project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

"ผมเหนื่อยเหลือเกิน" น้องต้นกล้า ปอดซ้ายแฟบต้องตัดปอดทิ้ง 1 ข้าง สู้หอบหืดเรื้อรังนานกว่า 11 ปี

น้องต้นกล้า ต้องตัดปอดข้างซ้ายทิ้ง ตั้งแต่อายุ 6 ปี ทำให้หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย และทุกครั้งที่มีอาการหอบหืดกำเริบจะมีไข้สูง ชักเกร็ง ตาค้าง หรืออาจกัดลิ้นตัวเอง ล่าสุดแพทย์ตรวจพบว่าน้องต้นกล้ามีภาวะผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว แต่ด้วยน้องยังเด็กจึงทำได้เพียงติดตามอาการให้ยากินและรอจนกว่าน้องต้นกล้าจะอายุ 13 ปี จึงจะดำเนินการตรวจเช็คด้วยการให้กลืนกล้องเพื่อทำการรักษาต่อไป เราจึงขอระดมทุนพาน้องไปหาหมอ

ระยะเวลาโครงการ 05 เม.ย. 2566 ถึง 05 พ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

85,673 บาท

เป้าหมาย

80,113 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 107%
จำนวนผู้บริจาค 182

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

“น้องต้นกล้า” เข้ารับการรักษาอาการหอบหืดที่เรื้อรังมานานกว่า 10 ปี

10 สิงหาคม 2023

 น้องต้นกล้า อายุ 11 ปี ป่วยเป็นโรคหอบหืด บ่อยครั้งยังมีอาการรุนแรง จากไข้สูง ชักเกร็ง ตาค้าง กัดลิ้นตัวเอง ทุกวันนี้ยังคงต้องเผชิญกับอาการหายใจเองไม่ได้และมีอาการหอบเหนื่อย และเมื่อต้นปี 2566 แพทย์ยังตรวจพบว่าน้องต้นกล้ามีภาวะผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว 10 มิลลิเมตร มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ จึงได้ประสานงานความช่วยเหลือผ่านโดยโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ.สกลนคร

จึงได้ดำเนินการเรื่องเช่าค่ารถและค่าเดินทาง เพื่อให้คุณยายของน้องต้นกล้าสามารถพาน้องไปรักษาได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากบ้านน้องอยู่ไกลจากโรงพยาบาลและการเดินทางไม่สะดวกต่อผู้ป่วยหอบหืด

นอกจากนี้โครงการ ฯ ยังได้ดำเนินงานก่อสร้างห้องนอนเพื่อที่ปกป้องฝุ่นให้น้องต้นกล้า จัดซื้อหน้ากากอนามัยและเครื่องฟอกอากาศมอบให้ พร้อมปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการดูแลและรักษาอาการผู้ป่วยหอบหืด

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและครอบครัวครอบครัวและน้องต้นกล้า1 ครอบครัวน้องต้นกล้าได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รูปภาพกิจกรรม

 ภาพ : น้องต้นกล้าได้รับการสนับสนุนอาหารแห้ง อาหารเสริม และของใช้ที่จำเป็น

 ภาพ : ปรับปรุงห้องนอนเพื่อลดกันฝุ่นให้น้องต้นกล้า

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

น้องต้นกล้า ต้องตัดปอดข้างซ้ายทิ้ง ตั้งแต่อายุ 6 ปี ทำให้หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย และทุกครั้งที่มีอาการหอบหืดกำเริบจะมีไข้สูง ชักเกร็ง ตาค้าง หรืออาจกัดลิ้นตัวเอง ล่าสุดแพทย์ตรวจพบว่าน้องต้นกล้ามีภาวะผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว แต่ด้วยน้องยังเด็กจึงทำได้เพียงติดตามอาการให้ยากินและรอจนกว่าน้องต้นกล้าจะอายุ 13 ปี จึงจะดำเนินการตรวจเช็คด้วยการให้กลืนกล้องเพื่อทำการรักษาต่อไป เราจึงขอระดมทุนพาน้องไปหาหมอ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

น้องต้นกล้าเริ่มป่วยตั้งแต่อายุ 3 เดือน ต้องเข้าโรงพยาบาลห้อง ไอ.ซี.ยู. หลายครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งต้องนอนโรงพยาบาลมากกว่า 2 อาทิตย์ บางครั้งต้องรักษาตัวนานกว่า 2 เดือน น้องมีอาการปอดแฟบข้างซ้าย แพทย์ทำการรักษาและตัดปอดทิ้ง ตอนอายุ 6 ขวบ ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ปัจจุบันน้องต้นกล้าอายุ 11 ปีจะมีอาการเหนื่อยง่าย ทุกครั้งที่มีอาการหอบหืด จะมีไข้สูง ชักเกร็ง ตาค้าง กัดลิ้นตัวเอง ทุกวันน้องต้นกล้าต้องพ่นยาแก้หอบหืด เช้า เย็น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสนม (รพสต.) ให้เครื่องผลิตออกซิเจนมาใช้ประจำในบ้าน 1 เครื่อง เผื่อเวลาฉุกเฉินเวลาที่น้องต้นกล้าไม่สามารถหายใจเองได้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 น้องต้นกล้าเดินทางไปพบแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ เพราะมีอาการแน่นหน้าอก แพทย์ตรวจพบว่าน้องมีภาวะผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว ขนาดกว้าง 10 มิลลิเมตร แนวทางการรักษาอาการ แพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ขอนแก่นให้น้องต้นกล้ากินยาและรักษาตามอาการไปจนกว่าน้องต้นกล้าจะอายุ 13 ปี จึงจะสามารถให้กลืนกล้องเพื่อทำการรักษาต่อไป

เราจึงขอระดมทุนพาน้องไปหาหมอและจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศและอุปกรณ์จำเป็นสำหรับน้องกล้า

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นที่ 1 การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 2 วางแผนให้ความช่วยเหลือ

ขั้นที่ 3 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

“น้องต้นกล้า” เข้ารับการรักษาอาการหอบหืดที่เรื้อรังมานานกว่า 10 ปี

10 สิงหาคม 2023

 น้องต้นกล้า อายุ 11 ปี ป่วยเป็นโรคหอบหืด บ่อยครั้งยังมีอาการรุนแรง จากไข้สูง ชักเกร็ง ตาค้าง กัดลิ้นตัวเอง ทุกวันนี้ยังคงต้องเผชิญกับอาการหายใจเองไม่ได้และมีอาการหอบเหนื่อย และเมื่อต้นปี 2566 แพทย์ยังตรวจพบว่าน้องต้นกล้ามีภาวะผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว 10 มิลลิเมตร มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ จึงได้ประสานงานความช่วยเหลือผ่านโดยโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ.สกลนคร

จึงได้ดำเนินการเรื่องเช่าค่ารถและค่าเดินทาง เพื่อให้คุณยายของน้องต้นกล้าสามารถพาน้องไปรักษาได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากบ้านน้องอยู่ไกลจากโรงพยาบาลและการเดินทางไม่สะดวกต่อผู้ป่วยหอบหืด

นอกจากนี้โครงการ ฯ ยังได้ดำเนินงานก่อสร้างห้องนอนเพื่อที่ปกป้องฝุ่นให้น้องต้นกล้า จัดซื้อหน้ากากอนามัยและเครื่องฟอกอากาศมอบให้ พร้อมปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการดูแลและรักษาอาการผู้ป่วยหอบหืด

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและครอบครัวครอบครัวและน้องต้นกล้า1 ครอบครัวน้องต้นกล้าได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รูปภาพกิจกรรม

 ภาพ : น้องต้นกล้าได้รับการสนับสนุนอาหารแห้ง อาหารเสริม และของใช้ที่จำเป็น

 ภาพ : ปรับปรุงห้องนอนเพื่อลดกันฝุ่นให้น้องต้นกล้า

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเช่าเหมารถ พาน้องไปโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 625 บาท/ครั้ง 10 เดือน 6,250.00
2 ค่าอาหารระหว่างเดินทาง 2 มื้อ สำหรับ 3 คน ๆ ละ 100 บาท 10 เดือน 6,000.00
3 ค่าอาหารเสริม ไข่ไก่ 20 แผง ๆ ละ 150 บาท นม 30 ลัง ๆ ละ 392 บาท ไข่ 20 แผง นม 30 ลัง 14,760.00
4 ไส้กรองออกซิเจน 3 ชิ้น 3,000.00
5 เครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง 5,000.00
6 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำฝ้าเพดาน (ป้องกันฝุ่นเข้าห้องปลอดเชื้อ ตามแพทย์สั่ง) 1 ชุด 30,000.00
7 ค่าน้ำยาถูพื้นฆ่าเชื้อโรค ขวดละ 165 บาท 10 ขวด 1,650.00
8 เจลล้างมือ ขวดละ 350 บาท 10 ขวด 3,500.00
9 หน้ากากอนามัย 89 บาท 30 กล่อง 2,670.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
72,830.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
7,283.00

ยอดระดมทุน
80,113.00