project กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

ต่อชีวิต มอบถุงยังชีพให้คนงานในแคมป์แรงงานย่านวัชรพล

มอบถุงยังชีพให้แคมป์แรงงานก่อสร้าง ซอยวัชรพล 4 เพื่อช่วยเหลือแรงงาน 148 ชีวิต ที่ขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภค บริโภค

ระยะเวลาโครงการ 17 ก.ค. 2564 ถึง 25 ก.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ถนนวัชรพล ซอย 4)

ยอดบริจาคขณะนี้

139,291 บาท

เป้าหมาย

131,732 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 106%
จำนวนผู้บริจาค 205

สำเร็จแล้ว

มอบถุงยังชีพให้แคมป์แรงงานก่อสร้าง ซอยวัชรพล 4 เพื่อช่วยเหลือแรงงาน 148 ชีวิต ที่ขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภค บริโภค

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

นับแต่การออกประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจากกทม. ในวันที่ 27 มิ.ย. 2564 เเคมป์คนงานทุกเขตถูกปิดเพื่อควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

แคมป์คนงาน ซอยวัชรพล 4  เป็นแคมป์ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดแคมป์จากภาครัฐโดยไม่มีแผนรองรับในการปกป้องการดำเนินชีวิตจริงๆหลังจากดำเนินการสั่งปิดแคมป์ ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐ เช่น ข้าวกล่อง เหมือนแคมป์อื่นๆ 

ในแคมป์นี้ประกอบไปด้วย ประชากร 148 ชีวิต
 • แรงงานไทย 46 คน
 • แรงงานต่างชาติ 88 คน
 • เด็ก 14 คน


ในขณะนี้ แคมป์ดังกล่าว ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร ถึงแม้ว่า ผู้ประกอบการได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ปัจจุบันกลุ่มแรงงานดังกล่าว ใช้วิธีการหาอาหารภายในบริเวณแคมป์ ทั้งเก็บผัก หรือ จับปลา เพื่อประกอบอาหารเอง กับความหวังสุดท้ายที่ว่าจะได้ออกไปทำงานกลับมามีรายได้วันต่อวันอีกครั้ง

ทางทีมงานได้สำรวจพื้นที่และความต้องการของกลุ่มแรงงานดังกล่าว จึงริเริ่มจัดการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับกลุ่มแรงงานใน แคมป์ ซอยวัชรพล 4

โดยภายในถุงยังชีพ ประกอบด้วย

 1. ข้าวสาร 1 ถุง ขนาด 5 กิโลกรัม
 2. น้ำดื่มขวดใหญ่ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 6 ขวด
 3. กระดาษชำระแบบม้วน 24 ชิ้น
 4. นมรสจืดแพ็ค 36 ชิ้น
 5. สเปรย์แอลกอฮอล์ 60 มล.
 6. สเปรย์ยากันยุง 60 มล.
 7. หอยลายทอดราดพริกแบบกระป๋อง 40 กรัม แพ็ค 10 ชิ้น
 8. ยาพาราเซตามอลแบบแผง
หมายเหตุ:     ถุงยังชีพจำนวนดังกล่าวสามารถให้กลุ่มแรงงานใช้ชีวิตภายในแคมป์ต่อไปได้ประมาณ 15 วัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของยังชีพเบื้องต้นในขณะระดมการช่วยเหลือ
 2. เตรียมประสานงานเขตในพื้นที่เพื่อเข้ามาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก
 3. สื่อสารและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าช่วยเหลือแรงงาน
 4. นำสิ่งของที่ได้จากการระดมทุนไปมอบให้ทั้งหมดเพื่อให้แรงงานแคมป์วัชรพลมีกำลังใจและได้ดำรงชีวิตอยู่ได้จริงในขณะที่ไม่มีงานและถูกสั่งปิดแคมป์

เจ้าของโครงการ

ดำเนินโครงการโดย คุณไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ เคยทำงานเพื่อสังคม ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนเร่ร่อน

ปัจจุบันกำลังอยากเข้าช่วยเหลือแคมป์คนงานที่หลุดออกจากระบบการช่วยเหลือจากภาครัฐให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในขณะที่ไม่มีงานและไม่มีเงิน

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ข้าวสารถุง 5 กิโลกรัม 148 ถุง 24,420.00
2 น้ำดื่มขวดใหญ่ แพ๊ค 6 ขวด 296 แพ๊ค 18,352.00
3 ทิชชูม้วน 24 ชิ้น 148 ชุด 17,612.00
4 นมรสจืด แพ๊ค 36 ชิ้น 14 ชุด 5,516.00
5 แอลกอฮอลเปรย์60 Ml (ขวด) 148 ชิ้น 5,772.00
6 ยากันยุงสเปรย์ 60 ml 148 ชิ้น 11,100.00
7 หอยลายทอดราดพริกกระป๋อง 40 ก. แพ็ค 10 ชิ้น 148 ชุด 34,484.00
8 ไทลินอล แผง 10 เม็ด 200 แผง 2,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
119,756.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
11,975.60

ยอดระดมทุน
131,731.60