project โควิด-19 เด็กและเยาวชน

Mask to School ระดมทุนซื้อหน้ากากผ้า ให้น้องที่ขาดแคลน

มูลนิธิพุทธรักษาขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ “Mask to School” ระดมทุนซื้อหน้ากากผ้ารับเปิดเทอมวิถีใหม่ ให้น้องที่ขาดแคลนจำนวน 3,300 คน ใน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ‎(จ.อ่างทอง โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา จ.ราชบุรี และ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม จ.สุพรรณบุรี

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน

ยอดบริจาคขณะนี้

37,820 บาท

เป้าหมาย

37,820 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 50

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ Mask to school

21 กรกฎาคม 2020

จากเป้าหมายของโครงการเดิมที่ต้องการมอบหน้ากากผ้าให้เด็ก 3,300 ชิ้น 5 โรงเรียน แต่ในระหว่างที่เปิดระดมทุนมีผู้ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการจากภายนอกเพิ่ม ทำให้โครงการสำเร็จและสามารถผลิตได้จำนวนหน้ากากผ้าเกินเป้าหมายมากถึง 9,540 ชิ้น ทำให้โครงการสามารถขยายโรงเรียนที่ช่วยได้เพิ่มอีก 4 โรงเรียนค่ะ สรุปเงินระดมทุนที่ได้รับทั้งหมด 276,332.38 บาท แบ่งเป็นจากเทใจ 37,820 บาท และผู้สนับสนุนใจดีจากภายนอก 204,474.38 บาท ตอนนี้ทางโครงการกำลังดำเนินการผลิตหน้ากากอยู่ โดยจะแจกให้เด็กได้ 4,770 คน คนละ 2 ชิ้นค่ะ

รายชื่อโรงเรียนที่จะนำหน้ากากผ้าไปแจก มีดังนี้

โรงเรียนหมายเหตุ
1. โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา (จ.ราชบุรี)
2.โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) (จ.อ่างทอง)
3.โรงเรียนบางเสด็จวิทยา (จ.อ่างทอง)
4.โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ (จ.อ่างทอง)
5.โรงเรียนวัดท่ากุ่ม (จ.สุพรรณบุรี)
6.โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ (จ.อ่างทอง)โรงเรียนเพิ่มเติม
7.โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม (จ.ชลบุรี) โรงเรียนเพิ่มเติม
8.โรงเรียนวัดทุ่งเหียง (จ.ชลบุรี)โรงเรียนเพิ่มเติม
9.โรงเรียน ตชด. 16 แห่งโรงเรียนเพิ่มเติม

หากผลิตเสร็จและทำการส่งมอบจะนำภาพมาฝากอีกครั้ง ขอขอบคุณผู้ใจดีทุกคนค่ะ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด
ยังมีน้องๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถซื้อหน้ากากผ้าที่ได้คุณภาพไว้ใช้เองได้แม้แต่ชิ้นเดียว แล้วพวกเขาจะไปโรงเรียนได้อย่างไร 

เพื่อให้น้องที่ขาดโอกาสมีหน้ากากสำหรับป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนเนื่องในช่วงเปิดเทอมกำลังจะมาถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

จึงจัดทำโครงการ ระดมทุนซื้อหน้ากากผ้า ให้น้องที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ ซึ่งมีทั้งโรงเรียนสำหรับเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ และโรงเรียนประจำ ที่เด็กๆ ควรมีหน้ากากผ้าไว้สับเปลี่ยนในการใช้เป็นประจำทุกวัน โดยมูลนิธิพุทธรักษาได้คัดเลือกโรงเรียนภายในเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือที่กำลังขาดแคลนหน้ากากผ้าออกมาทั้งหมด 5 รายชื่อ มีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 3,300 คน


เงินบริจาคของท่านจะนำไปสมทบทุนจัดหาหน้ากากผ้ามอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์คนละ 2 ชิ้น จำนวน 3,300 คน ใน 5 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.สระแก้ว จำนวนนักเรียน 1300 คน
 2. โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จ.อ่างทอง จำนวนนักเรียน 400 คน
 3. โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ‎(วัดโบสถ์วรดิตถ์อุปถัมภ์) จ.อ่างทอง จำนวนนักเรียน 500 คน
 4. โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา จ.ราชบุรี จำนวนนักเรียน 1000 คน เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วน สำหรับเด็กผู้หญิงที่ขาดโอกาสและยากจนจากทั่วประเทศและในพื้นที่
 5. โรงเรียนวัดท่ากุ่ม จ.สุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในกลุ่มที่ขาดโอกาสในพื้นที่

อนึ่งสำหรับ 3 โรงเรียนแรกเป็นโรงเรียนประจำที่เปิดโอกาสให้กับกลุ่มเด็กขาดโอกาสและยากจนจากทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กๆ จากภาคเหนือของประเทศไทย เด็กชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมทั้งเด็กยากจนบางส่วนในพื้นที่

**ทุกๆ ยอดบริจาคครบ 600 บาท จะได้รับหนังสือ New Heart New World Kids โลกใบใหม่ในมือเล็กๆ ฉบับพรีเมียม มูลค่า 600 บาท จำนวน 1 เล่ม**


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. รวบรวมข้อมูลในเครือข่ายมูลนิธิพุทธรักษา
 2. ระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ
 3. นำเงินบริจาคที่ได้ไปสั่งผลิตหน้ากากผ้า ตามจำนวนนักเรียนที่ขาดแคลน
 4. ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากผ้าตามโรงเรียนต่างๆ
 5. เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลโครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

 • นักเรียนที่ขาดแคลนจะได้รับหน้ากากผ้าสำหรับใส่ไปโรงเรียน เพื่อป้องกันโควิด-19

สมาชิกภายในทีม

น.ส.ฉันทนา สนานคุณ ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป มูลนิธิพุทธรักษา

น.ส.นภัสร์ชนันท์ ศรีนวลดี ฝ่ายสื่อสารเพื่อสังคม มูลนิธิพุทธรักษา 

เจ้าของโครงการ


ภาคี

เครือข่ายผู้ให้ The Givers Networkความคืบหน้าโครงการ Mask to school

21 กรกฎาคม 2020

จากเป้าหมายของโครงการเดิมที่ต้องการมอบหน้ากากผ้าให้เด็ก 3,300 ชิ้น 5 โรงเรียน แต่ในระหว่างที่เปิดระดมทุนมีผู้ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการจากภายนอกเพิ่ม ทำให้โครงการสำเร็จและสามารถผลิตได้จำนวนหน้ากากผ้าเกินเป้าหมายมากถึง 9,540 ชิ้น ทำให้โครงการสามารถขยายโรงเรียนที่ช่วยได้เพิ่มอีก 4 โรงเรียนค่ะ สรุปเงินระดมทุนที่ได้รับทั้งหมด 276,332.38 บาท แบ่งเป็นจากเทใจ 37,820 บาท และผู้สนับสนุนใจดีจากภายนอก 204,474.38 บาท ตอนนี้ทางโครงการกำลังดำเนินการผลิตหน้ากากอยู่ โดยจะแจกให้เด็กได้ 4,770 คน คนละ 2 ชิ้นค่ะ

รายชื่อโรงเรียนที่จะนำหน้ากากผ้าไปแจก มีดังนี้

โรงเรียนหมายเหตุ
1. โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา (จ.ราชบุรี)
2.โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) (จ.อ่างทอง)
3.โรงเรียนบางเสด็จวิทยา (จ.อ่างทอง)
4.โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ (จ.อ่างทอง)
5.โรงเรียนวัดท่ากุ่ม (จ.สุพรรณบุรี)
6.โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ (จ.อ่างทอง)โรงเรียนเพิ่มเติม
7.โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม (จ.ชลบุรี) โรงเรียนเพิ่มเติม
8.โรงเรียนวัดทุ่งเหียง (จ.ชลบุรี)โรงเรียนเพิ่มเติม
9.โรงเรียน ตชด. 16 แห่งโรงเรียนเพิ่มเติม

หากผลิตเสร็จและทำการส่งมอบจะนำภาพมาฝากอีกครั้ง ขอขอบคุณผู้ใจดีทุกคนค่ะ

แผนการใช้เงิน


รายการบาท

1.หน้ากากผ้ามัสลิน แบบ 3D 3 ชั้น ใส่แผ่นกรองได้ ซักใช้ซ้ำได้ จำนวน 3,300 ชิ้น

อนึ่งมีผู้ใจดีสมทบโครงการ 204,474.38 บาท จึงทำให้ได้หน้ากาก 9,540 ชิ้น โดยจำนวนต่อชิ้นๆละ 25 บาท

185,000
รวม

185,000


ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)