โครงการเด็กและเยาวชน

Learning Space @คลองเตย

เปลี่ยนโรงฆ่าสัตว์ที่รกร้างขนาดใหญ่ ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ ใจกลางชุมชนคลองเตย เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงหมู ชุมชนคลองเตย จ.กรุงเทพฯ

ยอดบริจาคขณะนี้

60,657 บาท

เป้าหมาย

93,137 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 65%
85 วัน จำนวนผู้บริจาค 30
"โรงหมู" คือโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่ในชุมชนคลองเตย ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่รกร้าง จนกลายเป็นแหล่งชุมนุมทำสิ่งผิดกฎหมายใจกลางชุมชน หรือ ที่ชาวบ้านเรียกพื้นที่แห่งนี้กันว่า "พื้นที่อันตราย"


ชุมชนคลองเตย เป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีประชากรกว่า 1.2 หมื่นครัวเรือน ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ เช่น การเงิน การประกอบอาชีพ ยาเสพติด ที่อยู่อาศัย ขยะ เป็นต้น ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งในชุมชนคลองเตย ต้องออกจากระบบการศึกษา ทำให้เด็กไม่มีวุฒิการศึกษา และขาดโอกาสในการทำงาน 

โครงการคลองเตยดีจัง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนโรงหมู ต้องการเปลี่ยนพื้นที่อันตรายแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตยได้มาเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภายใน พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต และการหาแนวทางสร้างอาชีพให้ตนเองในอนาคต รวมถึงการให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้ได้


ประโยชน์ของ Learning Space

  1. สอนดนตรี สอนศิลปะ สอนคอมพิวเตอร์ ให้กับเด็กที่สนใจในชุมชน
  2. เล่น ออกกำลังกาย ของเด็กและคนในชุมชน
  3. จัด work shop เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
  4. จัดประชุมของเด็กและคนในชุมชนในวาระต่างๆ
  5. สร้างการเรียนรู้และงานอาสาสมัครให้กับคนภายนอก

ขั้นตอนการทำงาน

ปรับปรุงพื้นที่โรงหมู(โรงฆ่าสัตว์) ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใจกลางชุมชนคลองเตย

บริจาคสิ่งของ

  • อุปกรณ์การเรียน (เครื่องเขียน สี สมุดวาดรูป หนังสือสำหรับเด็ก คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น โต๊ะทำงาน)
  • อุปกรณ์ออกแบบพื้นที่การเล่น หญ้าเทียม เบาะจิ๊กซอขนาด
  • อุปกรณ์การเล่นที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก
  • เสื้อผ้าและของใช้มือสอง

จัดส่งไปที่ : สำนักงาน Music Sharing บ้านเลขที่ 2 สุขุมวิท 62 แยก 8-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel : 098-831-9084 จืด , 092-485-9962 หนึ่ง

ทีมทำงาน


FB : Music Sharing                 FB : คลองเตยดีจัง

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนราคาต่อหน่วย (บาท)จำนวนเงิน (บาท)
1.ค่าปูนก่ออิฐบล็อก20 ถุง711,420
2.ค่าปูนฉาบกำแพง25 ถุง701,750 
3.ค่าอิฐบล็อก1,200 ก้อน78,400
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น เกียงก่อ ถาดรองปูน ไม้ฉาบ ตัววัดระดับน้ำ ตะปู เป็นต้น 

18,000
5.ค่าสีน้ำทาภายนอก ภายใน และอุปกรณ์ทาสี

10,000
6.ค่าแรงก่อผนังอิฐบล็อก 80 ตรม.1209,600
7.ค่าแรงฉาบกำแพง80 ตรม.1008,000
8.ค่าเทพื้น110 ตรม.25027,500
9.ค่าดำเนินการเทใจ 10%8,467
รวมเป็นเงิน93,137


บริจาคให้
Learning Space @คลองเตย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน