project เด็กและเยาวชน

มือเบสวัยเยาว์ สร้างชุมชนให้สวยงาม

ฝึกสติ และสมาธิผ่านดนตรี ประสบการณ์ตรงของนัท และอยากส่งต่อความรู้ด้านดนตรีให้แก่เด็กคลองเตยรุ่นหลัง พร้อมสร้างชุมชนให้ดีขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ชุมชนคลองเตย จังกวัดกรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

30,000 บาท

เป้าหมาย

30,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 17

สำเร็จแล้ว

นัท เยาวชนจากชุมชนยากจนกำลังพลิกฟื้นชุมชนให้น่าอยู่ด้วยการใช้ดนตรีเพื่อการเรียนรู้ จุนเจือครอบครัว และพัฒนาชุมชน 


ประวัตส่วนตัว

ชื่อ นายณัฐพงษ์

ชื่อเล่น นัท 

อายุ 16 ปี มีพี่น้อง 4 คน นัทเป็นคนที่ 3 

สถานะครอบครัว

นัทอาศัยอยู่กับ พ่อ แม่ พี่ น้อง เมื่อก่อนพ่อเป็นคนทำงานส่งของ ตอนนี้เป็นคนรับจ้างทั่วไป ส่วนแม่เคยทำงานส่งใบปลิว ต่อมาย้ายมาทำงานที่บิ๊กซีสาขาเอกมัย พี่ชายคนโตเมื่อก่อนไม่ได้ทำงาน จนน้าได้ชวนนัทและพี่ชายอีก 2 คนไปทำงาน ส่วนน้องชายคนเล็กเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นัท ออกจากโรงเรียนกลางคัน ไม่จบป.6 กำลังจะกลับเข้ามาเรียนต่อในศูนย์การเรียนปีหน้า

นัทเริ่มเรียนดนตรีตอนอายุ 10 ปี กับพี่ๆ กลุ่มอาสาสมัคร Music Sharing เป็นเวลา 6 ปีถึงปัจจุบัน

“ผมรู้สึกตื่นเต้นตอนไปเรียนดนตรีแรกๆ ได้รู้จักกับคนที่สอนดนตรีผมในตอนนั้น และเพื่อนพี่น้องที่เรียนดนตรีมาด้วยกันครับ ต่อมาก็เริ่มรู้จักกับคนที่เรียนดนตรีมากขึ้นๆ ” 

ความตั้งใจของนัทอยากเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีกว่านี้ ให้สะอาด ไม่รกร้าง อยากให้ความสุขกับทุกคนที่อาศัยอยู่ อยากสร้างบ้านให้กับคนที่ไม่มีบ้านอยู่ โดยเริ่มจากสิ่งที่ถนัดคือการเล่นดนตรี ในแต่ละสัปดาห์นัทจะสอนดนตรีที่ชุมชนโรงหมู คลองเตยและสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท) 

สิ่งที่ได้จากการเรียนดนตรี

มีสติ สมาธิมากขึ้นกับการเรียนได้ดนตรี ได้ความสุขจากการฟังครูสอน และได้คิดทบทวนการเล่น เช่น การจับคอร์ด อะไรต่างๆ นาๆ

อยากทำอะไรให้กับชุมชม

อยากเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้น ให้สะอาด ไม่รกร้าง อยากให้ทุกคนที่อาศัยมีความสุข และอยากสร้างบ้านให้กับคนที่ไม่มีบ้านอยู่

หน้าที่ที่ทำอยู่ในชุมชน

มีการจัดสอนทุกวันอังคาร
• จัดสถานที่สอน เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนที่น้องๆ จะมาเรียน
• สอนพื้นฐาน และเทคนิคเบส สอนรวมวงกลุ่มเด็กเล็ก
• เก็บอุปกรณ์

กติกาและเป้าหมายที่ตั้งไว้กับตนเอง

  1. มาให้ตรงต่อเวลา
  2. มีสมาธิที่มากขึ้นกับการสอน
  3. ซ้อมเบสเยอะๆ
  4. จะพยายามไม่พูดคำหยาบ


ประโยชน์:

  1. เสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านดนตรีให้กับเด็กและเยาวชน
  2. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
  3. ลดปัญหาในชุมชนคลองเตย และพัฒนาชุมชนคลองเตยอย่างมีศักยภาพ

กิจกรรม:

สนับสนุนโอกาสให้เด็กและเยาวชน ในชุมชนคลองเตยที่ขาดแคลน ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเอง กับ Music Sharing ให้เด็กได้เป็นรุ่นพี่ สอนรุ่นน้องได้เรียนการเล่นดนตรี 2,500 บาทต่อเด็ก 1 คนต่อเดือน เป็นใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารและค่าเดินทาง ในสอนดนตรีฟรี ที่ชุมชนคลองเตยและสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท) และช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทุนการศึกษา สำหรับเด็กที่ตั้งใจให้เรียนจนจบระดับมหาวิทยาลัย

2,500 บาท สนับสนุนน้องเป็นครูอาสา 1 เดือน

15,000 บาท สนับสนุนน้องเป็นครูอาสา 6 เดือน

30,000 บาท สนับสนุนน้องเป็นครูอาสา 1 ปี

ทีมงาน

Music Sharing เกิดจากการรวมตัวกันของนักดนตรีและศิลปินกลุ่มเล็กๆ นำความรู้และความสามารถ มาแบ่งปันความสุขและโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาน เริ่มต้นปี 2555 จากการเล่นดนตรีเปิดหมวกและรับบริจาคเครื่องดนตรีมือสองหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการสอนดนตรี เพราะเราเชื่อว่ากิจกรรมดนตรีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขัดเกลาจิตใจของคนและพัฒนาคนได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งทำให้เกิดสมาธิและช่วยพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ หรือ Emotional Quotient (EQ) ส่งผลให้เด็กและเยาวชนรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคต

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการเดือนละรวม (บาท)
สนับสนุนน้องนัทเป็นครูสอนอาสาสอนเบส ให้แก่เด็กชุมชนคลองเตย
เป็นระยะเวลา 12 เดือน
2,50030,000