project เด็กและเยาวชน

ช่วยชีวิตเด็กและเยาวชนไทยหลายล้านคนผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาออนไลน์ Lovecarestation.com

“เลิฟแคร์สเตชัน“เป็นโครงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะแก่วัยรุ่นในทุกมิติ โดยเฉพาะในเรื่องที่พวกเขาอาจไม่สามารถปรึกษาคนรอบตัวได้ เช่น การท้องไม่พร้อม การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความหลากหลายทางเพศ ความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว การโดนรังแกในโรงเรียน สุขภาพจิต ฯลฯ โดยมีนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ให้คำปรึกษา ทำให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงคำปรึกษาที่ถูกต้องได้ง่าย สบายใจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาได้จริง

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. 2567 ถึง 31 พ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

27,558 บาท

เป้าหมาย

1,155,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 2%
13 วัน จำนวนผู้บริจาค 43

“เลิฟแคร์สเตชัน“เป็นโครงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะแก่วัยรุ่นในทุกมิติ โดยเฉพาะในเรื่องที่พวกเขาอาจไม่สามารถปรึกษาคนรอบตัวได้ เช่น การท้องไม่พร้อม การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความหลากหลายทางเพศ ความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว การโดนรังแกในโรงเรียน สุขภาพจิต ฯลฯ โดยมีนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ให้คำปรึกษา ทำให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงคำปรึกษาที่ถูกต้องได้ง่าย สบายใจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาได้จริง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบัน วัยรุ่นไทย (อายุ 10-25 ปี) ประสบปัญหาด้านสุขภาวะมากมายหลายด้าน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต แต่เมื่อพบปัญหาแล้ว วัยรุ่นจำนวนมากมักเลือกแก้ปัญหาด้วยตนเอง เนื่องจากปัญหาบางอย่างเป็นเรื่องที่พวกเขารู้สึกไม่สบายใจหรืออับอายที่จะปรึกษาคนรอบตัวหรือแพทย์ ส่งผลให้ปัญหานั้นๆ ไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันเวลา หรือถูกแก้ไขแบบผิดวิธี ก่อให้เกิดเป็นปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

ปัญหาการท้องไม่พร้อม ซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องจากการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนที่ไม่ตอบโจทย์วัยรุ่น เป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่พวกเขาไม่กล้านำไปปรึกษาครอบครัวหรือครู และพยายามรีบหาทางออกด้วยตัวเองให้เร็วที่สุดและมีคนรู้น้อยที่สุด หลายคนจึงเลือกที่จะทำแท้งผิดกฎหมายซึ่งมีอันตรายถึงชีวิต ขณะที่บางคนไม่สามารถทำแท้งได้ทันเวลาและต้องตั้งครรภ์ต่อ เด็กที่เกิดมาก็อาจมีปัญหาสุขภาพ รวมถึงเสี่ยงที่จะถูกเลี้ยงดูแบบไม่มีคุณภาพ กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหาสังคมในวงกว้างอีกหลายเรื่องตามมาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการให้คำปรึกษาและบริการด้านสุขภาวะของภาครัฐเองก็ยังมีช่องโหว่อยู่มาก และตามไม่ทันความต้องการของวัยรุ่นยุคใหม่ เช่น เวลาทำการของสถานพยาบาลที่ไม่เอื้ออำนวยต่อวัยรุ่น จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ทัศนคติของบุคลากรต่อวัยรุ่น รวมไปถึงรายละเอียดที่หลายคนอาจมองข้ามอย่างการใช้คำ เช่น กระทรวงสาธารณสุขใช้คำว่า “ยุติการตั้งครรภ์” ในขณะที่วัยรุ่นและคนทั่วไปใช้คำว่า “ทำแท้ง” เมื่อวัยรุ่นค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต จึงมักไม่เจอคำแนะนำที่เหมาะสมจากภาครัฐ

ด้วยเหตุนี้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ จึงก่อตั้ง Lovecarestation.com เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัยรุ่นที่ต้องการคำปรึกษากับนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์อย่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้ปัญหาทั้งสุขภาพกายและจิตของพวกเขาได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ถูกตัดสิน ป้องกันการแก้ปัญหาแบบผิดๆ ที่อาจขยายไปสู่การเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นของสังคม

โครงการเลิฟแคร์สเตชันดำเนินการมายาวนานกว่า 16 ปี มีผู้รับบริการไปแล้วมากกว่า 2,000,000 คน โครงการนี้ได้ช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมราว 3,000 คนต่อปี ช่วยลดการทำแท้งเถื่อนได้ลงราว 1 ใน 5 และช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิตอย่างถูกวิธีให้แก่วัยรุ่นกว่า 1,500 คนต่อปี ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

“ก้อยเป็นนักศึกษา ปวช. วัย 22 ปี และเป็นผู้พิการจากโรคสมองพิการตั้งแต่เกิด ประกอบกับครอบครัวยากจนและมีปัญหาความรุนแรง ทำให้ก้อยกดดันและมีความเครียดอย่างรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายตัวเอง ก้อยเริ่มเข้ามาปรึกษาเราตั้งแต่ปี 2564 โดยเราประสานจิตแพทย์ให้ก้อยและวางแผนการรักษาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน” – เจ้าหน้าที่โครงการเลิฟแคร์สเตชัน

แม้การดำเนินงานที่ผ่านมาจะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ เรายังมีความจำเป็นในการปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาวะในวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องจำนวนและความซับซ้อน 

ปัจจุบัน เราจึงมีแผนที่จะพัฒนาบุคคลากรเพิ่มเติม เพิ่มจำนวนนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ ดูแลรักษาระบบและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย เพิ่มเนื้อหาที่ตอบโจทย์ปัญหาวัยรุ่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของผู้ที่เคยรับบริการและทุกคนที่สนใจ ซึ่งทั้งหมดจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

มูลนิธิแพธทูเฮลท์จึงขอชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการร่วมแก้ปัญหาสุขภาวะของพวกเขาอย่างเข้าใจ เข้าถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งท่านไม่ได้ช่วยแค่ให้โครงการของเราดำเนินการต่อไปได้เท่านั้น แต่ท่านยังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องเด็กและเยาวชน หยิบยื่นคุณภาพชีวิตที่ดี ให้พวกเขาได้มีโอกาสเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคมไทยของเราอย่างยั่งยืนต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 Lovecarestation.com ให้บริการผ่านเว็บไซต์, Facebook Messenger และ Line OA ของโครงการด้วย โดยบริการของเราประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

  1. Real-time Consulting: บริการแช็ตรูมแบบเรียลไทม์ที่เปิดให้วัยรุ่นสามารถปรึกษากับนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตของวัยรุ่น เปิดให้บริการตั้งแต่ 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนของทุกวัน
  2. Q&A: บริการถามปัญหาคาใจด้านสุขภาวะต่างๆ ผ่านการตั้งกระทู้คำถาม โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญของเลิฟแคร์สเตชั่นเป็นผู้เข้าไปให้คำตอบที่ถูกต้องเหมาะสม
  3. Patient Transfer: บริการติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาลให้กับวัยรุ่นที่ต้องการการความช่วยเหลือ รวมถึงติดตามผู้รับบริการจนถึงสถานพยาบาล โดยจะเป็นสถานพยาบาลที่มีความเป็นมิตรและเข้าใจปัญหาสุขภาวะของวัยรุ่นเป็นอย่างดี 
  4. Truth News!: บริการให้ข้อมูลด้านสุขภาวะวัยรุ่นที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ผ่านการคัดกรองโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ผ่านเนื้อหาที่ตรงไปตรงมาและเข้าใจง่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวภาวนา เหวียนระวี ผู้อำนวยการมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

นางสาวพรนุช สถาผลสวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

นายชยุต พ่วงมหา เลขานุการโครงการเลิฟแคร์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 การจัดทำ ให้ข้อมูลความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ และดูแลระบบที่รองรับผู้ใช้งานอย่างน้อย 450,000 คนในเวลา 5 เดือน เฉลี่ย 50,000 บาทต่อเดือน 5 เดือน 250,000.00
2 การให้บริการด้านสุขภาวะ เช่น การให้คำปรึกษาส่วนตัว การพบนักจิตวิทยา การรักษาพยาบาล ฯลฯ อย่างน้อย 8,000 คนในเวลา 5 เดือน เฉลี่ย 100 บาทต่อคน 8,000 คน 800,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,050,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
105,000.00

ยอดระดมทุน
1,155,000.00

บริจาคให้
ช่วยชีวิตเด็กและเยาวชนไทยหลายล้านคนผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาออนไลน์ Lovecarestation.com

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน