project เด็กและเยาวชน

เสียงกลองเปลี่ยนชีวิต

เสียงดนตรีสร้างแรงบันใจให้น้องอาท เด็กพัฒนาการช้าได้พัฒนาตนเอง และพร้อมพัฒนาชุมชนคลองเตยของตนให้น่าอยู่

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ชุมชนคลองเตย จังกวัดกรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

32,588 บาท

เป้าหมาย

30,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 109%
จำนวนผู้บริจาค 12

สำเร็จแล้ว

“ตีกลองหวดกลองให้หนังกลองมันรองรับ ซัดไปไม่นับจะนับไปทำไม ตีมันให้ดังให้เสียงดังไปยังฟ้า คงดังกลับมาถ้าหัวใจคือเพลง”  

เสียงเพลงดนตรีในดวงใจ แห่งวงบัตเตอร์ฟลาย สะท้อนถึงจิตวิญญาณศิลปินของน้องอาท มือกลองเยาวชนจากชุมชนคนยาก อาทได้ให้เสียงกลองเพื่อเปลี่ยนชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ดีงาม เรามาร่วมกันสนับสนุนให้เสียงกลองของอาทเปลี่ยนชีวิตตนและชุมชนให้ดีงามยิ่งขึ้นไป


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายมนเทียน

ชื่อเล่น อาท

อายุ 16 ปี

สถานะครอบครัว

อาทอาศัยอยู่กับปู่ย่า และญาติๆ ปู่กับย่ามีอาชีพรับจ้างที่โรงงาน

อาทจะเรียกปู่กับย่าว่า “พ่อแม่” เนื่องจากพ่อและแม่แท้จริงลำบาก ปู่ย่าเลยเอาอาทมาเลี้ยงดูแทน

ในชีวิตของอาทแทบไม่ได้มีโอกาสเจอพ่อกับแม่แท้ๆ เลย

แต่อาทก็มีความสุขดีเพราะปู่ย่าหรือญาติๆ รักและคอยดูแลเอาใจใส่อาทอยู่เสมอ

ชีวิตของอาทตั้งแต่เล็กจนโต กิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่จะอยู่ที่วัด ตอนเช้าอาทจะไปช่วยพระบิณฑบาต เพื่อแลกกับค่าขนมครั้งละ 60 บาท ช่วงเวลาว่างอาทชอบเล่นบอล และมักจะไปดูบอลที่ท่าเรือเสมอ

ประสบการณ์ทางดนตรี

เริ่มเรียนดนตรีครั้งแรกตั้งแต่อายุ 9 ขวบกับพี่ๆอาสาสมัครจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 7 ปี แม้ว่าอาทจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่าคนปกติ แต่อาทก็ตั้งใจอยากจะเป็นครูอาสาสมัครสอนดนตรี ในแต่ละสัปดาห์อาทจะสอนดนตรีที่ชุมชนโรงหมู คลองเตยและสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท) 

สิ่งที่ได้จากการเรียนดนตรี

ได้ความสุข ทำให้มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น เปิดโลกทัศน์กว้างขึ้นจากการออกไปเล่นตามงานต่างจังหวัดและนอกพื้นที่ในกรุงเทพฯ และจะพยามฝึกซ้อมให้มากขึ้น เพื่อวันหนึ่งจะเป็นมือกลองตามที่ใฝ่ฝันไว้

อยากทำอะไรให้กับชุมชมที่อาศัยอยู่

อยากเปลี่ยนให้ชุมชนให้ดีขึ้น สะอาดขึ้น อยากให้อากาศดีขึ้นกว่านี้ และอยากให้ชุมชนมีกิจกรรมดีๆ เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกันเพื่อเกิดความสามัคคีกัน

หน้าที่ที่ทำในชุมชน

 1. มีสอนดนตรีทุกวันอังคาร
  - จัดสถานที่สอน เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนที่น้องๆ จะมาเรียน
  - สอนพื้นฐาน และเทคนิคกลอง สอนรวมวงกลุ่มเด็กเล็ก
  - เก็บอุปกรณ์ 
 2. ทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับ Music Sharing


ประโยชน์:

 1. เสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านดนตรีให้กับเด็กและเยาวชน
 2. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 3. ลดปัญหาในชุมชนคลองเตย และพัฒนาชุมชนคลองเตยอย่างมีศักยภาพ

กิจกรรม:

สนับสนุนโอกาสให้เด็กและเยาวชน ในชุมชนคลองเตยที่ขาดแคลน ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเอง กับ Music Sharing สนับสนุนให้เด็กได้เป็นรุ่นพี่ สอนรุ่นน้องได้เรียนการเล่นดนตรี 2,500 บาทต่อเด็ก 1 คนต่อเดือน ให้น้องใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารและค่าเดินทางสำหรับสอนดนตรีฟรีที่ชุมชนคลองเตยและสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท) และส่งเสริมให้เด็กมีทุนการศึกษา สำหรับเด็กที่ตั้งใจให้เรียนจนจบระดับมหาวิทยาลัย

2,500 บาท สนับสนุนน้องเป็นครูอาสา 1 เดือน

15,000 บาท สนับสนุนน้องเป็นครูอาสา 6 เดือน

30,000 บาท สนับสนุนน้องเป็นครูอาสา 1 ปี

ทีมงาน

Music Sharing เกิดจากการรวมตัวกันของนักดนตรีและศิลปินกลุ่มเล็กๆ นำความรู้และความสามารถ มาแบ่งปันความสุขและโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาน เริ่มต้นปี 2555 จากการเล่นดนตรีเปิดหมวกและรับบริจาคเครื่องดนตรีมือสองหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการสอนดนตรี เพราะเราเชื่อว่ากิจกรรมดนตรีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขัดเกลาจิตใจของคนและพัฒนาคนได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งทำให้เกิดสมาธิและช่วยพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ หรือ Emotional Quotient (EQ) ส่งผลให้เด็กและเยาวชนรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคต

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการเดือนละรวม (บาท)
สนับสนุนน้องอาทเป็นครูสอนอาสาสอนกลอง ให้แก่เด็กชุมชนคลองเตย
เป็นระยะเวลา 12 เดือน
2,50030,000