project เด็กและเยาวชน

Learning Space @คลองเตย

เปลี่ยนโรงฆ่าสัตว์ที่รกร้างขนาดใหญ่ ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ ใจกลางชุมชนคลองเตย เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงหมู ชุมชนคลองเตย จ.กรุงเทพฯ

ยอดบริจาคขณะนี้

165,405 บาท

เป้าหมาย

144,287 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 115%
จำนวนผู้บริจาค 48

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

Learning Space@คลองเตย สำเร็จแล้ว 35%

6 กันยายน 2019

ทีมงาน Music Sharing เด็กๆ คลองเตย และอาสาสมัคร ช่วยกันลงแรงปรับปรุงโรงหมูใจกลางชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กๆ คลองเตย ในการปรับปรุงครั้งแรกได้ช่วยกันลงแรงในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

 1. ปรับสภาพพื้นที่ เอาเศษเหล็กตามพื้นและเนินปูนเก่าออก

 2. ก่ออิฐบล็อกรอบอาคาร พื้นที่ 63 ตารางเมตร และการฉาบกำแพงทั้ง 2 ด้าน

  ออกแรงผสมปูนกันหน่อย

  ช่างก่อ และช่างโบก

 3. ทาสีกำแพงในส่วนกำแพงปูนเก่า และบางจุดของกำแพงที่ก่อขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับตัวอาคาร


 4. ทำประตูเหล็ก ปิดด้านหน้าและด้านข้างอาคาร จำนวน 3 จุด ในพื้นที่ 24 ตรม.

หลังจากการปรับปรุงอาคาร เกิดฝนตกหนัก ทำให้หลังคารั่ว และไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำการปรับปรุงหลังคาเป็นการเร่งด่วน โครงการขอเปิดระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมหลังคาให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

สิ่งที่ปรับปรุงต่อไป

 1. ซ่อมแซมหลังคา พื้นที่ 300 ตร.ม.
 2. เทพื้นใหม่ พื้นที่ 110 ตรม.
 3. ทาสี เพิ่มบริเวณที่เหลือ
 4. ปิดผนังช่วงบนด้วยตาข่ายเหล็กส่วนที่เหลือที่ต่อจากการก่ออิฐบล็อกที่ก่อ เพื่อความปลอดภัยและพื้นที่สามารถถ่ายเทอากาศได้
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด
"โรงหมู" คือโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่ในชุมชนคลองเตย ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่รกร้าง จนกลายเป็นแหล่งชุมนุมทำสิ่งผิดกฎหมายใจกลางชุมชน หรือ ที่ชาวบ้านเรียกพื้นที่แห่งนี้กันว่า "พื้นที่อันตราย"


ชุมชนคลองเตย เป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีประชากรกว่า 1.2 หมื่นครัวเรือน ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ เช่น การเงิน การประกอบอาชีพ ยาเสพติด ที่อยู่อาศัย ขยะ เป็นต้น ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งในชุมชนคลองเตย ต้องออกจากระบบการศึกษา ทำให้เด็กไม่มีวุฒิการศึกษา และขาดโอกาสในการทำงาน 

โครงการคลองเตยดีจัง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนโรงหมู ต้องการเปลี่ยนพื้นที่อันตรายแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตยได้มาเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภายใน พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต และการหาแนวทางสร้างอาชีพให้ตนเองในอนาคต รวมถึงการให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้ได้


ประโยชน์ของ Learning Space

 1. สอนดนตรี สอนศิลปะ สอนคอมพิวเตอร์ ให้กับเด็กที่สนใจในชุมชน
 2. เล่น ออกกำลังกาย ของเด็กและคนในชุมชน
 3. จัด work shop เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
 4. จัดประชุมของเด็กและคนในชุมชนในวาระต่างๆ
 5. สร้างการเรียนรู้และงานอาสาสมัครให้กับคนภายนอก

ขั้นตอนการทำงาน

ปรับปรุงพื้นที่โรงหมู(โรงฆ่าสัตว์) ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใจกลางชุมชนคลองเตย

บริจาคสิ่งของ

 • อุปกรณ์การเรียน (เครื่องเขียน สี สมุดวาดรูป หนังสือสำหรับเด็ก คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น โต๊ะทำงาน)
 • อุปกรณ์ออกแบบพื้นที่การเล่น หญ้าเทียม เบาะจิ๊กซอขนาด
 • อุปกรณ์การเล่นที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก
 • เสื้อผ้าและของใช้มือสอง

จัดส่งไปที่ : สำนักงาน Music Sharing บ้านเลขที่ 2 สุขุมวิท 62 แยก 8-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel : 098-831-9084 จืด , 092-485-9962 หนึ่ง

ทีมทำงาน


FB : Music Sharing                 FB : คลองเตยดีจัง

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

Learning Space@คลองเตย สำเร็จแล้ว 35%

6 กันยายน 2019

ทีมงาน Music Sharing เด็กๆ คลองเตย และอาสาสมัคร ช่วยกันลงแรงปรับปรุงโรงหมูใจกลางชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กๆ คลองเตย ในการปรับปรุงครั้งแรกได้ช่วยกันลงแรงในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

 1. ปรับสภาพพื้นที่ เอาเศษเหล็กตามพื้นและเนินปูนเก่าออก

 2. ก่ออิฐบล็อกรอบอาคาร พื้นที่ 63 ตารางเมตร และการฉาบกำแพงทั้ง 2 ด้าน

  ออกแรงผสมปูนกันหน่อย

  ช่างก่อ และช่างโบก

 3. ทาสีกำแพงในส่วนกำแพงปูนเก่า และบางจุดของกำแพงที่ก่อขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับตัวอาคาร


 4. ทำประตูเหล็ก ปิดด้านหน้าและด้านข้างอาคาร จำนวน 3 จุด ในพื้นที่ 24 ตรม.

หลังจากการปรับปรุงอาคาร เกิดฝนตกหนัก ทำให้หลังคารั่ว และไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำการปรับปรุงหลังคาเป็นการเร่งด่วน โครงการขอเปิดระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมหลังคาให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

สิ่งที่ปรับปรุงต่อไป

 1. ซ่อมแซมหลังคา พื้นที่ 300 ตร.ม.
 2. เทพื้นใหม่ พื้นที่ 110 ตรม.
 3. ทาสี เพิ่มบริเวณที่เหลือ
 4. ปิดผนังช่วงบนด้วยตาข่ายเหล็กส่วนที่เหลือที่ต่อจากการก่ออิฐบล็อกที่ก่อ เพื่อความปลอดภัยและพื้นที่สามารถถ่ายเทอากาศได้

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนราคาต่อหน่วย (บาท)จำนวนเงิน (บาท)
1.ค่าปูนก่ออิฐบล็อก20 ถุง711,420
2.ค่าปูนฉาบกำแพง25 ถุง701,750 
3.ค่าอิฐบล็อก1,200 ก้อน78,400
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น เกียงก่อ ถาดรองปูน ไม้ฉาบ ตัววัดระดับน้ำ ตะปู เป็นต้น 

18,000
5.ค่าสีน้ำทาภายนอก ภายใน และอุปกรณ์ทาสี

10,000
6.ค่าแรงก่อผนังอิฐบล็อก 80 ตรม.1209,600
7.ค่าแรงฉาบกำแพง80 ตรม.1008,000
8.ค่าเทพื้น110 ตรม.25027,500
9.ค่าดำเนินการเทใจ 10%8,467
รวมเป็นเงิน93,137

เนื่องจากป็นช่วงฤดูฝน ทำให้หลังคารั่วและไม่สามารถใช้งานได้ ทางโครงการต้องซ่อมแซมหลังคาเร่งด่วนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อ มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังคา ต่อไปนี้

รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวนเงิน (บาท)
1.วัสดุ เมทัลชีท ยาว 6 เมตร ในพื้นที่ 300 ตร.ม. 50 แผ่น66033,000
2. น็อต1,000 ตัว33,000
3. ค่ารื้อขนทิ้งค่าแรงมุง ค่าสิริโครน ค่าเฟชชิ่ง 

10,500
4. ค่าดำเนินการเทใจ 10%

4,650
รวมเป็นเงิน51,150