project เด็กและเยาวชน

เสื้อเรียน เขียนรัก

เด็กเหล่านี้แทบจะไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดนักเรียนตัวใหม่ๆไปโรงเรียนเลย เรามาขอเชิญร่วมกันสนับสนุนให้น้องๆเด็กด้อยโอกาสบนดอยเหล่านี้ ได้มีเสื้อตัวใหม่ใส่ไปโรงเรียน

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ บ้านเด็กกำพร้า อัซซิกดิก ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ยอดบริจาคขณะนี้

20,594 บาท

เป้าหมาย

16,940 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 122%
จำนวนผู้บริจาค 18

สำเร็จแล้ว

เสื้อผ้าถือเป็นปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่

เสื้อนักเรียนนั้นก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับน้องนักเรียนที่จะต้องใส่ไปโรงเรียน 

ทว่าเด็กบางกลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นั้นไม่สามารถที่จะซื้อเสื้อนักเรียนเองได้ 

ชมรมมุสลิมหอการค้าไทยได้ลงพื้นที่ไปยังสถานสงเคราะห์บ้านอัซซิดดิก อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เพื่อสอบถามถึงความต้องการ จึงได้ทราบว่าน้องๆที่นี่ไปโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์แต่สื้อนักเรียนของน้องมีหนึ่งถึงสองตัวเท่านั้น และเสื้อของน้องก็ดูหมองแล้ว ชมรมมุสลิมจึงมีความคิดอยากระดมทุนซื้อเสื้อนักเรียน พร้อมรองเท้าให้กับน้องๆ 6-15 ขวบ จำนวน 28คน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ชุดหล่ะ 550 บาท เพื่อให้น้องเหล่านี้มีชุดนักเรียนและรองเท้าใหม่เพื่อใส่ไปโรงเรียน

สถานสงเคราะห์บ้านอัซซิดดิก เป็นสถานที่ที่เลี้ยงดูเด็กที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ โดยให้การอุปการะกับเด็กเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สุขภาพ สังคม ตลอดจนด้านจิตวิญญาณ แต่ในปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ทำให้สถานสงเคราะห์เปิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่กองทุนที่เข้าถึงสถานที่เหล่านี้ยังคงไม่เพียงพอ


ประโยชน์ของโครงการ

  • น้องๆที่ไม่มีทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงชุดนักเรียน
  • สร้างความสุข รอยยิ้มและกำลังใจให้แก่น้องๆในการใช้ชีวิตในโรงเรียนมากขึ้น -
  • ภาคประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ขาดแคลน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

1.สำรวจพื้นที่และติดต่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส บ้านอัซซิดดิก อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

2.ประชุมโครงการ และดำเนินการขอนุญาตกับทางสถานสงเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการ

3.ระดมทุนผ่านทางเว็บไซต์เทใจ.คอม

4.ลงพื้นที่จัดทำโครงการที่ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส บ้านอัซซิดดิก จังหวัดเชียงราย 


สมาชิกภายในทีม

นายอัจฉริยะ สุลัยหมัด(MR Ajchariya Sulaimad) E-mail muslimnw000@gmail.com ประธานชมรมมุสลิมหอการค้าไทย

นางสาวลีนา ยีแสม (Miss Lina Yeesaem) E-mail leenakororo@gmail.com รองประธานชมรมมุสลิมหอการค้าไทย

นายอลีฟลัม ปะดอ ( Mr Aliflam Pador ) E-mail aliflan081@gmail.com ผู้ประสานงานโครงการกับทางสถานสงเคราะห์ 

ภาคี


เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
ชุดนักเรียน ค่าดำเนินงานผ่านเว็บไซต์เทใจ.คอม ทั้งหมด 28 ชุด9,800
รองเท้านักเรียน28 คู่5,600
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

1,540
รวม
16,940

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้