โครงการเทคโนโลยี

อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาเพื่อผู้ป่วยอัมพาต

*ระดมทุนเครื่องแรกให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติสำเร็จแล้วเราเปิดระดมทุนจัดซื้อเครื่องที่สองต่อให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์* เพราะการสื่อสารกับแพทย์สำคัญ เราจึงต้องมีนวัตกรรมที่ใช้ดวงตาในการควบคุมการสื่อสารเพื่อช่วยผู้ป่วยอัมพาตและกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ยอดบริจาคขณะนี้

312,030 บาท

เป้าหมาย

396,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 79%
7 วัน จำนวนผู้บริจาค 271

ความคืบหน้าโครงการ

มอบ “Senze Version 5” อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาสำหรับผู้ป่วย แก่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

20 มีนาคม 2018

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ เทใจ - TaejaiDotcom มอบ “Senze Version 5” อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาสำหรับผู้ป่วยที่สื่อสารลำบาก 1 เครื่อง มูลค่า 240,000 บาท แก่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยทางผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้รับมอบ


โดยโครงการนี้ เป็นการระดมทุนบริจาค จากประชาชนทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ taejai.com ซึ่งถือเป็นความสำเร็จเครื่องแรก และตอนนี้ได้เปิดระดมทุนบริจาคเครื่องที่ 2 เพื่อมอบให้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทางทีมงานอุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาเพื่อผู้ป่วยอัมพาต ขอขอบพระคุณคนไทยที่ร่วมบริจาคทุกท่าน ทำให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี และขอบคุณแทนผู้ป่วยทุกราย ที่จะได้ใช้เครื่องมือ SenzE ในการสื่อสาร ช่วยให้คนเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่อย่างมีความหวังอีกครั้งหนึ่ง

และในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทางบริษัทได้เข้ามาฝึกสอนการใช้เครื่อง Senze ณ แผนกกิจกรรมบำบัด ประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งได้ความสนใจจาก เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์เป็นจำนวนมาก


ทุกท่านยังสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งมอบ Senze อีก 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ที่ https://taejai.com/th/d/meditech/


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

 6.5 ล้านคนต่อปี คือตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยโรคอัมพาตทั่วโลก 
ปี 2559 คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคอัมพาต 25,000 คน, มีผู้ป่วยสะสมประมาณ 500,000 คน
รอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยอัมพาตเพิ่มขึ้น 2.45 เท่า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
(ข้อมูลจากขององค์การอัมพาตโลก: WSO)

ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต และ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ส่วนใหญ่จะไม่สามารถสื่อสารได้ทั้งการพูด และเขียน ทั้งที่สมองยังรับรู้เหมือนคนปกติ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ทำให้ผู้ดูแล ญาติ หรือแพทย์ ไม่สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการได้ ซึ่งนอกจากจะต้องทนทุกข์ ทรมานจากโรคที่เกิดขึ้นแล้ว ยังส่งผลเสียทำให้สุขภาพจิตของผู้ป่วยย่ำแย่ลงอย่างมาก

ด้วยเทคโนโลยีระบบติดตามดวงตา (Eye Controlled System) ที่ใช้งานร่วมกับซอฟท์แวร์ภาษาไทยเครื่องแรกของโลก พัฒนาด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ (Image Processing) โดยใช้กล้องความละเอียดสูง (HD Camera) และ Infrared Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวของดวงตา ผู้ป่วยจะใช้การมองค้างในตำแหน่งที่ต้องการ 2 วินาที แทนการออกคำสั่งเสมือนการกด enter หรือคลิ๊กเมาส์ เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ โดยผู้ป่วยสามารถเลือกเมนูที่ต้องการจะสื่อสาร บนหน้าเมนูหลัก ได้แก่ ความรู้สึก อาการ ความต้องการ อาหาร/เครื่องดื่ม กิจกรรม และความบันเทิง นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังสามารถพิมพ์ข้อความ บนเมนู คีย์บอร์ดสนทนา ที่รองรับถึง 17 ภาษา พร้อมระบบการแปลภาษาอัตโนมัติ อีกทั้งมีระบบช่วยเดาคำศัพท์ และระบบสนทนากับผู้ดูแล (Live Chat) แบบโต้ตอบกันได้อีกด้วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับแพทย์ ญาติ และผู้ดูแลได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 
โครงการ “นวัตกรรมเพื่อสังคม : อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตา เพื่อผู้ป่วยอัมพาต และกล้ามเนื้ออ่อนแรง” เป็นโครงการประเภท CSR ที่ต้องการผู้สนับสนุนในการบริจาคอุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาสำหรับผู้ป่วยที่สื่อสารลำบากให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์ SenzE จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ในรพ.เป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาต กล้ามเนื้อ อ่อนแรง และผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ (ICU) ที่สื่อสารลำบาก สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความหวังอีกครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด จะเป็นผู้ผลิต และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ SenzE Version 4 ให้แก่ 2 โรงพยาบาลประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

2.บริษัทประสานงานกับโรงพยาบาลเข้าไปสาธิตติดตั้งและ อบรมการใช้งานอุปกรณ์แก่บุคลากรของโรงพยาบาล และผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และการบำรุง ดูแลรักษาแบบ Onsite Service ซึ่งรวมถึงการ Upgrade Software และ Application ใหม่ ให้แก่ทางโรงพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการรับประกัน

โดยจะเปิดรับบริจาค ผ่านเว็บไซต์ www.taejai.com ในรูปแบบของ Donation based Crowd funding เพื่อซื้ออุปกรณ์ SenzE จำนวน 2 ชุด มูลค่าชุดละ 180,000 บาท (ราคาปกติชุดละ 480,000 บาท)  รวมค่าธรรมเนียมเทใจ 10% (ทาง Meditech ร่วมสนับสนุน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 396,000 บาท 

*เทใจเริ่มระดมทุนจัดซื้อเครื่องแรกให้กับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติสำเร็จแล้ว ต่อไปจะจัดซื้อให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์*

เป้าหมายของโครงการ

สามารถส่งมอบอุปกรณ์ SenzE ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง  ซึ่งควรเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ มีแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทและสมอง และมีเคสผู้ป่วยที่สื่อสารลำบาก ต้องการใช้งานจำนวนมาก ซึ่งได้แก่ โรงเรียน แพทย์ และโรงพยาบาลศูนย์ที่มีเคสผู้ป่วยเฉพาะทางด้านนี้จำนวนมาก ซึ่งในครั้งนี้จะมอบให้กับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เพื่อบริจาคอุปกรณ์ SenzE เวอร์ชั่น 5 : อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตา สำหรับผู้ป่วยที่สื่อสารลำบาก ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐบาล 2 แห่ง แห่งละ 1 ชุด เพื่อไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยที่สื่อสารลำบาก อาทิ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง บาดเจ็บกระดูกสันหลัง และผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้
  2. เพื่อช่วยให้แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแล และนักกายภาพบำบัด สามารถสื่อสาร และวินิจฉัยอาการผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อส่งเสริมให้คนไทย ได้สามารถใช้ประโยชน์ และเข้าถึงเทคโนโลยี และอุปกรณ์ด้านซอฟท์แวร์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพิงการนำเข้าเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ

สมาชิกในทีม

นายเคนตะ มูรามัทสุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่ 182 หมู่บ้านตะวันรุ่ง 7 ถ.ลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท์ 02-933-5560 , 06-4181-4017 โทรสาร 02-933-6490
Email : kenta@meditechsolution.com URL : www.meditechsolution.com
Facebook : https://www.facebook.com/mysenze/

ภาคี

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติมอบ “Senze Version 5” อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาสำหรับผู้ป่วย แก่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

20 มีนาคม 2018

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ เทใจ - TaejaiDotcom มอบ “Senze Version 5” อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาสำหรับผู้ป่วยที่สื่อสารลำบาก 1 เครื่อง มูลค่า 240,000 บาท แก่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยทางผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้รับมอบ


โดยโครงการนี้ เป็นการระดมทุนบริจาค จากประชาชนทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ taejai.com ซึ่งถือเป็นความสำเร็จเครื่องแรก และตอนนี้ได้เปิดระดมทุนบริจาคเครื่องที่ 2 เพื่อมอบให้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทางทีมงานอุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาเพื่อผู้ป่วยอัมพาต ขอขอบพระคุณคนไทยที่ร่วมบริจาคทุกท่าน ทำให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี และขอบคุณแทนผู้ป่วยทุกราย ที่จะได้ใช้เครื่องมือ SenzE ในการสื่อสาร ช่วยให้คนเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่อย่างมีความหวังอีกครั้งหนึ่ง

และในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทางบริษัทได้เข้ามาฝึกสอนการใช้เครื่อง Senze ณ แผนกกิจกรรมบำบัด ประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งได้ความสนใจจาก เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์เป็นจำนวนมาก


ทุกท่านยังสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งมอบ Senze อีก 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ที่ https://taejai.com/th/d/meditech/


แผนการใช้เงิน


รายการ

ราคาจำนวนรวมเป็นเงิน (บาท)
1.อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตา180,0002360,000
2.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%

36,000

รวมเป็นเงิน

*เทใจเริ่มระดมทุน 1 โรงพยาบาลก่อน หากสำเร็จจะระดมทุนให้อีกโรงพยาบาลต่อไป*396,000


บริจาคให้
อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาเพื่อผู้ป่วยอัมพาต

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน