project เด็กและเยาวชน

Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้

มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้พวกเขาข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียและความหวาดกลัว ลดความเสี่ยงในการถูกชักจูงเข้าสู่กระบวนการก่อการร้าย มีโอกาสใช้ชีวิตและเติบโตเป็นเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพในการปลูกสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่ต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

ยอดบริจาคขณะนี้

2,557,300 บาท

เป้าหมาย

2,468,400 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 104%
จำนวนผู้บริจาค 575

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบทุนการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน 102 คน

16 พฤศจิกายน 2022

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ พัฒนาศักยภาพและมอบทุนการศึกษา “เด็กทุนลูกเหรียง” ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 23-24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ) ที่อยู่ภายใต้โครงการ “เด็กทุนลูกเหรียง” จำนวน 102 คน มี 2 กิจกรรมที่เกิดขึ้น ต่อไปนี้

1. เป็นกิจกรรมค่ายที่รวมตัวเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาที่อยู่ภายใต้ “เด็กทุนลูกเหรียง” ภายในกิจกรรม มีการให้ความรู้และทักษะต่างๆ และมีกระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อฝึกให้เด็กๆได้มีทักษะ และได้เห็นศักยภาพภายในตัวเอง ให้ผู้เข้าร่วม ได้กลับมาอยู่กับตัวเอง ให้ได้กลับมาสังเกต พฤติกรรมเนื้อตัวร่างกายตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และประเมินศักยภาพตัวเอง ทำให้เด็กๆได้ตระหนักคุณค่าของตัวเอง ว่าตัวเองมีจุดเด่น จุดด้อยอะไร และเราจะพัฒนาจุดด้อยเหล่านั้นให้เป็นจุดเปลี่ยนอย่างไร โดยมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มคอยสังเกตและแลกเปลี่ยนเติมเต็มซึ่งกันและกัน และนำข้อมูลนั้นมาสร้างสถานการณ์ประกอบ ให้เด็กๆในค่ายนำเสนอวิธีการ กระบวนการ หรือทักษะอะไรที่ให้สถานการณ์ เหตุการณ์นั้นผ่านไปได้ด้วยดี และไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ทำให้กิจกรรมเหล่าได้ความเป้นตัวตน ความเป็นผู้นำ า กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ มีความโอมอ้อมอารี ทัศนคติดี และพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง และยังเห็นศักยภาพของภาวะการเป็นผู้นำอีกด้วย

 2. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยยอดบริจาคที่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีผ่านการระดมทุนทางเว็บไซท์เทใจดอทคอม ภายใต้โครงการ Life Rero ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ เด็กและเยาวชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สามารถมีพลังกาย พลังใจในการก้าวผ่านในช่วงร้ายๆของชีวิต มีทุนการศึกษาได้เรียนหนังสือ ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาการคัน เด็กและคนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเติบโตด้วยทัศนคติที่ดี มีพลังกาย พลังใจในการก้าวผ่านในช่วงร้ายๆของชีวิต และพัฒนาการการเรียนดีขึ้น ได้เติบโตเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม สามารถอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างมีความสุข และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเกิดในอนาคตต่อไป

ความประทับใจจากเด็กๆที่ได้รับทุนการศึกษา


สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวสุวิตา สุบรรณน้อย ชื่อเล่น น้องแพรวา
กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ขอกราบขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่หนู หนูดีใจที่ได้เรียนต่ออีกปี หนูก็จะจบมัธยมปลายแล้วค่ะ
ครอบครัวหนูและตัวหนูเองมีความหวังที่จะได้เรียนต่อ และมีความมุ่งมั่นทำความฝันของหนูที่อยากจะเป็นครู เพราะหนูเชื่อว่าการศึกษาจะทำให้เราหลุดพ้นจากความยากลำบากที่เป็นอยู่ และสามารถเป็นเกราะป้องกันตัวเองให้หลุดจากความยากลำบากในอนาคตได้ค่ะ และหนูจะตั้งใจเรียนควบคู่กับกิจกรรมที่หนูชอบ คือการร้องเพลง ต่อไปให้ดีที่สุดค่ะ
หนูขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เติมเต็มการศึกษา และความฝันของหนูให้ได้เรียนจบมัธยมในปีนี้ค่ะ


สวัสดีครับ ผมชื่อนายภานุวัฒน์ แก้วคนตรง
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาดุริยางศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผมขอขอบคุณพี่ๆผู้ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษา ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ผมได้รับทุนการศึกษา ทำให้ผมได้เรียนต่อ ได้ทำความฝันมาครึ่งทางของชีวิตมหาลัย ในระหว่างทางที่เดินทำตามความฝันทำให้ผมได้พบเจอมีชีวิตใหม่ สังคมใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และได้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำ สิ่งเหล่านี้ได้มาเพราะโอกาสจากพี่ๆทุกท่าน ผมจะพยายามพัฒนาความสามารถของตนเองทางด้านดนตรีที่มีอยู่ให้ได้ดีที่สุด และนำความรู้ที่ได้นำไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมบ้านเกิดต่อไป


สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวซูรีนา ศรีหาวงค์ ชื่อเล่นอัสมะ อายุ 21ปี
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีฝันอยากจะเรียนให้จบในระดับปริญญาตรี อยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และตอนนี้หนูเดินตามฝันมาได้เกินครึ่งทางแล้ว อีกแค่ 1 ปี ความฝันที่หนูใฝ่ฝันมาทั้งชีวิตจะเป็นจริงแล้วค่ะ หนูขอขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษา และโอกาสให้หนูได้เรียนได้มีใช้ ขอบคุณที่เป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของหนู ทุนการศึกษาที่ท่านบริจาค ทำให้หนูได้เรียนต่อ มีอุปกรณ์การเรียนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ ขอบคุณที่สานฝันหนูให้กลายเป็นจริง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

ภาพประกอบ 

สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมฝึกทักษะการสังเกต การฟัง

กระบวนการประเมินเนื้อตัวร่างการของตนเอง

กิจกรรมฟังด้วยหัวใจ ฟังอย่างลึกซึ่ง

กิจกรรมกีฬา เฮฮา ความสัมพันธ์ พี่น้องชาวลูกเหรียง

สร้างกระบวนการทำงานเป็น บทบาทหน้าที่ และการสร้างภาวการณ์เป็นผู้นำ

ผู้สนับสนุนการศึกษาส่งแรงใจและสร้างบันดาลใจ ให้กับเด็ก

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องเด็กทุน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้พวกเขาข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียและความหวาดกลัว ลดความเสี่ยงในการถูกชักจูงเข้าสู่กระบวนการก่อการร้าย มีโอกาสใช้ชีวิตและเติบโตเป็นเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพในการปลูกสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู๋ต่อไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

    เด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนึ่งคนกว่าจะผ่านช่วงเวลาที่แสนโหดร้ายของความรู้สึก การสูญเสีย ต้องใช้เวลายาวนานกว่า 8-10 ปี ซึ่งหมายถึงการทำให้เด็กคนหนึ่งหลุดพ้นจากความรู้สึกหวาดกลัว ที่ในใจเต็มไปด้วยความแค้น เมื่อเติบโตขึ้นมีความเสี่ยง ถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการก่อความรุนแรงอย่างไม่รู้จบ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง แน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนเพื่อทำงานกับเด็กไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้เด็กเข้าถึง การเยียวยา การศึกษา การทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัย ทำให้เด็กมีทักษะจำเป็น ที่สำคัญทำให้เด็กๆสามารถอยู่ในสังคมที่สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและรู้สึกตัวตนมีคุณค่า เมื่อช่วงเวลาผ่านไปเด็กเหล่านี้เติบโตมาอย่างไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเติบโตและสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

กรณีตัวอย่างที่ได้รับการดูแลจากกลุ่มลูกเหรียง

    สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จากประสบการณ์การทำงานมายาวนานกว่า 19 ปีและทำงานให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กมายาวนานกว่า 10 ปีเห็นการเติบโตของเด็กทุกคนเห็นความสำเร็จของเด็กที่เรียนจบไปแล้วกว่า 26 คน เห็นพัฒนาการของเด็กที่ค่อยๆเริ่มยิ้มได้ เริ่มมีเสียงหัวเราะ เริ่มเข้าสังคมได้ เช่น

    ฟาต๊ะ เป็นสมาชิกเด็กทุนลูกเหรียงเมื่ออายุ 15 ปี เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนุ่มน้อยที่ใฝ่ฝันอยากเรียนสูงๆ เพื่ออนาคตที่ต้องดูแลครอบครัว แต่ความฝันในวัยเด็กที่ก็ได้จางหายไปพร้อมกับ เสาหลักของครอบครัว ความรุนแรงในพื้นที่ได้พรากผู้ปกครอง ทำให้ฟาต๊ะเหลือยายที่ดูแล น้องฟาต๊ะได้มาอยู่บ้านลูกเหรียง ทำให้น้องฟาตะได้สู่กระบวนการเยียวยาพัฒนาศักยภาพ จนหนุ่มน้อยได้เติบโตได้เลือกเส้นทางการศึกษา ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นแกนนำ ในมหาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน มีโอกาสอบคัดเลือกเข้าร่วมนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ปีนี้น้องฟาต๊ะได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โอกาสของเด็กคนหนึ่ง ย่อมมาจากโอกาสที่ทุกคนหยิบยื่น เมล็ดพันธุ์สันติภาพอีก 1 เม็ดที่มาจากการสนับสนุนของทุกคน

    น้องดาด้า เป็นน้องอีกคนที่ความหลากหลายทางเพศที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่รู้จะเลือกเส้นทางเดินในอนาคตต่อไปอย่างไร เมื่อได้เข้ามาเป็นเด็กทุนลูกเหรียง ปีนี้เป็นปี ที่ 6 ที่น้องดาด้าได้เข้าร่วมกระบวนการต่างๆจนได้เจอเส้นทางชีวิต เริ่มที่จะเรียนรู้ที่อยากทำอาหาร ทำให้น้องดาด้า ได้เลือกเรียนสายอาชีพ แผนกอาหารและโภชนาการ ได้พัฒนาศักยภาพต่างๆฝึกฝน ได้เกิดทักษะชีวิต และได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันการทำอาหารระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศการสร้างนวัตกรรมทางสังคม ชื่อว่า ‘Local Chef’s to Peace Project ภายใต้โครงการ Youth Co : Lab Thailand 2019 ได้ไปเรียนรู้การทำอาหารและจัดงานร่วมกับเชฟดังๆ และได้ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Stem Chef Academy จนประสบความสำเร็จในด้านอาหาร ความภาคภูมิใจของเด็กคนหนึ่ง ที่ใช้ทักษะ ศักยภาพและความสามารถที่ตัวเองได้รับโอกาส มาช่วยเหลือคนในชุมชน ได้ถูกเชิญเป็นวิทยากรยกระดับอาหารท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่ม มีอาชีพ และพัฒนาสังคมต่อไป

    จึงเป็นความต่อเนื่องที่อยากให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กๆเพื่อให้เด็กๆมีโอกาสทางการศึกษา เยียวยาจิตใจ และสร้างรากฐานอนาคตการทำงาน โดยการให้ทุนการศึกษาควบคู่ไปกับระบบที่ปรึกษาแนะแนวอาชีพ มีตัวตน มีอาชีพ มีรายได้และเอื้อต่อเด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานในพื้นที่ จากมือล่างกลายเป็นมือบน และการสร้างสันติภาพในพื้นที่ต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. จัดค่ายปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพวางแผนชีวิตและแนะแนวอาชีพ เพื่อปูทางให้น้องๆเชื่อมการศึกษาสู่โอกาสงาน

2. ให้ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นสำหรับการเรียนหนึ่งปีการศึกษา

3. ให้คำปรึกษา ลงเยี่ยมติดตาม และเยียวยาจิตใจและการใช้ชีวิตเด็กๆ และนำเสนอเรื่องราวชีวิตเด็กๆผ่านโซเชียล


ผู้รับผิดชอบโครงการ


มอบทุนการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน 102 คน

16 พฤศจิกายน 2022

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ พัฒนาศักยภาพและมอบทุนการศึกษา “เด็กทุนลูกเหรียง” ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 23-24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ) ที่อยู่ภายใต้โครงการ “เด็กทุนลูกเหรียง” จำนวน 102 คน มี 2 กิจกรรมที่เกิดขึ้น ต่อไปนี้

1. เป็นกิจกรรมค่ายที่รวมตัวเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาที่อยู่ภายใต้ “เด็กทุนลูกเหรียง” ภายในกิจกรรม มีการให้ความรู้และทักษะต่างๆ และมีกระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อฝึกให้เด็กๆได้มีทักษะ และได้เห็นศักยภาพภายในตัวเอง ให้ผู้เข้าร่วม ได้กลับมาอยู่กับตัวเอง ให้ได้กลับมาสังเกต พฤติกรรมเนื้อตัวร่างกายตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และประเมินศักยภาพตัวเอง ทำให้เด็กๆได้ตระหนักคุณค่าของตัวเอง ว่าตัวเองมีจุดเด่น จุดด้อยอะไร และเราจะพัฒนาจุดด้อยเหล่านั้นให้เป็นจุดเปลี่ยนอย่างไร โดยมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มคอยสังเกตและแลกเปลี่ยนเติมเต็มซึ่งกันและกัน และนำข้อมูลนั้นมาสร้างสถานการณ์ประกอบ ให้เด็กๆในค่ายนำเสนอวิธีการ กระบวนการ หรือทักษะอะไรที่ให้สถานการณ์ เหตุการณ์นั้นผ่านไปได้ด้วยดี และไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ทำให้กิจกรรมเหล่าได้ความเป้นตัวตน ความเป็นผู้นำ า กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ มีความโอมอ้อมอารี ทัศนคติดี และพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง และยังเห็นศักยภาพของภาวะการเป็นผู้นำอีกด้วย

 2. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยยอดบริจาคที่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีผ่านการระดมทุนทางเว็บไซท์เทใจดอทคอม ภายใต้โครงการ Life Rero ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ เด็กและเยาวชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สามารถมีพลังกาย พลังใจในการก้าวผ่านในช่วงร้ายๆของชีวิต มีทุนการศึกษาได้เรียนหนังสือ ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาการคัน เด็กและคนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเติบโตด้วยทัศนคติที่ดี มีพลังกาย พลังใจในการก้าวผ่านในช่วงร้ายๆของชีวิต และพัฒนาการการเรียนดีขึ้น ได้เติบโตเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม สามารถอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างมีความสุข และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเกิดในอนาคตต่อไป

ความประทับใจจากเด็กๆที่ได้รับทุนการศึกษา


สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวสุวิตา สุบรรณน้อย ชื่อเล่น น้องแพรวา
กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ขอกราบขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่หนู หนูดีใจที่ได้เรียนต่ออีกปี หนูก็จะจบมัธยมปลายแล้วค่ะ
ครอบครัวหนูและตัวหนูเองมีความหวังที่จะได้เรียนต่อ และมีความมุ่งมั่นทำความฝันของหนูที่อยากจะเป็นครู เพราะหนูเชื่อว่าการศึกษาจะทำให้เราหลุดพ้นจากความยากลำบากที่เป็นอยู่ และสามารถเป็นเกราะป้องกันตัวเองให้หลุดจากความยากลำบากในอนาคตได้ค่ะ และหนูจะตั้งใจเรียนควบคู่กับกิจกรรมที่หนูชอบ คือการร้องเพลง ต่อไปให้ดีที่สุดค่ะ
หนูขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เติมเต็มการศึกษา และความฝันของหนูให้ได้เรียนจบมัธยมในปีนี้ค่ะ


สวัสดีครับ ผมชื่อนายภานุวัฒน์ แก้วคนตรง
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาดุริยางศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผมขอขอบคุณพี่ๆผู้ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษา ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ผมได้รับทุนการศึกษา ทำให้ผมได้เรียนต่อ ได้ทำความฝันมาครึ่งทางของชีวิตมหาลัย ในระหว่างทางที่เดินทำตามความฝันทำให้ผมได้พบเจอมีชีวิตใหม่ สังคมใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และได้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำ สิ่งเหล่านี้ได้มาเพราะโอกาสจากพี่ๆทุกท่าน ผมจะพยายามพัฒนาความสามารถของตนเองทางด้านดนตรีที่มีอยู่ให้ได้ดีที่สุด และนำความรู้ที่ได้นำไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมบ้านเกิดต่อไป


สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวซูรีนา ศรีหาวงค์ ชื่อเล่นอัสมะ อายุ 21ปี
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีฝันอยากจะเรียนให้จบในระดับปริญญาตรี อยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และตอนนี้หนูเดินตามฝันมาได้เกินครึ่งทางแล้ว อีกแค่ 1 ปี ความฝันที่หนูใฝ่ฝันมาทั้งชีวิตจะเป็นจริงแล้วค่ะ หนูขอขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษา และโอกาสให้หนูได้เรียนได้มีใช้ ขอบคุณที่เป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของหนู ทุนการศึกษาที่ท่านบริจาค ทำให้หนูได้เรียนต่อ มีอุปกรณ์การเรียนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ ขอบคุณที่สานฝันหนูให้กลายเป็นจริง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

ภาพประกอบ 

สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมฝึกทักษะการสังเกต การฟัง

กระบวนการประเมินเนื้อตัวร่างการของตนเอง

กิจกรรมฟังด้วยหัวใจ ฟังอย่างลึกซึ่ง

กิจกรรมกีฬา เฮฮา ความสัมพันธ์ พี่น้องชาวลูกเหรียง

สร้างกระบวนการทำงานเป็น บทบาทหน้าที่ และการสร้างภาวการณ์เป็นผู้นำ

ผู้สนับสนุนการศึกษาส่งแรงใจและสร้างบันดาลใจ ให้กับเด็ก

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องเด็กทุน

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 9 ทุน ทุนละ 22,000 บาท 9 ทุน 198,000.00
2 ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 14 ทุน ทุนละ 28,000 บาท 14 ทุน 392,000.00
3 ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช 13 ทุน ทุนละ 33,000 บาท 13 ทุน 429,000.00
4 ทุนการศึกษาระดับมัธยมอุดมศึกษา หรือ ปวส 35 ทุน ทุนละ 35,000 บาท 35 ทุน 1,225,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
2,244,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
224,400.00

ยอดระดมทุน
2,468,400.00