project อื่นๆ

Local Heroes Fund

"Local Heroes Fund" จะช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย ที่ขาดทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างรายได้ในการพัฒนาชุมชมตัวเอง ด้วยการจัดตั้งกองทุนโลเคิลฮีโร่ ที่ให้ชุมชนออกแบบสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้และพัฒนาได้เอง

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ย. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

8,771 บาท

เป้าหมาย

55,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 16%
จำนวนผู้บริจาค 17

สำเร็จแล้ว

"Local Heroes Fund" จะช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย ที่ขาดทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างรายได้ในการพัฒนาชุมชมตัวเอง ด้วยการจัดตั้งกองทุนโลเคิ่ลฮีโร่ ที่ให้ชุมชนออกแบบสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้และพัฒนาได้เอง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

“ลด ละ เลิก" หลายครั้งที่เราเห็นชุมชนต่างๆ ล้มเลิมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชมของตนเอง

ทั้งที่รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็น 20% ของ GDP ของประเทศไทย และหากเพิ่มศักยภาพด้านนี้ได้ เศรษฐกิจมวลรวม และเศรษฐกิจของชาวบ้านจะดีขึ้น

ปัญหาของพวกเขาคืออะไร เพราะอะไรที่ล้มเลิก หรือขาดคนหน้าใหม่เข้ามาทำงาน???

 Local alike ออกสำรวจความคิดเห็นพบว่า 

พวกเขาขาดทักษะที่จำเป็น และไม่รู้จะไปเพิ่มการพัฒนาเรื่องนี้จากที่ไหน 

หลายแห่งมีโปรแกรมเพิ่มศักยภาพ แต่โปรแกรมเหล่านั้นกลับไม่ตรงกับสิ่งที่พวกเขาต้องการเรียนรู้ 

เป้าหมายการพัฒนาขององค์กรให้ทุน กับคนทำงานไม่ตรงกัน

จะดีกว่าไหม หากเราจะมีทุนพัฒนาศักยภาพที่พวกเขาต้องการได้

วันนี้ Local alike จึงมานำเสนอไอเดียว “Local Heroes Fund” นั่นก็คือการให้ทุนสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพตามที่เขาต้องการอย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพวกให้มากขึ้น

กระบวนการทำงานของเรา

1.ทางชุมชนนำเสนอโปรแกรมที่ต้องการจะเรียนรู้ โดยสามารถเลือกสรรเรื่องที่อยากลง เลือกสถาบันที่จะเรียนด้วย และนำเสนอว่าสิ่งนี้จะแก้ปัญหาของพวกเราได้อย่างไร

2.Local alike พิจารณาข้อเสนอจากชุมชมโดยดูจาก

 2.1 ความตั้งใจต่อเรื่องที่การเรียนรู้

 2.2 เริ่มหรือทำการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอยู่

 2.3 มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 

 2.4 สามารถนำความรู้ที่ต้องการเรียนมาต่อยอดในการทำการท่องเที่ยวชุมชน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนท้องถิ่นที่ทั่วประเทศ ที่ต้องการโอกาสในการพัฒนาทักษะ 

2.ชุมชนท้องถิ่นที่ขอรับทุน ต้องส่งโครงการที่ต้องการพัฒนาทักษะ และการพัฒนาชุมชน ตามเป้าที่พวกเขาตั้งใจ และอธิบายว่าความสามารถใหม่เหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้ชุมชนของพวกเขาดีขึ้นได้อย่างไร

3.กระบวนการคัดเลือก

4.ประกาศผล

5.เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ

6.รายงานผลลัพท์ที่ได้เรียนรู้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อรธีรา รัตนทายะ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มทักษะของผู้นำในด้านต่างๆ ในชุมชน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 30,000.00
2 ค่าใช้จ่ายที่จะสนับสนุนในการไปทัศนศึกษาพื้นที่จริงสำหรับชุมขนที่ได้รับเลือก รวมถึงค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 20,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
50,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,000.00

ยอดระดมทุน
55,000.00