project อื่นๆ

กองทุนมูลนิธิกระจกเงา

ที่ผ่านมาเรามักเจอสถาการณ์ที่คาดไม่ถึง ภัยพิบัติ ไฟป่า ติดตามคนหาย ฯลฯ มูลนิธิกระจกเงาพยายามอย่างยิ่งที่จะโต้ตอบกับสถานการณ์ปัญหาสังคมได้ทันท่วงที ร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิกระจกเงาไปด้วยกัน

ระยะเวลาโครงการ 11 ธ.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

392,884 บาท

เป้าหมาย

1,100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 36%
252 วัน จำนวนผู้บริจาค 351

ที่ผ่านมาเรามักเจอสถาณการณ์ที่คาดไม่ถึง ภัยพิบัติ ไฟป่า ติดตามคนหาย ฯลฯ มูลนิธิกระจกเงาพยายามอย่างยิ่งที่จะโต้ตอบกับสถานการณ์ปัญหาสังคมได้ทันท่วงที ร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิกระจกเงาไปด้วยกัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

กระจกเงา ที่สะท้อนเรื่องราว ความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม นั่นอาจคือนิยามของมูลนิธิกระจกเงา ที่เราต้องการสร้างคนและสร้างนวัตกรรม สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม

เราในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม อาทิ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต แต่ละปรากฏการณ์ที่เกิดปัญหาย่อมส่งผลกระทบของต่อเนื่องกัน เราจึงมองปัญหาแบบองค์รวม เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปควบคู่กัน

นับจากปี 2534 ถึง ปัจจุบัน เราได้เปิดหน้างานขึ้นมากมาย และปิดงานที่เนื่องจากภาระกิจฟื้นฟูหลังมีเหตุการณ์ภัยพิบัติเสร็จสิ้นแล้ว แต่นับโดยรวมเรามีหน้างานกว่า 19 โครงการ เช่น โครงการป่วยให้ยืม,ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์, โครงการผู้ป่วยข้างถนน, จ้างวานข้า (จ้างงานคนไร้บ้านโดยมูลนิธิกระจกเงา), โครงการอาสามาเยี่ยม, คลินิกกฎหมาย, ศูนย์การเรียนไร่ส้ม (มูลนิธิกระจกเงาสาขาฝาง), ศูนย์ข้อมูลคนหาย  

หลายงานหน้าเพิ่งเกิดขึ้นไม่ถึง 2 ปี เพราะสถานการณ์ปัญหาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

กองทุนมูลนิธิกระจกเงาที่จัดตั้งขึ้นกับเทใจดอทคอมจึงมีวัตถุประสงค์ 3 เรื่องใหญ่ คือ

  1. รองรับการ เพื่อให้เราทำงานแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เช่น ภัยพิบัติ
  2. สนับสนุนโครงการของกระจกเงาทั้งหมด เพื่อให้โครงการดำเนินการต่อได้
  3. สนับสนุนหน้างานเพื่อยกระดับการจ้างงานเพื่อสร้างอาชีพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิกระจกเงา

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 กองทุนมูลนิธิกระจกเงาที่จัดตั้งขึ้นกับเทใจดอทคอม จึงมีวัตถุประสงค์ 3 เรื่องใหญ่ คือ 1.รองรับการ เพื่อให้เราทำงานแก้ปัญหาได้ทันถ่วงที เช่น ภัยพิบัติ 2.สนับสนุนโครงการของกระจกเงาทั้งหมด เพื่อให้โครงการดำเนินการต่อได้ 3.สนับสนุนหน้างานเพื่อยกระดับการจ้างงานเพื่อสร้างอาชีพ 1 1,000,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
100,000.00

ยอดระดมทุน
1,100,000.00

บริจาคให้
กองทุนมูลนิธิกระจกเงา

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน