project เด็กและเยาวชน

เก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที

มอบรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ให้เด็กนักเรียนยากจนในโรงเรียนชนบท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และโรคต่างๆที่เกิดจากการสวมใส่รองเท้านักเรียนที่มีสภาพเก่าขาดชำรุด สร้างเสริมสุขลักษณะที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจในการไปโรงเรียนให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลน

ระยะเวลาโครงการ 15 ต.ค. 2565 ถึง 31 มี.ค 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยอดบริจาคขณะนี้

462,000 บาท

เป้าหมาย

462,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 600

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบรองเท้านักเรียนแก่เด็กนักเรียน จำนวน 1,000 คู่

26 มิถุนายน 2023

มูลนิธิ EDF ทำการระดมทุนโครงการเก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที ผ่านเว็ปไซต์เทใจคอทคอม โดยการระดมทุนในครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้รับเงินสนับสนุนโครงการรวมทั้งสิ้น 462,000 บาท มูลนิธิจึงได้ส่งมอบเงินบริจาคให้แก่ 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. โรงเรียนบ้านนาปลาจาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนบ้านสบขาม จังหวัดพะเยา
 3. โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ จังหวัดพะเยา
 4. โรงเรียนบ้านเนินวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
 5. โรงเรียนบ้านขุนวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ และโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก จังหวัดเชียงใหม่
 7. โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด จังหวัดหนองคาย
 8. โรงเรียนบ้านดู่ค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
 9. โรงเรียนบ้านหนองหมาก จังหวัดนครราชสีมา
 10. โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โรงเรียนได้นำงบประมาณที่ได้รับดำเนินการจัดซื้อรองเท้านักเรียนจำนวน 1,000 คู่ มอบแก่เด็กนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรูปภาพมายังผู้บริจาคทุกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณที่ร่วมส่งมอบรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ให้น้องนักเรียนได้ใส่ไปโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม

การได้รับรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ในครั้งนี้ นอกจากน้องๆนักเรียนจะได้ใส่รองเท้านักเรียนไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขแล้ว ยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียนในช่วงเปิดเทอมของผู้ปกครองเด็กนักเรียนทั้ง 1,000 คนอีกด้วย

มูลนิธิ EDF ขอเป็นตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคุณครูทุกท่าน แสดงความขอบคุณจากใจถึงผู้สนับสนุนโครงการทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีอีกในปีถัดไป

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็กนักเรียนโรงเรียนชนบทพื้นที่ห่างไกล ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่สามารถซื้อรองเท้านักเรียนคู่ใหม่แทนคู่เก่าที่ขาดชำรุดให้นักเรียนใส่มาโรงเรียนได้ เด็กนักเรียนจำนวน 1,000 คนเปิดเทอมปีการศึกษา 2566 เด็กนักเรียนได้รับรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ที่มีคุณภาพใส่ไปโรงเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย  
รูปภาพกิจกรรม

 ภาพ :  เปิดเทอมปีการศึกษา 2566 เด็กนักเรียนได้รับรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ที่มีคุณภาพใส่ไปโรงเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย

 ภาพ : เปิดเทอมใหม่นี้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ค้อ จ.ศรีสะเกษ มีรองเท้าคู่ใหม่ใส่มาโรงเรียน 

 ภาพ : นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก จ.เชียงใหม่ ได้รับรองเท้านักเรียนผ้าใบคู่ใหม่ใส่มาโรงเรียนแทนรองเท้าแตะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ

 ภาพ : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ จังหวัดพะเยา ถ่ายรูปรับมอบรองเท้า

 ภาพ : น้องๆ เด็กนักเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านเนินวิทยา จ.เชียงใหม่ ยิ้มดีใจหลังจากได้รับรองเท้านักเรียน

 ภาพ : เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านสบขาม จ.พะเยา ถ่ายรูปคู่รองเท้านักเรียนที่ได้รับ

 ภาพ : รองเท้านักเรียนคู่ใหม่เป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

วิดีโอกิจกรรม


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

มอบรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ให้เด็กนักเรียนยากจนในโรงเรียนชนบท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และโรคต่างๆที่เกิดจากการสวมใส่รองเท้านักเรียนที่มีสภาพเก่าขาดชำรุด สร้างเสริมสุขลักษณะที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจในการไปโรงเรียนให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

คุณยังจำความสุขในสมัยเป็นเด็กตอนได้รองเท้านักเรียนคู่ใหม่ และเฝ้ารอให้ถึงวันเปิดเรียนเพื่อที่จะได้สวมใส่ไปโรงเรียนได้ไหม...

มูลนิธิEDF เชื่อว่าเด็กๆทุกคนล้วนมีความรู้สึก และประสบการณ์เช่นเดียวกันกับคุณ รวมถึงเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกลก็เช่นกัน สำหรับพวกเขาแล้วรองเท้านักเรียน1คู่ มีความสำคัญมากกว่าแค่การใส่ไปโรงเรียน เพราะรองเท้านักเรียน 1คู่ สามารถเป็นได้ทั้งรองเท้ากีฬา ใส่เล่นกับเพื่อนๆหลังเลิกเรียน ใช้ใส่ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ใช้ใส่ไปทำงานช่วยพ่อแม่หารายได้จุนเจือครอบครัว และแน่นอนว่า ความสมบุกสมบันในการใช้งานจึงทำให้รองเท้านักเรียนของน้องๆเหล่านี้มีสภาพเก่าชำรุดในเวลาอันรวดเร็ว รองเท้าของเด็กนักเรียนบางคนขาดจนเห็นนิ้วโผล่ออกมา ในขณะที่อีกหลายคนพื้นรองเท้าสึกจนเห็นฝ่าเท้า และมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เคยมีรองเท้านักเรียนคู่แรกในชีวิต ใส่เพียงรองเท้าแตะไปโรงเรียน

จากการสำรวจของมูลนิธิ EDF เกี่ยวกับรองเท้านักเรียนในโรงเรียนต่างๆในหลายจังหวัดพบว่า โรงเรียนบนดอยในภาคเหนือและโรงเรียนในพื้นที่ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมีฐานะค่อนข้างยากจน มีอาชีพรับจ้างทำไร่ทำนารายได้ไม่แน่นอน หลายครอบครัวพ่อแม่เดินทางเข้ามาทำงานรับจ้างในเมืองใหญ่ เด็กนักเรียนจึงต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายที่ไม่มีรายได้ และต้องเลี้ยงดูบุตรหลานในวัยเรียนมากกว่า 1 คน จึงไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน หรือแม้แต่รองเท้านักเรียนให้แก่บุตรหลาน ดังนั้นการซื้อรองเท้านักเรียน1คู่สำหรับเด็กๆจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

การเดินทางไปโรงเรียนบนดอยสูงและโรงเรียนชนทบห่างไกลนั้น ทางเดินลาดชัน ขรุขระ ฝนตกน้ำขังเป็นหลุมเป็นบ่อ หากเด็กนักเรียนใส่รองเท้านักเรียนที่มีสภาพเก่าขาดชำรุดหรือรองเท้าแตะไปโรงเรียน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเสี่ยงกับโรคภัยต่างๆ เช่นพยาธิ โรคฉี่หนู และโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้

มูลนิธิ EDF จึงจัดทำโครงการ (เก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที ) ขึ้นเพื่อจัดซื้อรองเท้านักเรียน(ผ้าใบ)จำนวน 1,000 คู่ ที่มีคุณภาพและการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนในระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนประถมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะทีดี สร้างความสุขและรอยยิ้ม ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจในการอยากไปโรงเรียนพร้อมกับรองเท้าคู่ใหม่ในทุกวัน ป้องกันความเสี่ยงจากโรคภัยและอุบัติเหตุ และยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนช่วงเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากจากภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.เดือนตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคเรียนที่2/ปีการศึกษา2565) สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมและจำนวนนักเรียนที่มีความต้องการรองเท้านักเรียน

2.เดือนมีนาคม 2566 รวบรวมไซส์รองเท้าทั้งหมด

3.เดือนเมษายน 2566 โอนเงินในการจัดซื้อรองเท้าไปยังบัญชีโรงเรียนที่เข้าร่วม

4.เดือนพฤษภาคม 2566(ภาคเรียนที่1/ปีการศึกษา2566) โรงเรียนจัดซื้อรองเท้ามอบให้แก่เด็กนักเรียน

5.เดือนพฤษภาคม 2566 จัดทำรายงานตัวอย่างโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับรองเท้านักเรียน


ผู้รับผิดชอบโครงการ

วีระยุทธ กันติเอื้อ

ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF

มอบรองเท้านักเรียนแก่เด็กนักเรียน จำนวน 1,000 คู่

26 มิถุนายน 2023

มูลนิธิ EDF ทำการระดมทุนโครงการเก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที ผ่านเว็ปไซต์เทใจคอทคอม โดยการระดมทุนในครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้รับเงินสนับสนุนโครงการรวมทั้งสิ้น 462,000 บาท มูลนิธิจึงได้ส่งมอบเงินบริจาคให้แก่ 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. โรงเรียนบ้านนาปลาจาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนบ้านสบขาม จังหวัดพะเยา
 3. โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ จังหวัดพะเยา
 4. โรงเรียนบ้านเนินวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
 5. โรงเรียนบ้านขุนวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ และโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก จังหวัดเชียงใหม่
 7. โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด จังหวัดหนองคาย
 8. โรงเรียนบ้านดู่ค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
 9. โรงเรียนบ้านหนองหมาก จังหวัดนครราชสีมา
 10. โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โรงเรียนได้นำงบประมาณที่ได้รับดำเนินการจัดซื้อรองเท้านักเรียนจำนวน 1,000 คู่ มอบแก่เด็กนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรูปภาพมายังผู้บริจาคทุกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณที่ร่วมส่งมอบรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ให้น้องนักเรียนได้ใส่ไปโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม

การได้รับรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ในครั้งนี้ นอกจากน้องๆนักเรียนจะได้ใส่รองเท้านักเรียนไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขแล้ว ยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียนในช่วงเปิดเทอมของผู้ปกครองเด็กนักเรียนทั้ง 1,000 คนอีกด้วย

มูลนิธิ EDF ขอเป็นตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคุณครูทุกท่าน แสดงความขอบคุณจากใจถึงผู้สนับสนุนโครงการทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีอีกในปีถัดไป

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็กนักเรียนโรงเรียนชนบทพื้นที่ห่างไกล ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่สามารถซื้อรองเท้านักเรียนคู่ใหม่แทนคู่เก่าที่ขาดชำรุดให้นักเรียนใส่มาโรงเรียนได้ เด็กนักเรียนจำนวน 1,000 คนเปิดเทอมปีการศึกษา 2566 เด็กนักเรียนได้รับรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ที่มีคุณภาพใส่ไปโรงเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย  
รูปภาพกิจกรรม

 ภาพ :  เปิดเทอมปีการศึกษา 2566 เด็กนักเรียนได้รับรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ที่มีคุณภาพใส่ไปโรงเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย

 ภาพ : เปิดเทอมใหม่นี้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ค้อ จ.ศรีสะเกษ มีรองเท้าคู่ใหม่ใส่มาโรงเรียน 

 ภาพ : นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก จ.เชียงใหม่ ได้รับรองเท้านักเรียนผ้าใบคู่ใหม่ใส่มาโรงเรียนแทนรองเท้าแตะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ

 ภาพ : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ จังหวัดพะเยา ถ่ายรูปรับมอบรองเท้า

 ภาพ : น้องๆ เด็กนักเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านเนินวิทยา จ.เชียงใหม่ ยิ้มดีใจหลังจากได้รับรองเท้านักเรียน

 ภาพ : เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านสบขาม จ.พะเยา ถ่ายรูปคู่รองเท้านักเรียนที่ได้รับ

 ภาพ : รองเท้านักเรียนคู่ใหม่เป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

วิดีโอกิจกรรม


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 รองเท้านักเรียนผ้าใบ คู่ละ 350 บาท 1,000 คู่ 350,000.00
2 ค่าบริหารจัดการของมูลนิธิในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน รวมถึงเอกสารการจัดซื้อ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ และค่าจัดส่งรองเท้า 10 โรงเรียน (โรงเรียนละ7,000 บาท) 70,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
420,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
42,000.00

ยอดระดมทุน
462,000.00