เชื่อฟัง ขัดขืนต่อต้านการรักษาและอาจมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม และเมื่อกลับบ้านก็อาจเกิดพฤติกรรมถดถอย หงุดหงิดง่าย โมโหร้าย กลัวแพทย์ พยาบาล กลัวโรงพยาบาล

ดังนั้นหากเราตอบสนองความต้องการของเด็กป่วยเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเครียดของผู้ป่วยเด็ก 

ก่อนปีใหม่ที่จะถึงนี้ เราชาวโรงพยาบาลมีสุข ร่วมกับ 9 โรงพยาบาลจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วยปี 2563 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งความสุข ความปรารถนาดี กำลังใจ และคำอวยพรถึงเด็กป่วยให้มีพลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ และได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อม ๆ กับญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์


กิจกรรมครั้งนี้ เราจะชวนอาสาสมัครเข้าไปสร้างสีสันในโรงพยาบาล ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมนันทนาการ อาทิร้องเพลง เล่นเกม และมอบของขวัญ เพื่อสร้างความสุข สนุกสนานในรูปแบบต่าง ๆ แรงกระตุ้นของความสุขจากคนนอกจะส่งผลให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเกิดความกระตือรือร้นขึ้น ยังจะทำให้โรงพยาบาลไม่ได้เป็นแค่สถานบริการทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับสังคมในมิติอื่น ๆ สามารถเปิดให้อาสาสมัครจากภายนอกเข้าไปร่วมทำกิจกรรมทางสังคมได้ด้วย

เราจึงอยากทุกคนช่วยกันส่งมอบกำลังใจความสุขแก่เด็กป่วย ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเครือข่าย 9โรงพยาบาล จำนวนของขวัญที่ต้องการการสนับสนุนคือ 1,460 ชิ้น ของขวัญ เช่น ตุ๊กตา ของเล่นเสริมพัฒนาการ ข้าวของเครื่องใช้ อาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรม

 • กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นดนตรี, การบิดลูกโป่ง, เล่นเกมส์ตอบคำถาม เป็นต้น
 • ทำการ์ดอวยพรปีใหม่
 • ส่งมอบของขวัญแก่เด็กป่วย

รายชื่อ 9 โรงพยาบาล

 1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 6. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 7. โรงพยาบาลราชวิถี
 8. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 9. โรงพยาบาลตำรวจ

ประโยชน์

 1. ผู้ป่วยเด็กมีความสุข และได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 2. ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีความสุข และได้มีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกในการสร้างความสุขให้กับเด็กป่วยซึ่งเป็นมิติที่นอกเหนือจากการรักษาทางกาย
 3. อาสาสมัครได้มีประสบการณ์ในการทำงานอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล กับกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย
 4. คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุข ส่งกำลังใจให้แก่เด็กป่วย
 5. เกิดการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านงานอาสาสมัครในโรงพยาบาลเทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13

24 กุมภาพันธ์ 2020

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13

กลุ่มเป้าหมาย เด็กป่วยจำนวนเด็กป่วยจำนวน 1,460 คน ใน 9 โรงพยาบาล และ ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้แก่

 1. โรงพยาบาลตำรวจ
 2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช
 6. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 7. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 8. โรงพยาบาลราชวิถี
 9. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 10. ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กำหนดการที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลไว้ ดังนี้

ชื่อกิจกรรมวัน/เดือน/ปีเวลาสถานที่
วันปีใหม่วันที่ 18 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 19 ธ.ค. 6209.00-12.00
13.00-15.30
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
(รพ.เด็ก)

วันที่ 20 ธ.ค. 6209.00-12.00
13.00-15.30
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 24 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช

วันที่ 25 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
วันเด็กวันที่ 9 ม.ค. 6308.00-12.00ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 10 ม.ค. 6309.00-12.00โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ 11 ม.ค. 6308.00-12.00โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 22 ม.ค. 6313.30-15.30โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 ม.ค. 6309.00-12.00ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร

การดำเนินงาน

 1. ประสานงานเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลเพื่อนัดหมายวันทำกิจกรรมและทำหนังสือขอนุญาตเข้าทำกิจกรรมและถ่ายรูปในโรงพยาบาล
 2. ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยแพ็คและห่อของขวัญ จำนวนวันละ 5 คน
 3. จัดหาซื้อของขวัญปีใหม่ ประเภท ตุ๊กตา, ของเล่นเด็ก ชาย- หญิง, ของเล่นเสริมพัฒนาการ
 4. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการแพ็คของขวัญ เช่น ฉลากจับของขวัญ, กระดาษห่อของขวัญ, โบว์ของขวัญ,เทปใส, กาวสองหน้า เป็นต้น และดำเนินการแพ็คของขวัญปีใหม่ จำนวน 1,200 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
 5. ประกาศรับอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม “ ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13 ”จำนวนทั้งหมดประมาณ 15 คน
 6. ดำเนินกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วยปีที่ 13”

บรรยากาศการจัดงาน


ไม่มีข้อมูล