project เด็กและเยาวชน

กองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย ผ่าน แคมเปญ Limited Education

จากผลการตอบรับที่ดีมากตั้งแต่ที่พวกเราได้เปิดตัวแคมเปญ Limited Edition Education ออกไปเมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 มิ.ย. 2560 โดยเสื้อที่ระลึกแบบ ‘ชื่อของคุณ’ จำนวน 100 ตัว ได้หมดไปอย่างรวดเร็ว และยังมีความต้องการเสื้อยืดที่ระลึก Greyhound Limited Education แบบ ชื่อของคุณ อีกเป็นจำนวนมาก ...ทางทีมงานจึงได้พยายามหาหนทางในการจัดเสื้อที่ระลึกมาเพิ่มเติม และ ข่าวดี!! สำหรับผู้ที่ร่วมสนับสนุนกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย ทุกการบริจาคตั้งแต่ 550 บาท (รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์) จะได้รับเสื้อ Greyhound Limited Education แบบ “ชื่อของคุณ” ได้แล้ว!! หรือ จะเลือกรับเสื้อยืดที่ระลึกลายโลโก้ Greyhound Limited Edition Education โดยเข้าไปที่ www.limitededucation.org เพื่อเลือกแบบเสื้อที่ระลึกแบบใดแบบหนึ่ง และทีมงานจะจัดส่งให้กับทุกท่านตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม ‘ดีไซน์’ การศึกษาของประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ ปีการศึกษา 2560 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนประถมขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมขนาดกลางจำนวน 100 โรงเรียน

ยอดบริจาคขณะนี้

2,004,428 บาท

เป้าหมาย

2,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 2,125

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเสื้อ Limited Education

3 กรกฎาคม 2017

มูลนิธิยุวพัฒน์ และภาคีเครือข่ายการศึกษาขอขอขอบคุณทุกการสนับสนุนในโครงการ “กองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย” ผ่านแคมเปญ Limited Education

ซึ่งสามารถระดมทุนได้ 2,000,640 บาท จากผู้บริจาคทั้งสิ้น 2,935 คน ผ่านระบบออนไลน์ และจากบูธกิจกรรมในวันงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผลเมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายนที่ผ่านมา

สามารถติดตามข่าวสารจากเราได้ที่ www.facebook.com/yuvabadhana


สำหรับผู้ที่บริจาคขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่กำหนดและขอรับเสื้อที่ระลึก แบบชื่อของคุณ (สีขาว) หรือ แบบ Limited Education (สีดำ) สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ค้นหารายชื่อ เรียงตามตัวอักษรจากอีเมล > กด Ctrl F พิมพ์ e-mail ของท่านที่ใช้ในการลงทะเบียน > กด enter )

 1. รายชื่อผู้ที่ได้รับเสื้อที่ระลึก แบบชื่อของคุณ (สีขาว) และ แบบ Limited Education (สีดำ) โดยไม่ต้องบริจาคค่าไปรษณีย์เพิ่ม >> ตรวจสอบรายชื่อ

 2. รายชื่อผู้บริจาค จำนวน 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 หลังเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป : หากท่านต้องการรับเสื้อที่ระลึก กรุณาบริจาคเพิ่มอีก 50 บาท เพื่อเป็นค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยท่านบริจาคเพิ่มเติม ภายในวันที่ 10 กรกฏาคมนี้

  (สำหรับท่านที่บริจาคเพิ่ม 50 บาทแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคมาที่ info.limitededucation@gmail.com ) อนึ่ง หากไม่ได้รับการบริจาคเพิ่มเติมอีก 50 บาท จากท่าน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 จะถือว่า ท่านไม่ต้องการรับเสื้อที่ระลึก >> ตรวจสอบรายชื่อ

 3. รายชื่อผู้ที่บริจาคขั้นต่ำ 550 บาท ต่อการบริจาคหนึ่งครั้ง แต่ยังไม่ได้ยืนยันแบบเสื้อที่ระลึก หากท่านต้องการรับเสื้อที่ระลึก กรุณาเลือกและยืนยันแบบเสื้อที่ระลึก*ของคุณ ที่ www.LimitedEducation.org ภายในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ อนึ่ง หากไม่ได้รับการติดต่อหรือยืนยันแบบเสื้อจากท่านภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 จะถือว่า ท่านไม่ต้องการรับเสื้อที่ระลึก >> ตรวจสอบรายชื่อ

***ทั้งนี้เสื้อที่ระลึกจะทำการทยอยจัดส่งให้ทุกท่านตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ info.limitededucation@gmail.com หรือ facebook.com/yuvabadhana


ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม ‘ดีไซน์’ การศึกษาของประเทศไทย

ผ่านการสนับสนุนกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย

อ่านเพิ่มเติม »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เรื่องราว...

จากข้อมูลสถิติผลการสำรวจการอ่านออกเขียนได้ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 2558 พบว่า มีเด็กไทยกว่า 140,000 คนที่อ่านหนังสือไม่ออก และ กว่า 270,000 คนที่เขียนไม่ได้ ซึ่งนี่เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อชีวิตของพวกเขา ปัญหาไม่ได้เกิดเพราะเด็กๆ ขาดความสามารถ แต่เป็นเพราะความเหลื่อมล้ำทางโอกาส และหน้าที่ในการลดความเหลื่อมล้ำนี้ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของกระทรวงศึกษา ครูในโรงเรียน หรือเด็กๆ ที่ขาดโอกาสเท่านั้น คุณ! ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ได้

#LimitedEducaiton

GREYHOUND original ร่วมกับ 5 องค์กร ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กไทย หวังให้สังคมรับรู้และตระหนักถึงปัญหานี้ ผ่านตัวอักษรของเด็กๆ ในโรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่งในภาคกลาง ที่แม้จะอยู่ชั้นมัธยมต้นก็ยังมีปัญหาในด้านการเขียน ไม่ว่าจะเป็นคำที่เราคุ้นเคย เช่น ฉลาด ความสุข ประเทศไทย หรือแม้กระทั่งชื่อของดารา นักแสดงที่เรารู้จัก

ลายมือบนเสื้อทุกตัวเป็นลายมือจริงของน้องๆ ชั้นมัธยมต้นแห่งนั้น ซึ่งส่งต่อมาอยู่บนเสื้อ Limited Edition Education ของ GREYHOUND เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและลดปัญหาความหลื่อมล้ำนี้ด้วยกัน

เพราะการศึกษาไม่ควรถูกจำกัด  #LimitedEducation 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

เงินที่ได้รับการสนับสนุนจะนำไปสมทบในกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย มีเป้าหมายเข้าถึงเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศที่เป็นโรงเรียนประถมขยายโอกาสหรือโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง โดยมีเครื่องมือในการพัฒนาดังต่อไปนี้


ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 43 โรงเรียน และมีนักเรียนกว่า 12,000 คนที่ได้รับประโยชน์โดยตรง

งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการต่อ 1 โรงเรียน โดยมีระยะเวลาของโครงการเท่ากับ 6 ปี : ประมาณ 12,000,000 บาท/โรงเรียน (2,000,000 บาท/ปี x 6 ปี)

พื้นที่ดำเนินการ

โรงเรียนประถมขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมขนาดกลางจำนวน 100 โรงเรียน โดย ณ ปัจจุบันมี 43 โรงเรียนจาก 25 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว และมีนักเรียนกว่า 12,000 คนที่ได้รับประโยชน์โดยตรง


ประโยชน์ของโครงการ

จะมีเยาวชนขาดโอกาสประมาณ 30,000 คน จาก 100 โรงเรียน ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย

งบประมาณที่ต้องการ 

ตลอดทั้งโครงการ สำหรับการพัฒนา 100 โรงเรียน = ประมาณ 1,200,000,000 บาท

โดยสำหรับแคมเปญ Limited Edition Education นี้ ต้องการระดมทุน 2,000,000 บาท เพื่อการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2560

การบริจาค

สนับสนุนขั้นต่ำ 499 บาท ผู้บริจาคจะได้รับเสื้อ #LimitedEducation สำหรับ 100 ท่านแรก
(สามารถมารับเสื้อได้ที่งาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล ในวันที่ 10 – 11 มิ.ย. 60 เซ็นทรัลเวิลด์)

สนใจบริจาคเพิ่มเติม

 • 1,200 บาท ส่งน้องเรียนได้ 2 เดือน
 • 1,200 บาท เป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กมัธยมในชนบทได้ 60 มื้อ
 • 1,200 บาท น้องได้เรียนในห้องเรียนดิจิทัล 1 เทอม

แผนที่และที่อยู่ของโครงการ

Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล ลาน Eden ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560

ภาคี


เครือข่ายการศึกษา

 • มูลนิธิยุวพัฒน์
 • มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
 • เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 • a-chieve
 • เอ็ดวิงส์

ผู้ร่วมพัฒนากองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย

 • สถาบัน Change Ventures
 • สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และ โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

สนับสนุนแคมเปญ Limited Edition Education โดย

 • GREYHOUND original

 • SCB และ มูลนิธิสยามกัมมาจล

รายชื่อ 100 ท่านแรกที่บริจาคออนไลน์และที่ได้รับเสื้อที่ระลึก Greyhound Limited Education

6 มิถุนายน 2017

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม ”ดีไซน์” การศึกษาของประเทศไทย โดยการบริจาคและสนับสนุนเสื้อ Greyhound Limited Education 

ทั้งนี้ 100 ท่านแรกที่บริจาคขั้นต่ำตั้งแต่ 499 บาทผ่านทางระบบออนไลน์มาแล้ว จะได้รับเสื้อที่ระลึกพิเศษเป็น “ชื่อคุณ” โดยทางทีมงานจะจัดส่งตามช่องทางที่ท่านเลือกไว้ ได้แก่

 1. ปิยพัทธ์ ปฏิโภคสุทธิ์
 2. kopong@xcon.co.th
 3. ศุจิรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 4. piyarungz@gmail.com
 5. เอก แก้วโมรา
 6. sasipat_n@yahoo.com
 7. กนธิชา พุทธรักษา
 8. วิชัย ศุภกรกมล
 9. ยศพิมล จรัสวิมล
 10. ฬิฌฌา ตันติศิริวัฒน์
 11. นันทินี ตันศรีสกุล
 12. ลักษมา ขวัญชื่น
 13. วรปรัชญ์ ทะรุณรัมย์
 14. danunartc@gmail.com
 15. สันติสุข คูสกุลสมศักดิ์
 16. ธนิศา กิจประเสริฐ
 17. พงษ์พันธ์ บุญแท้
 18. ชัยพล อินทุประภา
 19. ทศา เที่ยงธรรมเจริญ
 20. มงคล ลือสุวรรณกิจ
 21. นันทนิตย์ เตชะวัฒนเศรษฐ์
 22. KaAi Phu
 23. สุหัทนา ประทีปนำชัย
 24. เสริมศรี ยิ่งยงพัฒนา
 25. ชัยพล อินทุประภา
 26. วรรณรัตน์ จรูญโสภณสวัสดิ์
 27. วิไลวรรณ พลประชุม
 28. Ubolrat rujipornwasin
 29. วิทลพรรณ กิจทวีพานิชย์
 30. นายวุฒิเมศร์ สิริธีระรัตน์
 31. สมจินตนา กอบุตร
 32. ถนอมสิน ปีตวัฒนกุล
 33. ศิริรัตน์ นาคแกมทอง
 34. peerawat312@gmail.com
 35. ปัณณภัสร์ เจริญยิ่งวัฒนา
 36. zongpapon@gmail.com
 37. สิตางศุ์ สุขดำรงค์
 38. อาร์ต
 39. theenoi13@gmail.com
 40. วิวิธวินท์ เกริงกำจรกิจ
 41. f_who@hotmail.com
 42. จันทร์กลาง กันทอง
 43. ณิชชดา เธียรเชาวน์
 44. วริน อภิชนรัตนกร
 45. พลอยแก้ว นาคะเกศ
 46. นัยนา พานิชอัตรา
 47. Pongsuk Hiranprueck
 48. วิชุดา รังสาคร
 49. คีริศวร์ อธิภูวเวโรจน์
 50. กิ่งกาญจน์ จันทร์สกาวรัตน์
 51. wannapap@hotmail.com
 52. Rachanai Theerajetkool
 53. ดรุณี จินตะบุตร
 54. กัลยารัตน์ ผลผึ้งบุญ
 55. gooddevil40@hotmail.com
 56. กมล เมธีพิทักษ์ศิริกุล
 57. พรนภา ตันติเสรีเจริญ
 58. สุพินดา เจริญดี
 59. ปัทมา สัมพันธมิตร
 60. วีรยา แก้ววิเชียร
 61. thatwan@gmail.com
 62. สุธิณี เพ็งมูล
 63. จุฬาลักษณ์ ฐิติปัญญาทรัพย์
 64. ปวีณา สโมสร
 65. ปฐมกานต์ บุญจิตร
 66. เมธาวี ทาเอื้อ
 67. จุฬาลักษณ์ ฐิติปัญญาทรัพย์
 68. พรรณราย ทวีโชติกิจเจริญ
 69. ก้อย คิดชอบ
 70. พรทิพย์ ปัชโชติกาญจน์
 71. สุพัฒน์พงค์ ถนอมทรัพย์
 72. กัลยา ชำนาญพล
 73. Nat Thirasuttakorn
 74. พิสุทธิ์ ตราชูโต
 75. กชกมล อนันตกฤตยาธร
 76. Suparerk Angkawattanawit
 77. สาวิตรี ชัยชวลิต
 78. นัจนันท์ ทองลอย
 79. kunyaratpladisai@gmail.com (หมายเลขการบริจาค 20170605048932)
 80. kunyaratpladisai@gmail.com (หมายเลขการบริจาค 20170605069046)
 81. กัญญานันท์ ลิ้มรุ่งเรือง
 82. ปาณิศา วีระวุฒิ
 83. bank_mee@hotmail.com
 84. ณัฐวุฒิ กันทาทำ
 85. บุษกร ตรีโชติ
 86. นภัสสร ตื่มสูงเนิน
 87. สุรพัชร พันทรัพย์กุล
 88. วนัชพร อ้นปันส์
 89. สิริมา นิลละออ
 90. ศุภราภรณ์ ทวนน้อย
 91. Thanan Juanpanich
 92. ชญานิน นิติวรางกูร
 93. ปุณฑริกา นฤภัย
 94. kunyaratpladisai@gmail.com (หมายเลขการบริจาค 20170605699334)
 95. สุคนธา นิลหยก
 96. วนัชพร อ้นปันส์
 97. kunyaratpladisai@gmail.com (หมายเลขการบริจาค 20170605884160)
 98. Racheal T Bundi
 99. น.ส.วศินี ทนพลกรัง
 100. ชนิตสิรี ไกรฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/yuvabadhana/

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเสื้อ Limited Education

3 กรกฎาคม 2017

มูลนิธิยุวพัฒน์ และภาคีเครือข่ายการศึกษาขอขอขอบคุณทุกการสนับสนุนในโครงการ “กองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย” ผ่านแคมเปญ Limited Education

ซึ่งสามารถระดมทุนได้ 2,000,640 บาท จากผู้บริจาคทั้งสิ้น 2,935 คน ผ่านระบบออนไลน์ และจากบูธกิจกรรมในวันงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผลเมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายนที่ผ่านมา

สามารถติดตามข่าวสารจากเราได้ที่ www.facebook.com/yuvabadhana


สำหรับผู้ที่บริจาคขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่กำหนดและขอรับเสื้อที่ระลึก แบบชื่อของคุณ (สีขาว) หรือ แบบ Limited Education (สีดำ) สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ค้นหารายชื่อ เรียงตามตัวอักษรจากอีเมล > กด Ctrl F พิมพ์ e-mail ของท่านที่ใช้ในการลงทะเบียน > กด enter )

 1. รายชื่อผู้ที่ได้รับเสื้อที่ระลึก แบบชื่อของคุณ (สีขาว) และ แบบ Limited Education (สีดำ) โดยไม่ต้องบริจาคค่าไปรษณีย์เพิ่ม >> ตรวจสอบรายชื่อ

 2. รายชื่อผู้บริจาค จำนวน 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 หลังเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป : หากท่านต้องการรับเสื้อที่ระลึก กรุณาบริจาคเพิ่มอีก 50 บาท เพื่อเป็นค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยท่านบริจาคเพิ่มเติม ภายในวันที่ 10 กรกฏาคมนี้

  (สำหรับท่านที่บริจาคเพิ่ม 50 บาทแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคมาที่ info.limitededucation@gmail.com ) อนึ่ง หากไม่ได้รับการบริจาคเพิ่มเติมอีก 50 บาท จากท่าน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 จะถือว่า ท่านไม่ต้องการรับเสื้อที่ระลึก >> ตรวจสอบรายชื่อ

 3. รายชื่อผู้ที่บริจาคขั้นต่ำ 550 บาท ต่อการบริจาคหนึ่งครั้ง แต่ยังไม่ได้ยืนยันแบบเสื้อที่ระลึก หากท่านต้องการรับเสื้อที่ระลึก กรุณาเลือกและยืนยันแบบเสื้อที่ระลึก*ของคุณ ที่ www.LimitedEducation.org ภายในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ อนึ่ง หากไม่ได้รับการติดต่อหรือยืนยันแบบเสื้อจากท่านภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 จะถือว่า ท่านไม่ต้องการรับเสื้อที่ระลึก >> ตรวจสอบรายชื่อ

***ทั้งนี้เสื้อที่ระลึกจะทำการทยอยจัดส่งให้ทุกท่านตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ info.limitededucation@gmail.com หรือ facebook.com/yuvabadhana


ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม ‘ดีไซน์’ การศึกษาของประเทศไทย

ผ่านการสนับสนุนกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย

แผนการใช้เงินบริจาค

รายการจำนวนโรงเรียนงบประมาณ (บาท)
พัฒนาเยาวชนขาดโอกาสกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการในปีการศึกษา 2560
- มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายบุคคล ชั้น ม.1 - ม.6 หรือเทียบเท่า
- ห้องเรียนดิจิทัลวิชาวิทย์ - คณิต ชั้น ม.1 - ม.3
- ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสอนในชั้น ม.1 - ม.3
- แนะแนวอาชีพเพื่อเยาวชน สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 หรือ ม.3
12,000,000

รวม2,000,000

หมายเหตุ : โดยสำหรับแคมเปญ Limited Education นี้ ต้องการระดมทุน 2,000,000 บาท เพื่อการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2560

งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการต่อ 1 โรงเรียน

รายการระยะเวลา (ปี)งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการต่อ 1 โรงเรียน612,000,000


ตลอดทั้งโครงการ งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการพัฒนา 100 โรงเรียน

รายการจำนวนโรงเรียนงบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการ1001,200,000,000


{