โครงการอื่นๆ

กองทุนThe voice เสียงจากเราเพื่อสัตว์ยากไร้

มูลนิธิเดอะวอยซ์ ชวนคนไทยช่วยค่ารักษาหมา-แมวและสัตว์ที่ถูกทำร้าย ฉีดวัคซีนและทำหมันให้สัตว์จร พร้อมสร้างสถานดูแลสัตว์จร 

ระยะเวลาโครงการ 180 วัน พื้นที่ดำเนินโครงการ ทุกจังหวัด

ยอดบริจาคขณะนี้

195,092 บาท

เป้าหมาย

220,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 89%
จำนวนผู้บริจาค 196

สำเร็จแล้ว

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

 
30 บาท ของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นค่าอาหารหมาแมวได้ 1 วัน 1 ตัว
200 บาท ของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นวัคซีนที่จำเป็นต่อหมาแมวได้ตลอด 1 ปี
 
 
เก๋ ชลลดา เมฆราตรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเดอะวอยซ์ เล่าว่า มูลนิธินี้เกิดจากการที่เราไปลงพื้นที่ช่วงน้ำท่วมใหญ่ ทำให้สัตว์ต้องเผชิญความยากลำบากในช่วงนั้นอย่างมาก นับไม่รวมถึงถึงสัตว์ที่ถูกทำร้าย หรือ ถูกปล่อยทิ้ง มูลนิธิเดอะวอยซ์ จึงเกิดขึ้นและงานหลัก 4 ด้าน คือ 
ข้อ 1...รณรงค์ให้ผู้ที่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ดูความพร้อมของตัวเองก่อน หากไม่พร้อมไม่เลี้ยง 
ข้อ 2.เลี้ยงแล้วต้องดูแลจนกว่าสัตว์จะหมดอายุไข  สัตว์แต่ละตัวมีอายุยืนยาว ผู้เลี้ยงต้องมั่นใจว่าดูแลสัตว์จนถึงวาระสุดท้าย 
ข้อ 3.เลี้ยงแล้วต้องรับผิดชอบ โดยรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วย เพราะสัตว์ทุกตัวมีชีวิต  ไม่ใช่เลี้ยงสักพักแล้ว ไม่ชอบก็นำไปทิ้ง  อยากให้รักเขาอย่างที่เขาเป็น 
ข้อสุดท้าย เป็นข้อที่สำคัญที่เรากำลังผลักดันอยู่ คือ รณรงค์ให้เกิด พรบ.คุ้มครองสัตว์ เพราะเราเชื่อว่าหากเกิดพรบ.ดังกล่าวจะเกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยงได้ดีขึ้น
 
อาสาสมัครกว่า 10 ชีวิตมาร่วมขับเคลื่อบการทำงานกับเราแต่ละคนมาด้วยใจ ไม่มีค่าจ้างใดๆ ทั้งสิ้น เช่น หญิง สุภาวดี ศรีทัศนการ และทีมจะทำหน้าที่ในการรับเคส ตรวจสอบ ดูแล หมอติ่ง-วิไลลักษณ์ หมอโอ๊ต ณัฐกาญจน์ แกล้วเขตต์การ, ดูเรื่องการรักษาและวัคซีนที่จำเป็นต่อสัตว์ 
 
 
 
บรีฟ- วรางคณา สังข์พิชัย นิสิตสัตวแพทย์ จุฬาฯปี 6 ที่มารับหน้าที่ดูแลฝ่ายจัดกิจกรรม  บรีฟ หนึ่งในตัวแทนอาสา เสริมว่า อาสาแต่ละคนเอาความถนัดส่วนตัวมาร่วมทำงาน เราไม่ได้อยากให้มูลนิิธิต้องมาช่วยเหลือสัตว์จร หรือบาดเจ็บตลอดไป แต่ส่ิงที่เราอยากทำ คือ การให้ประเทศไทยไม่มีสัตว์จรมากกว่า  แต่เมื่อตอนนี้มีพวกเราก็พยายามช่วยกันตามกำลังและความสามารถที่มี
 
หญิง-สุภาวดี  ศรีทัศนการ หนึ่งในทีมรับเคสมูลนิธิเดอะวอยซ์ บอกว่า หญิงเริ่มมาเป็นอาสาที่มูลนิธิได้ประมาณ 1 ปีโดยคำชักชวนของหมอติ่ง เดอะวอยซ์รับเคสเยอะมาก เฉลี่ยวันละ 5 เคสด้วย  โดยแต่ละเคสมูลนิธิต้องตรวจสอบค่อนข้างเยอะว่าผู้ขอเป็นใคร เอาส่งโรงพยาบาลสัตว์ที่ไหน โรงพยาบาลสัตว์มีตัวตนหรือไม่ คุยกับหมอเจ้าของไข้ จากนั้นถึงทำความช่วยเหลือ เพราะเงินที่ได้มาคือเงินบริจาค เราก็ควรใช้อย่างคุ้มค่าและถูกต้องที่สุด
 
วันนี้เราดูแลกว่า 500ชีวิตในทุกๆเดือนและสัตว์จรที่หาบ้านไม่ได้ถาวรกว่า150ตัว ยังไม่รวมที่เราไปช่วยสัตว์ที่ถูกทำร้าย ม้าแข่งที่ปลดระวาง ช้างที่ควาญช้างพามาหากินในเมือง และลิงที่ลพบุรีอีก ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์จึงอยูที่ 500,000-600,000 บาทต่อเดือน  ซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นทุกปี  นอกจากนี้กิจกรรมเร็วๆที่นี้ที่กำลังจะมีก็คือ 22 พฤศจิกายน คือกิจกรรมทำหมันสัตว์จรที่พัทยาประมาณ 1,200 ตัว  และทำหมันสัตว์จรที่เกาะคณฑี (ชื่อเดิม เกาะปากน้ำ) 400-500 ตัว เพราะสุนัขที่เกาะจะอาสาอยู่แถบป่าชายเลน อาหารการกินไม่มี บางครั้งจึงแย่งอาหารคน ซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันหิว ขณะนี้เราจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยส่งอาหารไปก่อนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับคน จากนั้นเราจะมีทีมไปทำหมัน เพื่อให้เกิดความควบคุมอย่างถาวร
 
มูลนิธิเดอะวอยซจึงอยากตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อทำงานใน 3 ด้าน คือ
1.ค่ารักษาหมา-แมวและสัตว์ป่่วย หรือที่ถูกทำร้าย เพราะเราอยากให้ทุกชีวิตได้รับการรักษา แม้จะมีโอกาสแค่ 1 %  เราก็อยากให้โอกาสพวกเขาได้สู้ต่อ  
2.ค่าวัคซีนให้สัตว์จรต่าง ๆ  เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนไข้หัด วัคซีนลำไส้ เป็นต้น เพราะหากสัตว์ไม่รับวัคซีนเหล่านี้มีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก  
3.เราประสงค์จะสร้างสถานดูแลสัตว์จร จ.สุพรรณบุรีเพื่อใช้ดูแลสัตว์จรเพิ่มเติม  
 
เราจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันตั้งกองทุนด้วยกัน ซึ่งเราตั้งใจระดมทุน 1,000,000 บาท โดยเปิดการระดมเป็น 3 ช่วงคือ  300,000 ,500,000  และ 1,000,000 บาท เพื่อใช้ทำงานในสามข้อข้างต้น
 
นี่คือคำบอกเล่าของทีมมูลนิธิเดอะวอยซ์ ที่อยากลุกขึ้นมาทำงานเพื่อเพื่อนของเรา
ร่วมกันเชื่อมหัวใจ เปลี่ยนสังคมได้ที่นี่
 
 
 
 

ประโยชน์ของโครงการ :

1.ช่วยรักษาชีวิตหมา-แมวและสัตว์ป่่วย หรือที่ถูกทำร้าย ที่แม้จะมีโอกาสแค่ 1 %  เราก็อยากให้โอกาสพวกเขาได้สู้ต่อ  
2.ทำให้สังคมปลอดภัย และสัตว์ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ด้วยการฉีดวัคซีนให้สัตว์จรต่างๆ  เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนไข้หัด วัคซีนลำไส้ เป็นต้น
3.มีสถานพักพิงสัตว์จร

สมาชิกภายในทีม :

เก๋ ชลลดา เมฆราตรี
ก้อง- พีรพล เมฆราตรี
ปุ๊ก- นส. โชติกา  อนันต์พรพิมล
แต้ว- กานต์นภัส อัศวเฉลิมพล 
บรีฟ- วรางคณา  สังข์พิชัย
อ้อ- สุริณี ธนสมบัติสกุล
ไหม  - เนาวรัตน์ ขาวเจริญ
หญิง-สุภาวดี  ศรีทัศนการ 
หมอติ่ง-วิไลลักษณ์  แกล้วเขตต์การ
หมอโอ๊ต ณัฐกาญจน์ แกล้วเขตต์การ
นก-นิพิชฌม์ชา  คงแจ่ม 
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล