project เด็กและเยาวชน

Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ 2566

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2566 ด้วยการมอบทุนการศึกษา ให้เด็กกำพร้าจังหวัดชายแดนใต้  (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) เพื่อให้พวกเขากลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนในการสร้างสันติภาพและก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 20 ม.ค. 2566 ถึง 01 มิ.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

ยอดบริจาคขณะนี้

271,600 บาท

เป้าหมาย

2,269,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 12%
94 วัน จำนวนผู้บริจาค 34

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2566 ด้วยการมอบทุนการศึกษา ให้เด็กกำพร้าจังหวัดชายแดนใต้  (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) เพื่อให้พวกเขากลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนในการสร้างสันติภาพและก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นต่อไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บางคนคนกว่าจะผ่านช่วงเวลาที่แสนโหดร้ายต้องใช้เวลายาวนานกว่า 8-10 ปี การสูญเสียทำให้ภายในใจเต็มไปด้วยความแค้น เด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่ถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการก่อความรุนแรงอย่างไม่รู้จบ 

เด็กเหล่านี้ต้องเข้าถึงการเยียวยา การศึกษา การฟื้นฟูจิตใจ เพื่อให้รู้สึกถึงความปลอดภัย รวมถึงกระบวนการพัฒนาศักยภาพและรู้สึกว่าตัวตนของพวกเขามีคุณค่า เมื่อช่วงเวลาผ่านไปเด็กเหล่านี้เติบโตมาอย่างไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้พัฒนาและสร้างกลไกในการฟื้นฟูเยียวยา ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมากว่า 15 ปีเพื่อให้เด็กกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนในการสร้างสันติภาพต่อไป

ปัจจุบันมีเด็กกว่า 30 คน เรียนจบได้ทำงานในสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน เช่น อาชีพครู อาชีพนักพัฒนาสังคม พยาบาล  ฯ เราไดเเห็นพัฒนาการของเด็กที่ค่อยๆเริ่มยิ้มได้ เริ่มมีเสียงหัวเราะ เริ่มเข้าสังคมได้ และกำลังเป็นมือบนที่คอยช่วยขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม มอบโอกาสให้คนอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

คุณช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้! ด้วยการมอบโอกาสทางศึกษาให้เด็กเหล่านี้ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นสำหรับการเรียนหนึ่งปีการศึกษา

2. แนะแนวอาชีพ จัดค่ายปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพวางแผนชีวิตและแนะแนวอาชีพ เพื่อปูทางให้น้องๆเชื่อมการศึกษาสู่โอกาสงาน

3. ระบบที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา มีพี่เลี้ยงประจำบ้านลูกเหรียงเพื่อเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเรียน ลงเยี่ยมติดตาม การเยียวยาจิตใจ และการใช้ชีวิตให้เด็กๆ หางานเพื่อให้เด็กๆมีรายได้พิเศษ และนำเสนอเรื่องราวชีวิตเด็กๆผ่านโซเชียล


ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(กลุ่มลูกเหรียง)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ระดับประถมศึกษา ทุนการศึกษา 22,000 บาท/คน/ปี 3 66,000.00
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนการศึกษา 28,000 บาท/คน/ปี 16 448,000.00
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนการศึกษา 33,000 บาท/คน/ปี 13 429,000.00
4 ระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา 35,000 บาท/คน/ปี 32 1,120,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
2,063,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
206,300.00

ยอดระดมทุน
2,269,300.00

บริจาคให้
Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ 2566

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน