project เด็กและเยาวชน

Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้

มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้พวกเขาข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียและความหวาดกลัว ลดความเสี่ยงในการถูกชักจูงเข้าสู่กระบวนการก่อการร้าย มีโอกาสใช้ชีวิตและเติบโตเป็นเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพในการปลูกสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่ต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

ยอดบริจาคขณะนี้

1,912,173 บาท

เป้าหมาย

2,468,400 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 77%
9 วัน จำนวนผู้บริจาค 445

มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้พวกเขาข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียและความหวาดกลัว ลดความเสี่ยงในการถูกชักจูงเข้าสู่กระบวนการก่อการร้าย มีโอกาสใช้ชีวิตและเติบโตเป็นเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพในการปลูกสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู๋ต่อไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

    เด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนึ่งคนกว่าจะผ่านช่วงเวลาที่แสนโหดร้ายของความรู้สึก การสูญเสีย ต้องใช้เวลายาวนานกว่า 8-10 ปี ซึ่งหมายถึงการทำให้เด็กคนหนึ่งหลุดพ้นจากความรู้สึกหวาดกลัว ที่ในใจเต็มไปด้วยความแค้น เมื่อเติบโตขึ้นมีความเสี่ยง ถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการก่อความรุนแรงอย่างไม่รู้จบ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง แน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนเพื่อทำงานกับเด็กไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้เด็กเข้าถึง การเยียวยา การศึกษา การทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัย ทำให้เด็กมีทักษะจำเป็น ที่สำคัญทำให้เด็กๆสามารถอยู่ในสังคมที่สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและรู้สึกตัวตนมีคุณค่า เมื่อช่วงเวลาผ่านไปเด็กเหล่านี้เติบโตมาอย่างไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเติบโตและสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

กรณีตัวอย่างที่ได้รับการดูแลจากกลุ่มลูกเหรียง

    สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จากประสบการณ์การทำงานมายาวนานกว่า 19 ปีและทำงานให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กมายาวนานกว่า 10 ปีเห็นการเติบโตของเด็กทุกคนเห็นความสำเร็จของเด็กที่เรียนจบไปแล้วกว่า 26 คน เห็นพัฒนาการของเด็กที่ค่อยๆเริ่มยิ้มได้ เริ่มมีเสียงหัวเราะ เริ่มเข้าสังคมได้ เช่น

    ฟาต๊ะ เป็นสมาชิกเด็กทุนลูกเหรียงเมื่ออายุ 15 ปี เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนุ่มน้อยที่ใฝ่ฝันอยากเรียนสูงๆ เพื่ออนาคตที่ต้องดูแลครอบครัว แต่ความฝันในวัยเด็กที่ก็ได้จางหายไปพร้อมกับ เสาหลักของครอบครัว ความรุนแรงในพื้นที่ได้พรากผู้ปกครอง ทำให้ฟาต๊ะเหลือยายที่ดูแล น้องฟาต๊ะได้มาอยู่บ้านลูกเหรียง ทำให้น้องฟาตะได้สู่กระบวนการเยียวยาพัฒนาศักยภาพ จนหนุ่มน้อยได้เติบโตได้เลือกเส้นทางการศึกษา ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นแกนนำ ในมหาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน มีโอกาสอบคัดเลือกเข้าร่วมนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ปีนี้น้องฟาต๊ะได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โอกาสของเด็กคนหนึ่ง ย่อมมาจากโอกาสที่ทุกคนหยิบยื่น เมล็ดพันธุ์สันติภาพอีก 1 เม็ดที่มาจากการสนับสนุนของทุกคน

    น้องดาด้า เป็นน้องอีกคนที่ความหลากหลายทางเพศที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่รู้จะเลือกเส้นทางเดินในอนาคตต่อไปอย่างไร เมื่อได้เข้ามาเป็นเด็กทุนลูกเหรียง ปีนี้เป็นปี ที่ 6 ที่น้องดาด้าได้เข้าร่วมกระบวนการต่างๆจนได้เจอเส้นทางชีวิต เริ่มที่จะเรียนรู้ที่อยากทำอาหาร ทำให้น้องดาด้า ได้เลือกเรียนสายอาชีพ แผนกอาหารและโภชนาการ ได้พัฒนาศักยภาพต่างๆฝึกฝน ได้เกิดทักษะชีวิต และได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันการทำอาหารระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศการสร้างนวัตกรรมทางสังคม ชื่อว่า ‘Local Chef’s to Peace Project ภายใต้โครงการ Youth Co : Lab Thailand 2019 ได้ไปเรียนรู้การทำอาหารและจัดงานร่วมกับเชฟดังๆ และได้ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Stem Chef Academy จนประสบความสำเร็จในด้านอาหาร ความภาคภูมิใจของเด็กคนหนึ่ง ที่ใช้ทักษะ ศักยภาพและความสามารถที่ตัวเองได้รับโอกาส มาช่วยเหลือคนในชุมชน ได้ถูกเชิญเป็นวิทยากรยกระดับอาหารท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่ม มีอาชีพ และพัฒนาสังคมต่อไป

    จึงเป็นความต่อเนื่องที่อยากให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กๆเพื่อให้เด็กๆมีโอกาสทางการศึกษา เยียวยาจิตใจ และสร้างรากฐานอนาคตการทำงาน โดยการให้ทุนการศึกษาควบคู่ไปกับระบบที่ปรึกษาแนะแนวอาชีพ มีตัวตน มีอาชีพ มีรายได้และเอื้อต่อเด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานในพื้นที่ จากมือล่างกลายเป็นมือบน และการสร้างสันติภาพในพื้นที่ต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. จัดค่ายปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพวางแผนชีวิตและแนะแนวอาชีพ เพื่อปูทางให้น้องๆเชื่อมการศึกษาสู่โอกาสงาน

2. ให้ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นสำหรับการเรียนหนึ่งปีการศึกษา

3. ให้คำปรึกษา ลงเยี่ยมติดตาม และเยียวยาจิตใจและการใช้ชีวิตเด็กๆ และนำเสนอเรื่องราวชีวิตเด็กๆผ่านโซเชียล


ผู้รับผิดชอบโครงการ


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 9 ทุน ทุนละ 22,000 บาท 9 ทุน 198,000.00
2 ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 14 ทุน ทุนละ 28,000 บาท 14 ทุน 392,000.00
3 ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช 13 ทุน ทุนละ 33,000 บาท 13 ทุน 429,000.00
4 ทุนการศึกษาระดับมัธยมอุดมศึกษา หรือ ปวส 35 ทุน ทุนละ 35,000 บาท 35 ทุน 1,225,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
2,244,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
224,400.00

ยอดระดมทุน
2,468,400.00

บริจาคให้
Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน