project เทคโนโลยี

กองทุนนวัตกรรมเพื่อวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาไวรัสโควิด19 และไวรัสอื่นๆในอนาคต

กองทุนเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีไอเดียที่จะทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด19 หรือไวรัสตัวอื่นๆในอนาคตได้มีเงินทุนในการริเริ่มค้นคว้า 5 อันดับแรกจะได้รับเงินทีมละ 200,000 บาทไปพัฒนานวัตกรรม

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

230,533 บาท

เป้าหมาย

1,100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 21%
27 วัน จำนวนผู้บริจาค 42

เนื่องจากสถานการ์ไวรัสร้ายโควิด19 ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมาย และอุปกรณ์ที่ไว้ป้องกันมีราคาสูงมาก จนทำให้โรงพยาบาลและผู้ป่วยไม่สามารถที่จะซื้อได้อย่างพอเพียง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยมีแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือ บุคลการที่มีความสามารถและเป็นนวัตรกรของประเทศไทย แต่การที่จะเริ่มวิจัยเทคโนโลยีการแพทย์ ต้องอาศัยเงินทุนในการริเริ่ม ซึ่งกองทุนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศไทย ได้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด19 และตัวอื่นๆในอนาคต

กองทุนนี้เริ่มต้นจากความคิดของ รศ.นพ. ปรัญญา สากิยลักษณ์ ศัลยแพทย์ หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาตร์ รพ.ศิริราช และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโควิด คนหนึ่งของประเทศไทย ที่มีผลงานทางวิชาการ และเพื่อนๆที่เป็นวิศวกร จาก บริษัทชื่อดัง ที่เห็นถึงปัญหาของนวัตกร และพร้อมที่จะเป็นแรงผลักดันในการคิดค้นและวิจับ โดยมี แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บ.กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด เป็นคนที่ผลักดันและเป็นคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนให้กับแต่ละนวัตกรที่เสนอโครงการมา

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

กองทุนจะให้การสนับสนุนจำนวน 5 โครงการๆละไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในค้นคว้าและวิจัย โดยกองทุนมีระยะเวลาดังต่อไปนี้
  1. เปิดให้นวัตกรเสนอโครงการ 1 พ.ค.63 – 31 ต.ค.63
  2. ทีมนำเสนอโปรเจค ทุกๆวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่ เดือน พ.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะสนับสนุนครบ 5 โครงการ
  3. ประกาศทีมสนับสนุนทุกๆวันที่ 5 ของเดือนตั้งแต่ มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ระดมได้*

ประโยชน์ของโครงการ

ประเทศไทยจะได้ 5 โครงการสำหรับเทคโนโลยีการแพทย์ที่สู้ภัยกับไวรัสโควิด19 และตัวอื่นๆในอนาคต

สมาชิกภายในทีม

1. แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บ.กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ประธานกรรมการ

2. รศ.นพ. ปรัญญา สากิยลักษณ์ ศัลยแพทย์ หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาตร์ รพ.ศิริราช FB: Pranya Sakiyalak

3. นพ สิชน ลือฤทธิพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม Value Driven Care unit สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ 

4.รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

5. กัมปนาท วิมลโนท Head of Investment and Strategic Partnership บ.กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด เลขาคณะกรรมการ kampanat.vi@gmail.com

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.เงินสนับสนุนการทำนวัตกรรม51,000,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

100,000
รวม
1,100,000


บริจาคให้
กองทุนนวัตกรรมเพื่อวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาไวรัสโควิด19 และไวรัสอื่นๆในอนาคต

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน