Negative Pressure Chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย

จัดทำชุดอุปกรณ์ negative pressure chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 50 ชุดให้โรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจของผู้ป่วยไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น ทั้งนี้เมื่อระดมทุนครบ 1 ชุด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะสมทบให้อีก 1 ชุดทันที

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

237,750 บาท

เป้าหมาย

605,745 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 39%
56 วัน จำนวนผู้บริจาค 59

เพราะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย

ทีมงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์และเครือข่าย จึงได้ดัดแปลงชุดอุปกรณ์เพื่อให้เกิด negative pressure chamber หรือ ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจของผู้ป่วยไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยนี้เหมาะสำหรับกรณีทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจเช่นการพ่นยา การใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มาก เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่าผู้ป่วยCOVID ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย หรือหากทางโรงพยาบาลจะนำอุปกรณ์นี้สำหรับดูแลผู้ป่วยCOVID ที่มีอาการปานกลาง/รุนแรงก็สามารถทำได้

บรรยายภาพ : การติดตั้งที่โรงพยาบาลและการใช้งานตู้กับผู้ป่วยทางเดินหายใจ

สำหรับตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย มีขนาด กว้าง 1.9 x ยาว2.6  x สูง2.2 เมตร  ราคาต้นทุนรวมค่าจัดส่งเฉลี่ยตู้ละ 26,222.75 บาท ต่อ 1 ชุด สามารถติดตั้งไว้ในห้องฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วยใน

ทั้งนี้เป้าหมายระดมทุนเฟสแรกจะอยู่ที่ 50 ชุดเพื่อมอบให้โรงพยาบาลเพื่อใช้ติดตั้งใน ICU, COHORT WARD, รพ.สนาม, ER เป็นต้น เราจึงขอทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

นอกจากนี้เมื่อระดมทุนครบ 1 ชุด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะสมทบให้อีก 1 ชุดทันที 


วิธีคัดเลือกโรงพยาบาล 

  1. โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยCOVIDที่มีอาการปานกลาง/มาก หรือต้องดูแลผู้ป่วยทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ เช่น กรณีผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่ต้องพ่นยา ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มาก เป็นต้น
  2. โรงพยาบาลที่เป็น COHORT WARD รพ.สนาม หรือโรงพยาบาลที่เป็น NODE สำหรับ COVID
  3. โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของCOVIDหรืออยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง เพื่อใช้สำหรับการ UNIVERSAL PRECAUTION เช่นโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนล่างเป็นต้น


ประโยชน์ของโครงการ

  • โรงพยาบาลมีอุปกรณ์รับรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19  และโรคทางเดินหายใจ ที่สะอาด ปลอดภัย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และทำความสะอาดง่าย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องพบเจอกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอยู่เป็นประจำ
  • ช่วยลดความเสี่ยงให้กับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล และคนไข้อื่นๆ

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.Chamber มีขนาด กว้าง1.9 ยาว2.6 สูง2.2 เมตร ต้นทุนตู้ละ  26,222.75 บาท22576,900
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 5%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

28,845
รวม

605,745

หมายเหตุ

เทใจได้สนับสนุนผ่านโครงการ กองทุนเทใจสู้โควิด19 ไปแล้ว  734,237 บาท หรือดำเนินการได้ 28 ตู้ จึงเหลือยอดระดมทุนผ่านโครงการ 22 ตู้ 

 เมื่อระดมทุนครบ 1 ชุด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะสมทบให้อีก 1 ชุด


บริจาคให้
Negative Pressure Chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน