project อื่นๆ

ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก

5,000 บาท ของท่าน สามารถช่วยผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวังได้กักแยกตัวเองได้ถูกต้อง ครบ 14 วัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดหรือชะลอช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคนี้

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (เป้าหมาย 500 คน) พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

1,118,516 บาท

เป้าหมาย

2,500,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 45%
21 วัน จำนวนผู้บริจาค 61
“ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก”  จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยลดภาระโรงพยาบาลในการรับผู้ป่วยกลุ่ม PUI หรือผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีข้อจำกัดในการหาพื้นที่กักแยกตนเอง เพื่อให้การระวังสังเกตอาการเป็นไปอย่างถูกต้องและได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยไม่เปลืองทรัพยากรและเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อช่วยตัดตอนการแพร่ของโรคระบาดนี้ไปพร้อมกับการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม และเพื่อเป็นโมเดลต่อยอดในการขยายผลการจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยกให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป


โครงการต้นแบบนี้เกิดขึ้นได้สำเร็จเป็นแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งทำหน้าที่เป็น supporting unit สำคัญของระบบสาธารณสุขในขั้นตอนการคัดกรองและกักแยก เป็นการผ่อนภาระให้กับโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นทาง และช่วยตัดตอนการแพร่ระบาดสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดั่งกรณีศึกษาการทำศูนย์กักแยกประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ “ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก” เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เติมเต็มภาพนโยบายใหญ่ โดยหันมามองถึงการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบบริการสุขอนามัยที่ดี ให้กับกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม ตามหลักการทำงาน

“กักแยกเร็ว หายได้ไว ชุมชนปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

โครงการเราจะดำเนินการช่วงแรกระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อระดมทุนผ่านแพลทฟอร์มเทใจในการจัดเตรียมสถานที่ อาหาร และการดูแลให้คำแนะนำที่เหมาะสม ในช่วงเวลา 14 วัน สำหรับผู้ถูกกักแยกจำนวน 500 คน เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล


เงินจำนวน 5,000 บาท ของท่าน สามารถช่วยผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวังได้จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นประชากรระดับฐานรากที่ไม่มีบริเวณหรือพื้นที่ให้กักแยกที่มีมาตรฐาน ให้สามารถแยกตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การมากักแยกที่ศูนย์พักอาศัยแห่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดหรือชะลอช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคนี้

การระดมทุนครั้งนี้ จะนำมาช่วยเหลือทางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานเครือข่ายในการจัดเตรียมสถานที่รองรับกลุ่มผู้ป่วย PUI รวมถึงการดูแลในระยะต้นก่อนส่งผู้ป่วยกลับบ้านหรือกลับไปเข้ากระบวนการรักษาต่อตามการวินิจฉัยของแพทย์ โดยนอกเหนือจากการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นรองรับแล้ว

ผู้ที่เข้ารับการกักแยก ในระยะเวลา 14 วัน จะได้รับการดูแล ดังนี้


  1. อาหารและน้ำดื่ม ที่มีประโยชน์ ตามหลักโภชนาการ วันละ 3 มื้อ
  2. เสื้อผ้า 2 ชุด และของใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ไม้แขวนเสื้อ ไม้หนีบ กระดาษทิชชู่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าขนหนูผืนเล็ก แป้งทาตัว หวี ผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิง
  3. อุปกรณ์ทำความสะอาด ได้แก่ น้ำยาล้างจาน ฟองน้ำ กาละมังซักผ้า แปรงซักผ้า ผงซักฟอก ไม้กวาด ถังผง ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ถังขยะแบบเหยียบมีฝาปิด ถุงขยะ
  4. ยาสามัญประจำบ้าน ตามความจำเป็น

ประโยชน์ของโครงการ

  • ช่วยลดภาระโรงพยาบาลในการรับผู้ป่วยกลุ่ม PUI หรือผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวัง
  • โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรฐานรากที่ไม่สามารถกักแยกตนเองหรือมีพื้นที่ในการเฝ้าระวังสังเกตอาการได้อย่างถูกต้อง
  • ป้องกันไม่ให้ครอบครัวผู้ถูกกักแยกเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19
  • ตัดตอนการแพร่ระบาดในชุมชนได้อย่างแท้จริง
  • ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ช่วงแรกของอาการทำให้โอกาสหายสูงและผ่อนจำนวนเคสหนักให้โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการและคณะทำงาน ของศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการควบคุมไว้สังเกตอาการ


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวน (บาท)
1.ช่วยเหลือผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวัง 1คน เพื่อกักกัน 14 วันคนละ 5,000 บาท500 คน2,500,000
รวม

2,625,000

ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 5 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gatewayค่าคัดกรองโครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อบุคคล)

รายการบาท
1.ค่าอาหารและน้ำดื่ม 3 มื้อต่อวัน : 14 วัน3,000
2.ค่าของใช้ส่วนตัว และอุปกรณ์ในการเข้าพัก 14 วัน1,000
3.ค่าบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์ รวมบุคลากรทางการแพทย์ ผู้จัดการศูนย์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 25 คน1,000
รวม5,000


บริจาคให้
ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน