โครงการอื่นๆ

วันที่รอคอยของเด็กสองฝั่งโขง

เด็กกว่า 500 ชีวิตรอคอยกิจกรรมวันเด็กมา 1 ปีเต็ม แต่ต้นปี 2560 เราไม่มีงบประมาณ ดังนั้นในวันเด็กที่ 13 มกราคม 2561 อยากชวนทุกคนมาสร้างยิ้มปันสุขให้เด็กๆ 5 หมู่บ้านริมฝั่งโขงทั้งไทยและลาว

ระยะเวลาโครงการ 13-14 มกราคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ดำเนินโครงการ หมู่บ้านตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ยอดบริจาคขณะนี้

5,020 Baht

เป้าหมาย

35,000 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 14%
30 วัน จำนวนผู้บริจาค 2

วันนี้คือ...วันที่เด็กต่างรอคอย

วันนี้คือ...วันที่เด็กจะได้เล่นเต็มที่

วันนี้คือ...วันที่เด็กจะได้กินอิ่ม

วันนี้คือ...วันที่เด็กจะได้แสดงออกความในใจ

วันนี้คือ วันเด็ก 

ต้นปี 2560 เด็กสองฝั่งโขงไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะงบประมาณและกำลังในการทำงานไม่พร้อม

วันที่ 13 มกราคม 2561 ชาวบ้านในนามเครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี จึงต้องการจัดงานให้เด็กกว่า 500 ชีวิตเพื่อให้งานวันเด็กสองฝั่งโขงจัดขึ้นเกือบทุกปีที่หมู่บ้านตามุย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างความสุข ความรู้ และมิตรภาพแก่เด็กๆ ในหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ห่างไกลทั้งประเทศไทยและลาว ได้จัดขึ้นจริง


 เราหวังว่าจะได้จัดวันเด็กให้พวกเขาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้คำขวัญของปีนี้ที่ว่า “เอิ้นหมู่ ชวนเสี่ยวมาเที่ยวโขง” โดยจะมีเด็กๆ และผู้ปกครองเข้าร่วม 500 คนจาก 5 หมู่บ้าน คือ บ้านบะไห ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม บ้านตามุย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม บ้านสุระ แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว บ้านดอนกุ่ม แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว และบ้านคำตื้อ แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว


โดยกิจกรรมที่จะทำ มีดังต่อไปนี้

 1. การเล่นเกมส์และสันทนาการ
 2. การแสดงของเด็กๆ
 3. การมอบของรางวัลและอุปกรณ์การเรียนการสอน
 4. กิจกรรมบอกรักแม่น้ำโขง "แต้มฝันแบ่งปันโขง" วาดภาพร่วมกัน
 5. ผูกแขนเอิ้นขวัญผูกเสี่ยวสองฝั่งโขง
 6. การให้บริการแก่เด็ก เช่น การตัดผม ตรวจสุขภาพ


นอกจากนั้นในวันที่ 14 ม.ค. 61 เรายังจะมีการเดินทางไปทอดผ้าป่าอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านดอนกุ่ม เมืองชนะสมบูรณ์ สปป.ลาวอีกด้วย

ทางสมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขงหนึ่งในองค์กรที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชาวบ้าน จะนำเงินบริจาคทั้งหมดโอนต่อเข้าบัญชีของเครือข่ายชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านบริหารจัดการเองอย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วม และสามารถบริจาคสิ่งของ ขนม อาหาร อุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า และของใช้ต่างๆ โดยส่งไปยัง นายไว ป้องพิมพ์ 63 ม. 4 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 342220

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชุมชาวบ้านวางแผนเตรียมงาน
 2. ประสานงานและนัดหมายกับ โรงเรียนและชาวบ้านในฝั่งประเทศลาว พี่เลี้ยงและผู้ที่จะเข้าร่วมจากภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. นัดประชุมและอบรมพี่เลี้ยงวันเด็กและผู้ช่วยงานจากภายนอกอื่นๆ
 4. จัดเตรียมสถานที่ ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ และเตรียมงานด้านอื่นๆ
 5. ดำเนินการจัดงานวันเด็ก
 6. ประชุมสรุปงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

ติดตามความคืบหน้าได้ที่

 1. Facebook: ฮักนะตามุย https://www.facebook.com/hugnatamui/
 2. Facebook: สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง (mci) https://www.facebook.com/mekongcom
 3. Website mci http://www.mekongci.org/index.php/youth/youth-and-river

ประโยชน์ของโครงการ

 1. สร้างความสุข ความรู้ ความฝัน และบริการสุขภาพให้กับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกล
 2. สร้างความสุขใจให้กับผู้ให้ผู้แบ่งปัน
 3. สร้างความสัมพันธ์อันดีของชุมชนสองฝั่งโขงระหว่างไทย-ลาว
 4. เผยแพร่ให้คนภายนอกได้รับรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนริมฝั่งโขง

สมาชิกภายในทีม

 1. ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น ผู้อำนวยการสมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีพื้นที่ทำงานที่หมู่บ้านตามุยในด้านเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำโขง การอนุรักษ์แม่น้ำโขง และงานวิจัย
  ข้อมูลติดต่อ : 49/4 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  อีเมล mci@mekongci.org website: http://www.mekongci.org
 2. คำปิ่น อักษร  ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี และสื่ออิสระ ซึ่งไปทำงานร่วมกับชาวบ้านที่บ้านตามุยมากว่า 8 ปีในเรื่องการอนุรักษ์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และคนไร้สัญชาติ
  ข้อมูลติดต่อ : 63 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 3. นารี สังทอง ชาวบ้านหมู่บ้านตามุย 
 4. ไว ป้องพิมพ์  ชาวบ้านหมู่บ้านตามุย 
 5. อริตา รัชธานี  เจ้าหน้าที่ภาคสนามสมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง ปฏิบัติงานเรื่องเยาวชน การอนุรักษ์ การผลิตสื่อชุมชน และงานวิจัยร่วมกับชาวบ้านที่หมู่บ้านตามุย 

ภาคี

 • เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี
 • กลุ่มเยาวชนเด็กไทยฮิมโขง
 • สมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค

รายการ

จำนวน

จำนวนเงิน (บาท)

1.ค่าน้ำมันเรือและรถยนต์ เพื่อการเดินทางเข้าร่วมงานของเด็กๆและชาวบ้านจากทั้งฝั่งไทยและลาว5 ลำ/คัน5,000
2.ค่าอาหาร ขนม และน้ำหวานสำหรับเด็กๆและชาวบ้าน ในวันงาน500 คน35,000
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ และเครื่องใช้ในงาน เช่น สี กระดาษ ลวด ฯลฯ
3,000
4.ซื้ออุปกรณ์การเรียนและของเล่นแจกเด็ก เช่น สมุด ดินสอ ลูกบอล ฯลฯ
7,000
รวมทั้งสิ้น

50,000

ระดมทุนผ่านเทใจ 35,000 บาท

บริจาคให้
วันที่รอคอยของเด็กสองฝั่งโขง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน