project ภัยพิบัติ

กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ปากช่อง

อุทกภัยในครั้งนี้เป็นอุทกภัยที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปี ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ปากช่อง ให้มีอาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเพียงพอในการดำรงชีวิตในช่วงประสบภัย

พื้นที่ดำเนินโครงการ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ยอดบริจาคขณะนี้

45,000 บาท

เป้าหมาย

45,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 84

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ลงพื้นที่มอบของบริจาคให้ชาวปากช่อง

4 พฤศจิกายน 2020

หลังจากเปิดระดมทุนช่วง 20-25 ตุลาคม 2563 โครงการได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 45,000 บาท มีคนร่วมบริจาค 84 คน

และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ทีมแม็คโครได้นำของทั้งหมดไปส่งให้ที่ว่าการอำเภอปากช่องเรียบร้อยแล้วค่ะ


ในวันที่เราปิดระดมทุน เป็นช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมของปากช่องดีขึ้นแล้ว ระดับน้ำลด อยู่ในช่วงกำลังฟื้นฟู แต่ละครอบครัวต้องทำความสะอาดบ้าน ในชุดอุปกรณ์ยังชีพเทใจจึงเพิ่มอุปกรณ์ทำความสะอาด อย่างไม้ขัดและไม้ถูเพิ่มเข้าไปด้วย ซึ่งของที่จัดซื้อเตรียมไว้ช่วยเหลือประมาณ 75 ครอบครัว โดยของที่ซื้อทั้งหมดมี 14 รายการ ดังนี้


ขอบคุณผู้บริจาคทั้ง 84 คน ที่ร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวปากช่องค่ะ :)

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

จ.นครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากพายุ "โนอึล" จึงทำให้ลำน้ำสายหลัก และลำน้ำสาขามีปริมาณน้ำมาก และเมื่อมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่จึงทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 อำเภอ คลี่คลายแล้ว 2 อำเภอ และยังคงมีสถานการณ์รวม 9 อำเภอ ได้แก่ อ.ปากช่อง อ.ปักธงชัย อ.โชคชัย อ.สูงเนิน อ.โนนสูง อ.เมือง อ.พิมาย อ.ขามทะเลสอ และ อ.เสิงสาง (ข้อมูลวันที่ 18 ตุลาคม 2563)ระดับน้ำในเขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เกินความจุอ่าง 112 เปอร์เซ็นต์ และล้นช่องทางระบายน้ำฉุกเฉินวันละ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ขณะนี้น้ำเริ่มทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำ 12 ตำบล และระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง บางจุดระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ต้องอพยพชาวบ้านมาอยู่บนที่สูง เนื่องจากขณะนี้เขื่อนลำพระเพลิงมีปริมาณน้ำล้นเขื่อนแล้ว โดยล่าสุดมีปริมาณน้ำในเขื่อน 173 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 111% ของความจุเขื่อนทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวโคราชในหลายอำเภอ

อุทกภัยในครั้งนี้เป็นอุทกภัยที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปี ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โครงการคนไทยใจบุญ จึงร่วมกับเทใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน ด้วยการมอบของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้กับครอบครัว

เป้าหมายการช่วยเหลือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน อ.ปากช่อง ให้มีอาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเพียงพอในการดำรงชีวิตในช่วงประสบภัย

สิ่งของที่จะนำไปมอบ

สำหรับ 1 ครอบครัว งบประมาณ 600 บาท ประกอบไปด้วย

 • น้ำดื่ม
 • สบู่
 • กระดาษชำระ
 • ขนมพร้อมทาน เช่น ขนมปัง 
 • อาหารสำเร็จรูป เช่น ปลากระป๋อง อาหารซองปรุงสำเร็จ
 • ถุงดำ
 • ผ้าอนามัย
 • ไฟฉาย

**สิ่งของที่นำไปมอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในพื้นที่ หากน้ำลดระดับลงอุปกรณ์จะปรับเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. เปิดระดมทุนในเทใจช่วงวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2563
 2. เทใจจะนำเงินบริจาคที่ได้รับไปซื้อของอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัย
 3. แม็คโครสาขาปากช่องจะนำสินค้าไปส่งมอบให้ที่ว่าการอำเภอปากช่อง เพื่อกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 

เจ้าของโครงการ

คนไทยใจบุญ


ภาคี

แม็คโครลงพื้นที่มอบของบริจาคให้ชาวปากช่อง

4 พฤศจิกายน 2020

หลังจากเปิดระดมทุนช่วง 20-25 ตุลาคม 2563 โครงการได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 45,000 บาท มีคนร่วมบริจาค 84 คน

และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ทีมแม็คโครได้นำของทั้งหมดไปส่งให้ที่ว่าการอำเภอปากช่องเรียบร้อยแล้วค่ะ


ในวันที่เราปิดระดมทุน เป็นช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมของปากช่องดีขึ้นแล้ว ระดับน้ำลด อยู่ในช่วงกำลังฟื้นฟู แต่ละครอบครัวต้องทำความสะอาดบ้าน ในชุดอุปกรณ์ยังชีพเทใจจึงเพิ่มอุปกรณ์ทำความสะอาด อย่างไม้ขัดและไม้ถูเพิ่มเข้าไปด้วย ซึ่งของที่จัดซื้อเตรียมไว้ช่วยเหลือประมาณ 75 ครอบครัว โดยของที่ซื้อทั้งหมดมี 14 รายการ ดังนี้


ขอบคุณผู้บริจาคทั้ง 84 คน ที่ร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวปากช่องค่ะ :)

แผนการใช้เงิน

รายการราคาจำนวนเงิน

ถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบภัย 75 ครอบครัว ประกอบด้วย น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป ขนม ถุงดำ ผ้าอนามัย เป็นต้น 

**รายการของอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์**

600 บาท45,000 บาท
รวมทั้งหมด
45,000 บาท