project เด็กและเยาวชน

Mask to School ระดมทุนซื้อหน้ากากผ้า ให้น้องที่ขาดแคลน

มูลนิธิพุทธรักษาขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ “Mask to School” ระดมทุนซื้อหน้ากากผ้ารับเปิดเทอมวิถีใหม่ ให้น้องที่ขาดแคลนจำนวน 3,300 คน ใน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ‎(จ.อ่างทอง โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา จ.ราชบุรี และ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม จ.สุพรรณบุรี

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน

ยอดบริจาคขณะนี้

29,180 บาท

เป้าหมาย

185,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 16%
21 วัน จำนวนผู้บริจาค 42
ยังมีน้องๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถซื้อหน้ากากผ้าที่ได้คุณภาพไว้ใช้เองได้แม้แต่ชิ้นเดียว แล้วพวกเขาจะไปโรงเรียนได้อย่างไร 

เพื่อให้น้องที่ขาดโอกาสมีหน้ากากสำหรับป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนเนื่องในช่วงเปิดเทอมกำลังจะมาถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

จึงจัดทำโครงการ ระดมทุนซื้อหน้ากากผ้า ให้น้องที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ ซึ่งมีทั้งโรงเรียนสำหรับเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ และโรงเรียนประจำ ที่เด็กๆ ควรมีหน้ากากผ้าไว้สับเปลี่ยนในการใช้เป็นประจำทุกวัน โดยมูลนิธิพุทธรักษาได้คัดเลือกโรงเรียนภายในเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือที่กำลังขาดแคลนหน้ากากผ้าออกมาทั้งหมด 5 รายชื่อ มีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 3,300 คน


เงินบริจาคของท่านจะนำไปสมทบทุนจัดหาหน้ากากผ้ามอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์คนละ 2 ชิ้น จำนวน 3,300 คน ใน 5 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.สระแก้ว จำนวนนักเรียน 1300 คน
 2. โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จ.อ่างทอง จำนวนนักเรียน 400 คน
 3. โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ‎(วัดโบสถ์วรดิตถ์อุปถัมภ์) จ.อ่างทอง จำนวนนักเรียน 500 คน
 4. โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา จ.ราชบุรี จำนวนนักเรียน 1000 คน เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วน สำหรับเด็กผู้หญิงที่ขาดโอกาสและยากจนจากทั่วประเทศและในพื้นที่
 5. โรงเรียนวัดท่ากุ่ม จ.สุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในกลุ่มที่ขาดโอกาสในพื้นที่

อนึ่งสำหรับ 3 โรงเรียนแรกเป็นโรงเรียนประจำที่เปิดโอกาสให้กับกลุ่มเด็กขาดโอกาสและยากจนจากทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กๆ จากภาคเหนือของประเทศไทย เด็กชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมทั้งเด็กยากจนบางส่วนในพื้นที่

**ทุกๆ ยอดบริจาคครบ 600 บาท จะได้รับหนังสือ New Heart New World Kids โลกใบใหม่ในมือเล็กๆ ฉบับพรีเมียม มูลค่า 600 บาท จำนวน 1 เล่ม**


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. รวบรวมข้อมูลในเครือข่ายมูลนิธิพุทธรักษา
 2. ระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ
 3. นำเงินบริจาคที่ได้ไปสั่งผลิตหน้ากากผ้า ตามจำนวนนักเรียนที่ขาดแคลน
 4. ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากผ้าตามโรงเรียนต่างๆ
 5. เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลโครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

 • นักเรียนที่ขาดแคลนจะได้รับหน้ากากผ้าสำหรับใส่ไปโรงเรียน เพื่อป้องกันโควิด-19

สมาชิกภายในทีม

น.ส.ฉันทนา สนานคุณ ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป มูลนิธิพุทธรักษา

น.ส.นภัสร์ชนันท์ ศรีนวลดี ฝ่ายสื่อสารเพื่อสังคม มูลนิธิพุทธรักษา 

เจ้าของโครงการ


ภาคี

เครือข่ายผู้ให้ The Givers Networkไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.หน้ากากผ้ามัสลิน แบบ 3D 3 ชั้น ใส่แผ่นกรองได้ ซักใช้ซ้ำได้ จำนวน 3,300 ชิ้น185,000
รวม

185,000


ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

บริจาคให้
Mask to School ระดมทุนซื้อหน้ากากผ้า ให้น้องที่ขาดแคลน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน