project เด็กและเยาวชน

เก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที

มอบรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ให้เด็กนักเรียนยากจนในโรงเรียนชนบท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และโรคต่างๆที่เกิดจากการสวมใส่รองเท้านักเรียนที่มีสภาพเก่าขาดชำรุด สร้างเสริมสุขลักษณะที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจในการไปโรงเรียนให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลน

ระยะเวลาโครงการ 15 ต.ค. 2565 ถึง 28 ก.พ. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยอดบริจาคขณะนี้

251,078 บาท

เป้าหมาย

462,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 54%
22 วัน จำนวนผู้บริจาค 327

มอบรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ให้เด็กนักเรียนยากจนในโรงเรียนชนบท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และโรคต่างๆที่เกิดจากการสวมใส่รองเท้านักเรียนที่มีสภาพเก่าขาดชำรุด สร้างเสริมสุขลักษณะที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจในการไปโรงเรียนให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

คุณยังจำความสุขในสมัยเป็นเด็กตอนได้รองเท้านักเรียนคู่ใหม่ และเฝ้ารอให้ถึงวันเปิดเรียนเพื่อที่จะได้สวมใส่ไปโรงเรียนได้ไหม...

มูลนิธิEDF เชื่อว่าเด็กๆทุกคนล้วนมีความรู้สึก และประสบการณ์เช่นเดียวกันกับคุณ รวมถึงเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกลก็เช่นกัน สำหรับพวกเขาแล้วรองเท้านักเรียน1คู่ มีความสำคัญมากกว่าแค่การใส่ไปโรงเรียน เพราะรองเท้านักเรียน 1คู่ สามารถเป็นได้ทั้งรองเท้ากีฬา ใส่เล่นกับเพื่อนๆหลังเลิกเรียน ใช้ใส่ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ใช้ใส่ไปทำงานช่วยพ่อแม่หารายได้จุนเจือครอบครัว และแน่นอนว่า ความสมบุกสมบันในการใช้งานจึงทำให้รองเท้านักเรียนของน้องๆเหล่านี้มีสภาพเก่าชำรุดในเวลาอันรวดเร็ว รองเท้าของเด็กนักเรียนบางคนขาดจนเห็นนิ้วโผล่ออกมา ในขณะที่อีกหลายคนพื้นรองเท้าสึกจนเห็นฝ่าเท้า และมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เคยมีรองเท้านักเรียนคู่แรกในชีวิต ใส่เพียงรองเท้าแตะไปโรงเรียน

จากการสำรวจของมูลนิธิ EDF เกี่ยวกับรองเท้านักเรียนในโรงเรียนต่างๆในหลายจังหวัดพบว่า โรงเรียนบนดอยในภาคเหนือและโรงเรียนในพื้นที่ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมีฐานะค่อนข้างยากจน มีอาชีพรับจ้างทำไร่ทำนารายได้ไม่แน่นอน หลายครอบครัวพ่อแม่เดินทางเข้ามาทำงานรับจ้างในเมืองใหญ่ เด็กนักเรียนจึงต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายที่ไม่มีรายได้ และต้องเลี้ยงดูบุตรหลานในวัยเรียนมากกว่า 1 คน จึงไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน หรือแม้แต่รองเท้านักเรียนให้แก่บุตรหลาน ดังนั้นการซื้อรองเท้านักเรียน1คู่สำหรับเด็กๆจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

การเดินทางไปโรงเรียนบนดอยสูงและโรงเรียนชนทบห่างไกลนั้น ทางเดินลาดชัน ขรุขระ ฝนตกน้ำขังเป็นหลุมเป็นบ่อ หากเด็กนักเรียนใส่รองเท้านักเรียนที่มีสภาพเก่าขาดชำรุดหรือรองเท้าแตะไปโรงเรียน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเสี่ยงกับโรคภัยต่างๆ เช่นพยาธิ โรคฉี่หนู และโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้

มูลนิธิ EDF จึงจัดทำโครงการ (เก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที ) ขึ้นเพื่อจัดซื้อรองเท้านักเรียน(ผ้าใบ)จำนวน 1,000 คู่ ที่มีคุณภาพและการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนในระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนประถมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะทีดี สร้างความสุขและรอยยิ้ม ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจในการอยากไปโรงเรียนพร้อมกับรองเท้าคู่ใหม่ในทุกวัน ป้องกันความเสี่ยงจากโรคภัยและอุบัติเหตุ และยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนช่วงเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากจากภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.เดือนตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคเรียนที่2/ปีการศึกษา2565) สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมและจำนวนนักเรียนที่มีความต้องการรองเท้านักเรียน

2.เดือนมีนาคม 2566 รวบรวมไซส์รองเท้าทั้งหมด

3.เดือนเมษายน 2566 โอนเงินในการจัดซื้อรองเท้าไปยังบัญชีโรงเรียนที่เข้าร่วม

4.เดือนพฤษภาคม 2566(ภาคเรียนที่1/ปีการศึกษา2566) โรงเรียนจัดซื้อรองเท้ามอบให้แก่เด็กนักเรียน

5.เดือนพฤษภาคม 2566 จัดทำรายงานตัวอย่างโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับรองเท้านักเรียน


ผู้รับผิดชอบโครงการ

วีระยุทธ กันติเอื้อ

ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 รองเท้านักเรียนผ้าใบ คู่ละ 350 บาท 1,000 คู่ 350,000.00
2 ค่าบริหารจัดการของมูลนิธิในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน รวมถึงเอกสารการจัดซื้อ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ และค่าจัดส่งรองเท้า 10 โรงเรียน (โรงเรียนละ7,000 บาท) 70,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
420,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
42,000.00

ยอดระดมทุน
462,000.00

บริจาคให้
เก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน