project เด็กและเยาวชน

มุ้งป้องกันไข้เลือดออกแก่เด็กอนุบาลในพื้นที่ห่างไกล จ.สุรินทร์และจ.แม่ฮ่องสอน

ไข้เลือดออก เป็นโรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในปัจจุบัน การป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการป้องกันยุงลายไม่ให้กัด และ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ห่างไกลยังคงรุนแรงอยู่ ทีมงานจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อระดมทุนจัดซื้อมุ้งครอบป้องกันไข้เลือดออกแก่เด็กอนุบาลในพื้นที่ห่างไกล จ.สุรินทร์และจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 45 คน โรงเรียนบ้านกันตรง จ.สุรินทร์ และ โรงเรียนบ้านแม่กองแป จ.แม่ฮ่องสอน โดยมุ่งหวังว่านอกเหนือจากการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กอนุบาลแล้ว ยังจะเพิ่มความตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับชาวบ้านในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย

ระยะเวลาโครงการ 26 เม.ย. 2564 ถึง 31 พ.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โรงเรียน​บ้าน​กัน​ตรง​), ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โรงเรียนบ้านเเม่กองแป)

ยอดบริจาคขณะนี้

13,801 บาท

เป้าหมาย

13,801 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 15

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

5 กรกฎาคม 2021

โครงการจัดซื้อมุ้งจากร้านฉั่วยู๋เฮง โดยสามารถเพิ่มจำนวนมุ้งที่ไปแจกให้กับโรงเรียนได้มากขึ้น ผลลัพท์คือ เราได้ทำการซื้อมุ้งเป็นจำนวน 50 หลัง เเละจัดส่งให้กับสองโรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านกันตรง เเละ โรงเรียนบ้านเเม่กองแป มอบมุ้งให้โรงเรียนละ 25 หลัง

งบประมาณ
มุ้งราคาหลังละ 239 บาท พร้อมค่าส่งให้โรงเรียน ค่าส่งโรงเรียนละ 364 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,678 บาท

โรงเรียนบ้านกันตรง

ได้รับมุ้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยมุ้งที่ได้รับมาสามารถำให้เด็กนักเรียนอนุบาลจำนวน 20 คน นั้นได้นอนกลางวันที่โรงเรียนอย่างสบายมากยิ่งขึ้นเพราะยุงไม่สามารถมารบกวนดังนั้นจึงไม่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก
ตัวแทนคุณครูและนักเรียนรับมอบมุ้ง

เด็กๆ กำลังกางมุ้งเตรียมนอน

โรงเรียนบ้านเเม่กองแป

ได้รับมุ้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยมุ้งที่ได้รับมาสามารถำให้เด็กนักเรียนอนุบาลจำนวน 14 คน นั้นได้นอนกลางวันที่โรงเรียนอย่างสบายมากยิ่งขึ้นเพราะยุงไม่สามารถมารบกวนดังนั้นจึงไม่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก

เด็กๆ มีมุ้งใช้ระหว่างนอนกลางวัน

ความประทับใจจากครูและนักเรียนที่ได้รับมุ้ง


ในนามตัวแทนคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกันตรง ขอขอบพระคุณท่านที่มีจิตเมตตา มอบมุ้งครอบให้เด็กๆ อนุบาล ของโรงเรียนบ้านกันตรง จำนวน 25 หลัง ในครั้งนี้ ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมา เด็กๆ ก็ไม่มีมุ้งครอบในตอนนอนกลางวันนะคะ นี่เป็นครั้งแรกที่เด็กๆ ได้นอนภายใต้มุ้งครอบที่ปลอดภัยจากยุง และแมลงต่างๆ วันแรกที่เด็กๆ ได้นอนในมุ้ง พวกเขาดูตื่นเต้น และนอนหลับสบาย และทุกๆ วัน เราจะได้เห็นภาพเด็กๆ อนุบาลตัวน้อยของเรา กางมุ้งได้เอง และพับเก็บมุ้งได้เอง ทุกปีที่ผ่านมา เด็กๆ ของเรา มีสถิติการเป็นโรคไข้เลือดออกปีละคนสองคน ทางโรงเรียนเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังมีเด็กป่วยจากโรคนี้จนได้ การได้รับมุ้งครอบมาในครั้งนี้ นับเป็นความโชคดีของเด็กๆ มากขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง สำหรับจิตอันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้จงส่งผลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ การงานตลอดไป

นางปิยนารถ หาสุข
ครูโรงเรียนบ้านกันตรง


หนูชื่อ เด็กหญิงกนธิชา ยิ่งเรงเริง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านกันตรง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้มอบมุ้งครอบให้น้องๆ อนุบาลของโรงเรียนเรา
หนูรู้สึกอิจฉาน้องๆ อยู่เล็กๆ เพราะตอนที่หนูเรียนอยู่ชั้นอนุบาล ไม่มีแบบนี้ ไม่ได้ตอนนอนกางมุ้งแบบนี้ น้องๆ ได้นอนหลับอย่างสบาย ไม่ต้องกลัวว่ายุงจะมากัด ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก มุ้งแต่ละหลังมีสีสันสวยงาม น้องๆ อนุบาลชอบมาก

หนูขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

เด็กหญิงกนธิชา ยิ่งเรงเริง 

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ไข้เลือดออก เป็นโรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในปัจจุบัน การป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการป้องกันยุงลายไม่ให้กัด และ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ห่างไกลยังคงรุนแรงอยู่ ทีมงานจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อระดมทุนจัดซื้อมุ้งครอบป้องกันไข้เลือดออกแก่เด็กอนุบาลในพื้นที่ห่างไกล จ.สุรินทร์และจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 45 คน โรงเรียนบ้านกันตรง จ.สุรินทร์ และ โรงเรียนบ้านแม่กองแป จ.แม่ฮ่องสอน โดยมุ่งหวังว่านอกเหนือจากการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กอนุบาลแล้ว ยังจะเพิ่มความตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับชาวบ้านในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา


ไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลายเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากภูมิศาสตร์ร้อนและชื้นมาก จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้เป็นอย่างดี

จากการสำรวจในโรงเรียนบ้านกันตรง จังหวัดสุรินทร์ เเละ โรงเรียนบ้านเเม่กองแป จังหวัดเเม่ฮ่องสอนพบว่าห้องเรียนเป็นพื้นที่เปิดเเละไม่มีตะข่ายหรือมุ้งมาป้องกัน เเละยังขาดแคลนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อมุ้งครอบกันยุงให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลที่ต้องพักผ่อนนอนกลางวันที่โรงเรียน ทำให้เสี่ยงที่จะโดนยุงกัดเเละป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้

โครงการนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อนำเงินไปซื้อมุ้งเเละมอบให้เเก่เด็กอนุบาลจำนวนทั้งหมด 45 คน โดยมุ่งหวังว่านอกเหนือจากการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กอนุบาลแล้ว ยังจะเพิ่มความตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับชาวบ้านในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สำรวจความต้องการของโรงเรียน และ สรุปจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล ของโรงเรียนบ้านกันตรง จังหวัดสุรินทร์ เเละ โรงเรียนบ้านเเม่กองแป จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

2. ระดมทุนเพื่อซื้อมุ้งครอบขนาด XL ของยี่ห้อ BigC จำนวน 34 อัน ราคาหลังละ 369 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด = 12,546บาท

3. ส่งมอบให้เเก่โรงเรียนบ้านกันตรง จังหวัดสุรินทร์  20 หลัง เเละ โรงเรียนบ้านเเม่กองแป จังหวัดเเม่ฮ่องสอน 14 หลัง โดยผ่านทางไปรษณีย์ไทย

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

-

5 กรกฎาคม 2021

โครงการจัดซื้อมุ้งจากร้านฉั่วยู๋เฮง โดยสามารถเพิ่มจำนวนมุ้งที่ไปแจกให้กับโรงเรียนได้มากขึ้น ผลลัพท์คือ เราได้ทำการซื้อมุ้งเป็นจำนวน 50 หลัง เเละจัดส่งให้กับสองโรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านกันตรง เเละ โรงเรียนบ้านเเม่กองแป มอบมุ้งให้โรงเรียนละ 25 หลัง

งบประมาณ
มุ้งราคาหลังละ 239 บาท พร้อมค่าส่งให้โรงเรียน ค่าส่งโรงเรียนละ 364 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,678 บาท

โรงเรียนบ้านกันตรง

ได้รับมุ้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยมุ้งที่ได้รับมาสามารถำให้เด็กนักเรียนอนุบาลจำนวน 20 คน นั้นได้นอนกลางวันที่โรงเรียนอย่างสบายมากยิ่งขึ้นเพราะยุงไม่สามารถมารบกวนดังนั้นจึงไม่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก
ตัวแทนคุณครูและนักเรียนรับมอบมุ้ง

เด็กๆ กำลังกางมุ้งเตรียมนอน

โรงเรียนบ้านเเม่กองแป

ได้รับมุ้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยมุ้งที่ได้รับมาสามารถำให้เด็กนักเรียนอนุบาลจำนวน 14 คน นั้นได้นอนกลางวันที่โรงเรียนอย่างสบายมากยิ่งขึ้นเพราะยุงไม่สามารถมารบกวนดังนั้นจึงไม่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก

เด็กๆ มีมุ้งใช้ระหว่างนอนกลางวัน

ความประทับใจจากครูและนักเรียนที่ได้รับมุ้ง


ในนามตัวแทนคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกันตรง ขอขอบพระคุณท่านที่มีจิตเมตตา มอบมุ้งครอบให้เด็กๆ อนุบาล ของโรงเรียนบ้านกันตรง จำนวน 25 หลัง ในครั้งนี้ ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมา เด็กๆ ก็ไม่มีมุ้งครอบในตอนนอนกลางวันนะคะ นี่เป็นครั้งแรกที่เด็กๆ ได้นอนภายใต้มุ้งครอบที่ปลอดภัยจากยุง และแมลงต่างๆ วันแรกที่เด็กๆ ได้นอนในมุ้ง พวกเขาดูตื่นเต้น และนอนหลับสบาย และทุกๆ วัน เราจะได้เห็นภาพเด็กๆ อนุบาลตัวน้อยของเรา กางมุ้งได้เอง และพับเก็บมุ้งได้เอง ทุกปีที่ผ่านมา เด็กๆ ของเรา มีสถิติการเป็นโรคไข้เลือดออกปีละคนสองคน ทางโรงเรียนเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังมีเด็กป่วยจากโรคนี้จนได้ การได้รับมุ้งครอบมาในครั้งนี้ นับเป็นความโชคดีของเด็กๆ มากขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง สำหรับจิตอันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้จงส่งผลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ การงานตลอดไป

นางปิยนารถ หาสุข
ครูโรงเรียนบ้านกันตรง


หนูชื่อ เด็กหญิงกนธิชา ยิ่งเรงเริง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านกันตรง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้มอบมุ้งครอบให้น้องๆ อนุบาลของโรงเรียนเรา
หนูรู้สึกอิจฉาน้องๆ อยู่เล็กๆ เพราะตอนที่หนูเรียนอยู่ชั้นอนุบาล ไม่มีแบบนี้ ไม่ได้ตอนนอนกางมุ้งแบบนี้ น้องๆ ได้นอนหลับอย่างสบาย ไม่ต้องกลัวว่ายุงจะมากัด ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก มุ้งแต่ละหลังมีสีสันสวยงาม น้องๆ อนุบาลชอบมาก

หนูขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

เด็กหญิงกนธิชา ยิ่งเรงเริง 

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่ามุ้งครอบกันยุง เกรด B ขนาดXL ยี่ห้อของBig C ราคา 369 บาทต่อหลัง เเบ่งเป็นของโรงเรียนกันตรง 20 หลัง เเละโรงเรียนเเม่กองแป 14 หลัง 34 ชิ้น 12,546.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
12,546.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
1,254.60

ยอดระดมทุน
13,800.60