project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

น้ำใจท่านสู่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญชวนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในการดำรงชีพ ให้มีชีวิตที่ดี สามารถอยู่ดำรงชีวิต ในการประกอบสัมมาอาชีพ และประทังชีวิตได้

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: เขตภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่), ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง (บ้านจอมแจ้ง หมู่ 4)

ยอดบริจาคขณะนี้

53,183 บาท

เป้าหมาย

162,360 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 33%
จำนวนผู้บริจาค 166

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

12 กุมภาพันธ์ 2024

ด้วยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปจำนวนมาก ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว อีกทั้งยังมีผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก และบุคคลเล่านี้ยังขาดรายได้ในการรักษาพยาบาล อีกทั้งภาระค่าใช้จ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงเครื่องกันหนาว เพราะปัญหาภัยหนาวที่กำลังจะสร้างผลกระทบต่อทางผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และทางครอบครัวของท่านเหล่านั้น จึงเป็นการเพิ่มภาระให้ครอบครัวของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงเป็นเงินจำนวนมาก และทางมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ จึงได้จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ไปมอบให้แก่ โรงเรียนที่ขาดสิ่งของเหล่านั้นอีกด้วย

ดังนั้น มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์สาธารณประโยชน์) จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ อาทิ สบู่ ยาสีฟัน แชมพู เป็นต้น เครื่องบริโภค อาทิ ข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง น้ำดื่ม เป็นต้น ในชุมชนบ้านจอมแจ้ง ชุมชนบ้านหนองไหว ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการความช่วยเหลือตามกำลังของมูลนิธิ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ตามจุดประสงค์ของมูลนิธิ และเพื่อทำให้ชุมชนและหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่เห็นถึงความลำบากและความสำคัญในการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมต่อไป

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 แม่อุ้ยนาง เข็ญด้วง อายุ 98 ปี ผู้ป่วยติดบ้าน โรคสมองเสื่อม ได้ให้การสัมภาษณ์ว่า “ รู้สึกดีใจ และขอบพระคุณในมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ที่ได้เดินทางมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มาช่วยเหลือเพื่อที่จะได้นำมาใช้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีพ และลดภาระให้ทางลูกหลาน ด้วยที่แม่อุ้ยนาง ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อหารายได้ เนื่องจากตนไม่มีเรี่ยวแรงเพราะปัญหาสุขภาพ เป็นโรคสมองเสื่อม และต้องอยู่ติดบ้าน จึงต้องอาศัยรายได้จากทางลูกหลาน ”

 แม่อุ้ยดี ใจหล้า อายุ 76 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ชราภาพ โรครูมาตอยส์ ได้ให้การสัมภาษณ์ว่า “ ตนรู้สึกดีใจที่มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เพราะตนก็ประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ และเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะโรคชรา และโรครูมาตอยส์ จึงได้มีความต้องการของใช้ยังชีพหลายๆ อย่าง รวมไปถึงยารักษาโรค จึงรู้สึกขอบคุณที่ทางมูลนิธิได้เข้ามาช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ”

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้สูงอายุบ้านจอมแจ้ง และบ้านหนองไหว64 คนผู้สูงอายุได้รับสิ่งของช่วยเหลือ การเอาใจใส่ดูแลจากคนในชุมชนและองค์กรต่างๆ
ผู้พิการและผู้ป่วยบ้านจอมแจ้ง และบ้านหนองไหว29 คนได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ และได้รับสิ่งของที่โครงการฯ ได้มอบให้ จึงมีกำลังใจพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไป
รูปภาพการดำเนินกิจกรรมอ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญชวนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในการดำรงชีพ ให้มีชีวิตที่ดี สามารถอยู่ดำรงชีวิต ในการประกอบสัมมาอาชีพ และประทังชีวิตได้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้พิจารณาเห็นความทุกข์ยาก ลำบากของสังคม สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากจน ในถิ่นทุรกันดาร ที่เดือดร้อนด้วยความเป็นอยู่ที่ลำบากต้องอดทน หาเช้ากินค่ำ ต่อสู้กับความจน ในการประกอบสัมมาอาชีพ หรือสู้กับภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในหลายพื้นที่ยังมีกลุ่มคนเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมาก และระบบหน่วยงานราชการ องค์กรยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทั่วถึง โดยเฉพาะ ประชากร สูงอายุ   ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากจน ที่ต้องประสบกับความเดือดร้อน และขาดแคลนเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ตลอดถึงยารักษาโรค เป็นต้น

ดังนั้น มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ( องค์กรสาธารณประโยชน์ ) จึงได้จัดทำโครงการ “น้ำใจท่านสู่สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ” โดยจะได้ระดมทุนไว้ในการจัดกิจกรรมให้มีการมอบเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค เบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากจน และให้กำลังใจการดำเนินชีวิตโดยมีการประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือร่วมกันระหว่างวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว และมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ โดยการกำหนดการออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการพูดคุยให้กำลังใจ (ธรรมะ) และตรวจสุขภาพร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เบื้องต้นให้แก่ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยากจน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือ “น้ำใจท่านสู่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส”

มกราคม ถึง กุมภาพันธ์  : ประชุมวางแผนการจัดทำสำรวจชุมชนโดยคณะสำรวจชุมชนจรได้ข้อสรุปการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุในตำบลน้ำบ่อหลวง บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 4 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 ครัวเรือน โดยแบ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

            1.1 กลุ่มติดสังคม เป็นผู้สูงอายุ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สุขภาพดี ไม่มีโรคเรื้อรัง  

            1.2 กลุ่มติดบ้าน  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือต้องการความช่วยเหลือบางบ้างส่วน หาเช้า กินค่ำ อยู่ภายในชุมชนนั้น

            1.3 กลุ่มติดเตียง กลุ่มนี้เป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ดูแลใกล้ชิดหรือบุตรหลานที่ดูแลผู้สูงอายุ 

มีนาคม - มิถุนายน  : เปิดระดมทุน

กรกฏาคม - สิงหาคม : สรุปโครงการ ฯ และแหล่งทุนงบประมาณในการจัดทำโครงการ “น้ำใจท่านสู่สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ” 

กันยายน : จัดซื้ออุปกรณ์อุปโภค เครื่องบริโภคและส่งมอบ

ตุลาคม - พฤศจิกายน :  ลงพื้นที่ในการดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ในการช่วยเหลือ

ธันวาคม : สรุปผลการดำเนินงานโครงการ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน ในถิ่นทุรกันดาร  เด็กด้อยโอกาสทางการดำเนินชีวิตและการศึกษา อีกทั้งครอบครัวผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

12 กุมภาพันธ์ 2024

ด้วยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปจำนวนมาก ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว อีกทั้งยังมีผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก และบุคคลเล่านี้ยังขาดรายได้ในการรักษาพยาบาล อีกทั้งภาระค่าใช้จ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงเครื่องกันหนาว เพราะปัญหาภัยหนาวที่กำลังจะสร้างผลกระทบต่อทางผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และทางครอบครัวของท่านเหล่านั้น จึงเป็นการเพิ่มภาระให้ครอบครัวของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงเป็นเงินจำนวนมาก และทางมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ จึงได้จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ไปมอบให้แก่ โรงเรียนที่ขาดสิ่งของเหล่านั้นอีกด้วย

ดังนั้น มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์สาธารณประโยชน์) จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ อาทิ สบู่ ยาสีฟัน แชมพู เป็นต้น เครื่องบริโภค อาทิ ข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง น้ำดื่ม เป็นต้น ในชุมชนบ้านจอมแจ้ง ชุมชนบ้านหนองไหว ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการความช่วยเหลือตามกำลังของมูลนิธิ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ตามจุดประสงค์ของมูลนิธิ และเพื่อทำให้ชุมชนและหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่เห็นถึงความลำบากและความสำคัญในการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมต่อไป

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 แม่อุ้ยนาง เข็ญด้วง อายุ 98 ปี ผู้ป่วยติดบ้าน โรคสมองเสื่อม ได้ให้การสัมภาษณ์ว่า “ รู้สึกดีใจ และขอบพระคุณในมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ที่ได้เดินทางมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มาช่วยเหลือเพื่อที่จะได้นำมาใช้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีพ และลดภาระให้ทางลูกหลาน ด้วยที่แม่อุ้ยนาง ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อหารายได้ เนื่องจากตนไม่มีเรี่ยวแรงเพราะปัญหาสุขภาพ เป็นโรคสมองเสื่อม และต้องอยู่ติดบ้าน จึงต้องอาศัยรายได้จากทางลูกหลาน ”

 แม่อุ้ยดี ใจหล้า อายุ 76 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ชราภาพ โรครูมาตอยส์ ได้ให้การสัมภาษณ์ว่า “ ตนรู้สึกดีใจที่มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เพราะตนก็ประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ และเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะโรคชรา และโรครูมาตอยส์ จึงได้มีความต้องการของใช้ยังชีพหลายๆ อย่าง รวมไปถึงยารักษาโรค จึงรู้สึกขอบคุณที่ทางมูลนิธิได้เข้ามาช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ”

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้สูงอายุบ้านจอมแจ้ง และบ้านหนองไหว64 คนผู้สูงอายุได้รับสิ่งของช่วยเหลือ การเอาใจใส่ดูแลจากคนในชุมชนและองค์กรต่างๆ
ผู้พิการและผู้ป่วยบ้านจอมแจ้ง และบ้านหนองไหว29 คนได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ และได้รับสิ่งของที่โครงการฯ ได้มอบให้ จึงมีกำลังใจพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไป
รูปภาพการดำเนินกิจกรรมแผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เครื่องบริโภค มาม่า 1 ลัง มี 30 ห่อ ราคา 175 บาท ปลากระป๋อง 1 แพค มี 10 กระป๋อง ราคา 174 บาท ข้าวสาร 1 ถุง 5 กิโล ราคา 175 บาท น้ำนมถั่วเหลือง แลตตาซอย 1 ลัง ราคา 330 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงินจำนวน 854 บาท/ครัวเรือน 150 ครอบครัว 128,100.00
2 ผ้าห่มนาโนกันหนาว 150 ผืน ราคาผืนละ 130 บาท 150 ครอบครัว 19,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
147,600.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
14,760.00

ยอดระดมทุน
162,360.00