project โควิด-19 เด็กและเยาวชน

มอบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้เด็ก 200 คน ใน 3 โรงเรียนขาดแคลน

จัดสรรซิมอินเตอร์เน็ตรายปีความเร็วสูง และอุปกรณ์การเรียนออนไลน์แก่นักเรียน 200 คน ใน 3โรงเรียนที่ขาดแคลน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ระยะเวลาโครงการ 03 ส.ค. 2564 ถึง 03 ต.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดปากบ่อ), แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา), ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนวัดวิเวการาม)

ยอดบริจาคขณะนี้

286,502 บาท

เป้าหมาย

553,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 52%
16 วัน จำนวนผู้บริจาค 352

จัดสรรซิมอินเตอร์เน็ตรายปีความเร็วสูง และอุปกรณ์การเรียนออนไลน์แก่นักเรียน 200 คน ใน 3โรงเรียนที่ขาดแคลน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ในช่วงโควิด นักเรียนจำเป็นต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ครอบครัวของนักเรียนจำนวนมากเองก็ประสบปัญหาทางการเงิน ไม่มีกำลังทรัพย์จ่ายเงินค่าอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ อย่าง โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ทำให้เด็ก ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลายเสียโอกาสในการเรียนมาร่วมปี แม้กลุ่มครูจะพยายามปรับการสอนให้มีกิจกรรม offline มากขึ้น และจัดกลุ่มให้เด็กบ้านใกล้กันแบ่งอุปกรณ์เรียนด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือ ก็ยังไม่เพียงพอความต้องการ โครงการมอบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้โรงเรียนขาดแคลนจึงมีเป้าหมายเพื่อจัดสรรซิมอินเตอร์เน็ตรายปีความเร็วสูง และอุปกรณ์การเรียนออนไลน์แกโรงเรียนที่ขาดแคลน เมื่อไม่นานมานี้ทีมวิจัยจัดการประชุมแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย และพบว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนรัฐจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนออนไลนื หรือแม้แต่internet (https://web.facebook.com/1456393235/videos/541456933644902/)


การระดุมครั้งนี้จะช่วยให้โรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดแคลนในวิกฤตโควิดเข้าถึงการศึกษาออนไลน์ได้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการจัดหา Internet sim card รายปี และแท็บเล็ต ให้กับน้อง ๆ ที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนขยายโอกาส ในทุกระดับการศึกษา เพื่อทำให้น้องๆเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 


เราจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครูใหญ่แต่ละโรงเรียน เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนกลุ่มนี้ให้เข้าถึงการศึกษาได้ต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. เมื่อได้รับเงินบริจาค จะจัดสรร internet sim card รายปี และอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ที่จำเป็นให้กับโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการความช่วยเหลือ

เบื้องต้นจะเริ่มนำร่องโครงการ จัดสรร tablet จำนวน 50 เครื่อง และ sim card จำนวน 200 ซิม กับโรงเรียนดังนี้

• โรงเรียนวัดวิเวการาม จ.สุราษฎร์ธานี 

• โรงเรียนตรอกจันทร์วิทยา กทม. 

• โรงเรียนวัดปากบ่อ กทม.


2. รายงานความคืบหน้า การจัดซื้อ-การส่งมอบ รายละเอียดของโรงเรียนที่ได้รับบริจาค บนเว็บไซต์ให้ผู้บริจาคทราบ

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย อาจารย์ ดร สวรส ธนาพรสังสุทธิ์ หรือ อาจารย์สาม ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณไปรยา อุรานุกุล เป็นco-founder กิจการเพื่อสังคมชื่อ Little Builders


ร่วมกับ

• โรงเรียนวัดวิเวการาม จ.สุราษฎร์ธานี

• โรงเรียนตรอกจันทร์วิทยา กทม.

• โรงเรียนวัดปากบ่อ กทม.ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 Internet sim card ความเร็ว70GB ต่อเดือน นาน 1ปี ราคา 1,500 - 1,890 บาทต่อชิ้น 200 278,000.00
2 Tabletรองรับ sim cardได้ มูลค่า 4,500 บาท / เครื่อง 50 225,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
503,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
50,300.00

ยอดระดมทุน
553,300.00

บริจาคให้
มอบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้เด็ก 200 คน ใน 3 โรงเรียนขาดแคลน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน