โครงการสุขภาพ

สเปรย์ไล่ยุงเพื่อชุมชนปลอดภัย

เพราะยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก มักพบมากตามบ้าน แหล่งชุมชน ในภาชนะที่มีน้ำขัง เราจึงอยากชวนคุณมาร่วมสนับสนุน ทำสเปรย์ไล่ยุงเพื่อป้องกันโรค

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

6,600 บาท

เป้าหมาย

6,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 13

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

กิจกรรมสเปร์ยกันยุงให้ 41 ชุมชน

7 มิถุนายน 2017

กิจกรรมจัดทำสเปรย์ไล่ยุง โดยปลุกพลังเปลี่ยนไทย จัดกิจกรรมขึ้นวันที่ 19 และ 21-26 มีนาคม 2560 ที่ห้อง ปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand ชั้น 4 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 164 คน ผลิตสเปรย์ไล่ยุงได้จำนวน 1,000 ขวด และมอบให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำ จำนวน 41 ชุมชนในเขตคลองเตย เพื่อป้องกันการเกินโรคไข้เลือดออก หรือโรคอื่น ๆ ที่มีผลมาจากยุงลาย 

ภาพกิจกรรมทำสเปรย์ไล่ยุงจากอาสาสมัคร

อาสาสมัครทุกคนตั้งใจทำสเปรย์ไล่ยุงกันมาก เพื่อส่งมอบต่อให้ชุมชนปลอดภัย
อาสาสมัครทุกคนมีความตั้งใจ
อาสาสมัครเขียนป้ายเพื่อติดขวดสเปรย์ทำสเปรย์ไล่ยุงเสร็จแล้ว พร้อมกลับไปด้วยรอยยิ้ม

อุปกรณ์และส่วนผสมในการทำสเปรย์

1.น้ำดื่ม

2.แอลกอฮอล์ 70%

3.ขวดสเปรย์

4.หยอดหยด

5.น้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้

6.น้ำมันหอมระเหยกลิ่นโรสแมรรี่

7.น้ำมันละหุ่ง

8.สติกเกอร์เขียนคำอวยพร

9.กระบอกฉีดยา

วิธีทำ : น้ำ แอลกอฮอล์ น้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้ กลิ่นโรสแมรี่ และน้ำมันละหุ่ง ผสมเข้าด้วยกันในขวดสเปรย์ แล้วเขย่าให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียว

ภาพกิจกรรมมอบสเปรย์ไล่ยุง

สเปรย์กันยุงจำนวน 1,000 ขวด ส่งมอบให้แก่ ตัวแทนของ 41 ชุมชน พร้อมจัดการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และปลอดโรคที่ยุงลายเป็นพาหะ

ตัวแทนชาวบ้านทั้ง 41 ชุมชนในเขตคลองเตย

หลังจากการจัดารสร้างความรู้แล้วส่งมอบไปยังชุมชนต่าง ๆ เพื่อนำแจกจ่ายต่อไปรายชื่อชุมชนที่ได้รับสเปรย์กันยุงจำนวน 41 ชุมชนในเขตคลองเตย

ลำดับชื่อชุมชนลำดับชื่อชุมชน
1แสนสบาย2ทรัพย์มโนทัย
3สวนอ้อย4ริมคลองพระโขนง
5เริ่มเจริญ6ภูมิจิตร
7ปิยะวัชร8เกาะกลาง
9ข้างโรงเรียนวัดสะพาน10สวัสดี
11หมู่บ้านเปรมฤทัย12สวนไทร
13วัดคลองเตยใน 214บ้านกล้วย
15น้องใหม่16ริมคลองสามัคคี
17ตลาดท่าเรือคลองเตย18วัดคลองเตยใน 3
19ร่วมใจสามัคคี20ริมคลองไผ่สิงโต
21แฟลต 1-1022พัฒนาชุมชนใหม่ (แฟลต 19-22)
23แฟลต 11-1824แฟลต 23-24
25ซอยเจริญสุข26คลองเตยล็อค 1-2-3
27คลองเตยล็อค 4-5-628โรงหมู
29ริมคลองวัดสะพาน30หัวโค้ง
31ร่มเกล้า32หมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่
33พัฒนาอาเซีย34ตลาดปีนัง
35ริมทางรถไฟสายท่าเรือ36วัดคลองเตยใน 1
37ตลาดปีนังพัฒนา38พัฒนาใหม่
39อาคารทรัพย์สิน 26-740นภาศัพท์แยก 4
41เทพประทาน
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โรคไข้เลือดออก มักพบบ่อยในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มียุงลายชุกชุม ทำให้เกิดการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว

จากสถิติในปี พ.ศ. 2556 ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 154,444 ราย (คิดเป็นอัตราป่วย 241.03 ต่อประชากร 100,000 ราย) และมีจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 136 ราย (คิดเป็นอัตราเสียชีวิต 0.21 ต่อประชากร 100,000 ราย)

สาเหตุหลักของโรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ชนิด 1, 2, 3 และ 4 (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) โดยมียุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ตัวเมียเป็นพาหะนำโรค กล่าวคือ ยุงลายตัวเมียจะกัดและดูดเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อน (เชื้อไวรัสเดงกีในเลือดของผู้ป่วยจะเข้าไปฟักตัวและเพิ่มจำนวนในตัวยุงและเชื้อนี้สามารถมีชีวิตอยู่ในตัวยุงได้ตลอดอายุของยุง คือ ประมาณ 1-2 เดือน) แล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมีไม่เกิน 400 เมตร ซึ่งจะเป็นการแพร่เชื้อไปให้คนอื่น ๆ ต่อไป ยุงชนิดนี้เป็นยุงที่ออกหากิน (กัดคน) ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (เดิมยุงลายนิยมออกหากินในเฉพาะเวลากลางวัน แต่ในระยะหลังพบว่ายุงลายมีการออกหากินในเวลากลางคืนด้วย) และชอบเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำนิ่งในบริเวณบ้าน เช่น ตุ่มน้ำ โอ่งน้ำ แจกัน จานรองตู้กับข้าว กระป๋อง ฝากะลา ยางรถยนต์เก่าๆ หลุมที่มีน้ำขัง เป็นต้น 

ดังนั้นโครงการสเปรย์ไล่ยุงเพื่อชุมชนปลอดภัย จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนและร่วมทำ “สเปรย์ไล่ยุง” ที่ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ชุมชนปลอดภัย

ปัญหาและความท้าทาย

-การลงพื้นที่หาชุมชนที่มีปัญหา
-ความร่วมมือในการป้องกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

-สร้างช่องทางการทำกิจกรรมด้านสังคมในส่วนที่มีความต้องการแท้จริง
-เกิดความร่วมมือของประชาชนทั่วไป และเกิดการทำงานร่วมกันกับพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างรูปแบบในการพัฒนาความช่วยเหลือที่ยั่งยืน
-เกิดเป็นเครือข่ายอาสาสมัครปลุกพลังเปลี่ยนไทย “ร่วมแรงเพื่อส่งต่อสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน”

กิจกรรมที่ดำเนินการ

1.จัดซื้อขวดสเปรย์จำนวน 500 ขวด
2.เปิดรับอาสาสมัครร่วมกันทำสเปรย์ไล่ยุงกิจกรรมสเปร์ยกันยุงให้ 41 ชุมชน

7 มิถุนายน 2017

กิจกรรมจัดทำสเปรย์ไล่ยุง โดยปลุกพลังเปลี่ยนไทย จัดกิจกรรมขึ้นวันที่ 19 และ 21-26 มีนาคม 2560 ที่ห้อง ปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand ชั้น 4 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 164 คน ผลิตสเปรย์ไล่ยุงได้จำนวน 1,000 ขวด และมอบให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำ จำนวน 41 ชุมชนในเขตคลองเตย เพื่อป้องกันการเกินโรคไข้เลือดออก หรือโรคอื่น ๆ ที่มีผลมาจากยุงลาย 

ภาพกิจกรรมทำสเปรย์ไล่ยุงจากอาสาสมัคร

อาสาสมัครทุกคนตั้งใจทำสเปรย์ไล่ยุงกันมาก เพื่อส่งมอบต่อให้ชุมชนปลอดภัย
อาสาสมัครทุกคนมีความตั้งใจ
อาสาสมัครเขียนป้ายเพื่อติดขวดสเปรย์ทำสเปรย์ไล่ยุงเสร็จแล้ว พร้อมกลับไปด้วยรอยยิ้ม

อุปกรณ์และส่วนผสมในการทำสเปรย์

1.น้ำดื่ม

2.แอลกอฮอล์ 70%

3.ขวดสเปรย์

4.หยอดหยด

5.น้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้

6.น้ำมันหอมระเหยกลิ่นโรสแมรรี่

7.น้ำมันละหุ่ง

8.สติกเกอร์เขียนคำอวยพร

9.กระบอกฉีดยา

วิธีทำ : น้ำ แอลกอฮอล์ น้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้ กลิ่นโรสแมรี่ และน้ำมันละหุ่ง ผสมเข้าด้วยกันในขวดสเปรย์ แล้วเขย่าให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียว

ภาพกิจกรรมมอบสเปรย์ไล่ยุง

สเปรย์กันยุงจำนวน 1,000 ขวด ส่งมอบให้แก่ ตัวแทนของ 41 ชุมชน พร้อมจัดการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และปลอดโรคที่ยุงลายเป็นพาหะ

ตัวแทนชาวบ้านทั้ง 41 ชุมชนในเขตคลองเตย

หลังจากการจัดารสร้างความรู้แล้วส่งมอบไปยังชุมชนต่าง ๆ เพื่อนำแจกจ่ายต่อไปรายชื่อชุมชนที่ได้รับสเปรย์กันยุงจำนวน 41 ชุมชนในเขตคลองเตย

ลำดับชื่อชุมชนลำดับชื่อชุมชน
1แสนสบาย2ทรัพย์มโนทัย
3สวนอ้อย4ริมคลองพระโขนง
5เริ่มเจริญ6ภูมิจิตร
7ปิยะวัชร8เกาะกลาง
9ข้างโรงเรียนวัดสะพาน10สวัสดี
11หมู่บ้านเปรมฤทัย12สวนไทร
13วัดคลองเตยใน 214บ้านกล้วย
15น้องใหม่16ริมคลองสามัคคี
17ตลาดท่าเรือคลองเตย18วัดคลองเตยใน 3
19ร่วมใจสามัคคี20ริมคลองไผ่สิงโต
21แฟลต 1-1022พัฒนาชุมชนใหม่ (แฟลต 19-22)
23แฟลต 11-1824แฟลต 23-24
25ซอยเจริญสุข26คลองเตยล็อค 1-2-3
27คลองเตยล็อค 4-5-628โรงหมู
29ริมคลองวัดสะพาน30หัวโค้ง
31ร่มเกล้า32หมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่
33พัฒนาอาเซีย34ตลาดปีนัง
35ริมทางรถไฟสายท่าเรือ36วัดคลองเตยใน 1
37ตลาดปีนังพัฒนา38พัฒนาใหม่
39อาคารทรัพย์สิน 26-740นภาศัพท์แยก 4
41เทพประทาน

แผนการใช้เงิน


รายละเอียดจำนวนเงิน
1.ขวดสเปรย์ 500 ขวดๆละ 12 บาท 6,000
2.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10 %600
รวมเป็นเงิน6,600