project ภัยพิบัติ

ติดอาวุธให้หมอ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยถัง,เครื่องวัดและเครื่องผลิตออกซิเจน by KBTG

บุคลากรทางการแพทย์ผู้อยู่ด่านหน้าไม่เพียงต้องรับศึกหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย แต่ต้องเผชิญกับสภาวะอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน KBTG จึงร่วมใจและเชิญชวนทุกคนช่วยจัดซื้อถังออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรหน้าด่านที่ขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความตั้งใจ โรงพยาบาลและมูลนิธิฯจะได้รับทั้งหมด 8 แห่ง แต่ละแห่งจะได้รับชุดถังออกซิเจน 15 ชุด, Pulse Oximeter 37-38 ชุด, เครื่องผลิตออกซิเจน 6 ชุด โดยทุกบริจาค 1 บาท KBTG จะสมทบให้ 1 บาท

ระยะเวลาโครงการ 30 ก.ค. 2564 ถึง 30 ส.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: (โรงพยาบาลและมูลนิธิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ยอดบริจาคขณะนี้

1,801,377 บาท

เป้าหมาย

1,301,377 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 138%
จำนวนผู้บริจาค 714

สำเร็จแล้ว

บุคลากรทางการแพทย์ผู้อยู่ด่านหน้าไม่เพียงต้องรับศึกหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย แต่ต้องเผชิญกับสภาวะอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน KBTG จึงร่วมใจและเชิญชวนทุกคนช่วยจัดซื้อถังออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรหน้าด่านที่ขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความตั้งใจ ทั้งหมด 8 แห่ง แต่ละแห่งจะได้รับชุดถังออกซิเจน 15 ชุด, Pulse Oximeter 37-38 ชุด, เครื่องผลิตออกซิเจน 6 ชุด โดยทุกบริจาค 1 บาท KBTG จะสมทบให้ 1 บาท

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

"เนื่องด้วยวิกฤตระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้น (ผู้ป่วยสะสม 316,164 ราย นับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 12 ก.ค. 2564) บุคลากรทางการแพทย์ผู้อยู่ด่านหน้าไม่เพียงต้องรับศึกหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย แต่ต้องเผชิญกับสภาวะอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างที่ตั้งใจ ทั้งยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย


กสิกร บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG องค์กรเทคโนโลยีในเครือธนาคารกสิกรไทย ต้องการส่งกำลังใจให้กับทางทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรหน้าด่านด้วยการระดมทุน 1,000,000 บาทเพื่อนำไปจัดซื้อถังออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับทางโรงพยาบาลที่ขาดแคลนสิ่งของดังกล่าว โดยจะเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 14 – 28 ก.ค. 2564 และจะเร่งดำเนินการเพื่อติดอาวุธให้กับทีมหน้าด่านผู้เหน็ดเหนื่อยของเรา"

"ดังนั้น ทุกบริจาค 1 บาท KBTG จะสมทบให้อีก 1 บาท"

หมายเหตุ

  • หากยอดบริจาคเกินจากที่ตั้งเป้าไว้ โครงการจะเพิ่มจำนวนเครื่องที่มอบให้แต่ละโรงพยาบาล/มูลนิธิ หรือเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล/มูลนิธิที่จะได้รับมอบอุปกรณ์

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

บริจาคชุดถังออกซิเจน 120 ชุด


เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 300 ตัว


และเครื่องผลิตออกซิเจน 48 เครื่อง


มอบให้แก่

  • มูลนิธิกระจกเงา
  • โรงพยาบาลยะลา ,
  • โรงพยาบาลราชวิถี,
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี,
  • โรงพยาบาลเลิดสิน,
  • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
  • เพจเราต้องรอด
แต่ละแห่งจะได้รับชุดถังออกซิเจน 10 ชุด, Pulse Oximeter 37-38 ชุด, เครื่องผลิตออกซิเจน 6 ชุด

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

KBTG เราไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า (Customers First) เราคือกองทัพที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและผู้นำในโลกดิจิทัลของธนาคารกสิกรไทย ให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด KBTG สร้างสรรค์บริการธนาคารออนไลน์ครบวงจร พร้อมโครงสร้างและเกราะป้องกันที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อปกป้องทรัพย์สินและข้อมูลอันล้ำค่า ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจของธนาคารชั้นนำและความคิดนอกกรอบของคนรุ่นใหม่ KBTG พร้อมทะยานสู่การเป็น The Best Tech Organization แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าชุดถังออกซิเจน ชุดละ 4,300 บาท 120 516,000.00
2 ค่าเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตัวละ 199 บาท 300 59,700.00
3 ค่าเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องละ 29,699 บาท 48 1,425,552.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
2,001,252.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
200,125.20

ยอดระดมทุน
2,201,377.20